Danskernes lyst til at arbejde er tårnhøj

Den høje danske arbejdsløshedsunderstøttelse mindsker ikke danskernes lyst til at arbejde. Tværtimod bidrager trygheden til højere konkurrenceevne.
Danskernes lyst til at arbejde er altså ikke svækket af den høje grad af sikkerhed, som kendetegner det danske arbejdsmarked. Danmark har langt højere beskæftigelsesfrekvens end lande med lav tryghed som Storbritannien og USA.

I søndags kunne man i Jyllandsposten læse om en undersøgelse, som Dansk Arbejdergiverforening (DA) havde foretaget. Undersøgelsen viste, at incitamentet for at arbejde i Danmark er lavt sammenlignet med landene omkring os. Dermed skulle man umiddelbart tro, at få danskere ville arbejde og i stedet foretrække at gå hjemme og passe urtehaven, gå en tur med hunden eller lægge syvkabale.

LÆS OGSÅ: Samfundsøkonomisk minus ved dagpengeforkortelsen

Men alligevel er der i Danmark en tradition for en meget høj beskæftigelsesfrekvens internationalt set. Faktisk har Danmark siden 60’erne ligget helt i front, på trods af de høje offentlige ydelser man får adgang til, hvis man eksempelvis bliver arbejdsløs.

Sammenhængen ses tydeligt i nedenstående figur.

LÆS OGSÅ: How low can you go?

Den bekymring, som DA rejser i forbindelse med undersøgelsen, er derfor ubegrundet. For danskernes lyst til at arbejde er altså ikke svækket af den høje grad af sikkerhed, som kendetegner det danske arbejdsmarked. Snarere tværtimod: Danmark har langt højere beskæftigelsesfrekvens end lande med lav tryghed som Storbritannien og USA.

Spørgsmålet er, om DA ønsker at veksle sikkerheden for mindre fleksibilitet, for det ville blive den konkrete effekt af de foreslåede forringelser af de offentlige ydelser.

DA glemmer, at sikkerhed er forudsætningen for fleksibilitet

Hvad der imidlertid adskiller Danmark fra eksempelvis Tyskland er, at vi har væsentligt kortere opsigelsesfrister på arbejdsmarkedet. På nogle overenskomstområder har vi i Danmark således opsigelsesvarsler helt ned til 14 dage, eksempelvis inden for byggeriet og store dele af industrien.

Forudsætningen for, at lønmodtagerne over tid har accepteret disse korte opsigelsesvarsler har været, det relativt stærke sikkerhedsnet. En svækkelse af sikkerhedsnettet, som DA foreslår, vil højst sandsynligt skubbe det danske arbejdsmarked i retning mod det tyske, som netop er kendetegnet ved lav fleksibilitet og meget lange opsigelsesvarsler.

LÆS OGSÅ: Hvad koster genoptjeningsretten

Selvsamme fleksibilitet på det danske arbejdsmarked er medvirkende årsag til, at den danske konkurrenceevne ligger højst, sammenlignet med landene omkring os. Spørgsmålet er, om DA ønsker at veksle sikkerheden for mindre fleksibilitet, for det ville blive den konkrete effekt af de foreslåede forringelser af de offentlige ydelser.


placeholder

Annonce