Danske virksomheder dropper outsourcing

Der bliver flyttet færre job til udlandet, men antallet af ufaglærte job forsvinder fortsat. Det understreger behovet for efteruddannelse.
Danske virksomheder flytter ikke længere job til udlandet i samme tempo som tidligere, men der bliver fortsat færre job til ufaglærte, viser en ny analyse fra Danmarks Statistik. Og tallene bekræfter, at der er behov for at sætte gang i efteruddannelsen, og regeringen må tage sine besparelser på efteruddannelsesområdet af bordet, lyder vurderingen fra fagforbund.

Siden starten af 2000’erne er 80-85.000 job flyttet til udlandet. Heraf kommer 45-48.000 job fra industrivirksomheder. Udflytningstempoet er dog faldet markant fra gennemsnitligt 6.300 job årligt i begyndelsen af årtusindet til lidt under 3.000 job i de senere år, viser en analyse fra Danmarks Statistik.

Ufaglærte ryger ud
Analysen viser, at industrivirksomheder med såkaldt ”høj outsourcingsintensitet” har næsten halveret antallet af ufaglærte ansatte i perioden mellem 2008 og 2016. Til sammenligning faldt antallet af ufaglærte med kun 20 procent i de virksomheder, der ikke har outsourcet i perioden.

Og det kan forklares med, at de virksomheder, som ikke har outsourcet, i stedet har satset på at automatisere produktionen med ny teknologi. Og det betyder, at særligt de ufaglærte fortsat vil være i fare for at miste jobbet, vurderer Thomas Søby, der er cheføkonom i Dansk Metal.

”Den her opgørelse bekræfter det billede, som andre tidligere også har tegnet op, nemlig at det fortsat er de ufaglærte, der kommer i klemme. Det betyder, at vi i fremtiden kommer til at stå med det problem, at vi på den ene side står med en masse ufaglærte, som vi ikke har job til, og på den anden side en masse virksomheder, som ikke kan finde de medarbejdere, de har brug for,” siger Thomas Søby.

”Derfor er det også helt forkert, når regeringen sparer på efteruddannelsen og opkvalificering af ufaglærte i en tid, hvor der er behov for det modsatte,” fortsætter han.

Robotterne kommer
Og mens der er blevet langt færre ufaglærte på industrivirksomhederne, så stiger antallet af højtuddannede.

Antallet af ansatte med en lang videregående uddannelse på 1.400 undersøgte industrivirksomheder er steget med ca. 10.000 fra 2008 til 2016. Og det er særligt på de virksomheder, som ikke har outsourcet opgaver, at de højtuddannede har fået plads.

”Det, som analysen viser, er, at mange virksomheder på nuværende tidspunkt enten har outsourcet de mest lavthængende frugter, altså de meget enkelte og ukomplicerede arbejdsprocesser, til Kina eller Østeuropa, eller også man har automatiseret dem, så hvor der tidligere sad en række ufaglærte medarbejdere ved et samlebånd, så står der i dag en maskine og bliver passet af en faglært industritekniker,” siger han til Netavisen Pio.

En tredobbelt forpligtelse
Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere påpeget, at der allerede i 2020 vil mangle op imod 30.000 faglærte, mens der vil være et overskud på 80.000 ufaglærte. Og det er dyrt for både den enkelte, for virksomhederne og for samfundet, lyder vurderingen fra Dansk Metal.

”Vi har en tre-dobbelt forpligtelse. For det første overfor for mennesker selv, som risikerer at stå på et arbejdsmarked, som ikke har brug for dem, og som ikke får det gode liv, som de kunne. For det andet har vi en forpligtelse overfor virksomhederne, som har behov for arbejdskraft, så de kan følge med efterspørgslen. Endelig har vi en forpligtelse overfor samfundsøkonomien, fordi det er dyrt at have mennesker gående rundt på overførselsindkomster, frem for at de betaler skat. Hvis vi skal leve op til den forpligtelse, så skal der ikke spares mere på efteruddannelsen, men investeres,” slutter Thomas Søby.

Læs hele analysen fra Danmarks Statistik.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook