Danske Bank misbrugte revisionsselskab i skattefidus

Da Danske Bank markedsførte skattespekulerende ejendomslån i Spanien, skete det med rygdækning fra KPMG. Revisionsfirmaet sagde bare aldrig god for skattefidusen, viser et brev, som Netavisen Pio er kommet i besiddelse af.
Det har tidligere været nævnt i danske medier, at Danske Bank og andre danske pengeinstitutter har solgt risikable investeringslån i Spanien og derfor er blevet hevet i retten for bl.a. at lave vildledende markedsføring og misinformere kunderne. Lånene har ikke været fryd og gammen, idet eksempelvis en 88-årig engelsk kvinde stod til at miste sit hus i Spanien til Jyske Bank grundet massive tab.

Eksempelvis har Danske Bank benyttet sig af Luxembourg som mellemstation til at drive bankforretning for velhavende kunder (private banking). Domicilet i storhertugdømmet har bl.a. været anvendt til at drive udlånsaktiviteter i Spanien. Igennem årene op til krisen tilbød Danske Bank Luxembourg således ejendomslån for udlandsdanskere i Spanien med det erklærede formål at lade boligejerne slippe for spanske arveafgifter.

Danske Bank misbrugte KPMG’s navn
Den spanske advokat Antonio Flores har i sine anklager mod bankerne oplevet modvind. Bl.a. afviste Danske Banks forsvarer anklagen med, at det finansielle produkt var blevet godkendt af revisionsinstituttet KPMG. Men i direkte modstrid med dette er det faktum (som hidtil ikke har været kendt i danske medier), at Danske Bank rent faktisk misbrugte KPMG’s navn i sin markedsføring af investeringslånene i Spanien. Det fremgår af et brev, som Netavisen Pio er kommet i besiddelse af. (På spansk)

I et brev fra KPMG til den spanske advokat Antonio Flores dateret til 10. december 2012 står det klart, at da Danske Bank i sin reklamepjece for såkaldt ’capital assurance’ markedsførte modellen som værende godkendt af KPMG, så var det en lodret løgn. KPMG trak dermed tæppet væk under den skattekonstruktion, som skulle ligge til grund for Danske Banks spanske investeringslån.

’Stemmer ikke overens med virkeligheden’
I dansk oversættelse står der bl.a. følgende i brevet til advokaten:

”Helt konkret, i andet afsnit af den midterste kolonne i det omtalte dokument (”Other issues”) siges det ”The tax benefits of the Capital Assurance have been approved by KPMG”. (…) I relation til det beder De os om, at vi bekræfter eller dementerer den omtalte påstand.

Som svar på Deres anmodning, informerer vi Dem om at sætningen ”The tax benefits of the Capital Assurance have been approved by KPMG”, der findes i vedlagte reklametryksag, ikke stemmer overens med virkeligheden, og dens indføjelse i selvsamme er ikke blevet godkendt af KPMG, hvorfor der fra tidspunktet, hvor vi blev bekendt med dennes eksistens, officielt fra dette firma krævedes fjernelsen af enhver henvisning til hvilken som helst af KPMG given godkendelse i den førnævnte reklamepjece.”

Dermed må det være tydeligt for enhver, at Danske Bank i Luxembourg har placeret sig selv i en yderst uheldig situation. Banken har solgt og markedsført risikable finansielle produkter på et falsk grundlag, misbrugt et revisionsfirmas navn og sværtet dets gode ry og rygte kraftigt til.

Jakob Esmann (f. 1993) er medlem af DSU's forretningsudvalg og præsidiemedlem i Ungdommens Nordiske Råd. Han fungerer også som blogger på europa-debat.dk og journalist på DSU's medlemsblad DSU'eren.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


Kommentarer fra Facebook