Danskernes otium bliver kortere

På ti år vil danskernes otium skrumpe med syv måneder
Vi lever længere, end vi gjorde tidligere.

Det er hele udgangspunktet for aftalen om at lade pensionsalderen stige gradvist, som er en hjørnesten i Velfærdsaftalen fra 2006.

Til trods for den kendsgerning, så bliver vores otium kortere. De år, som vi kan nyde, efter at vi er gået på pension, bliver ganske enkelt færre.

Det viser en gennemgang af tal fra Finansministeriet, som Fagbladet 3F har lavet.

Svækkelsen af efterlønnen og stramninger i førtidspensionsordningen, er de væsentligste forklaringer

På ti år vil den tid den enkelte har som pensionist, være forkortet med i gennemsnit syv måneder. Tallene viser, at hvor man i 2010 i kunne se frem til 17,7 år på pension, så vil den periode i 2020 være skrumpet til 17,1 år, fordi pensionsalderen gradvist vil sige.

Skriver man udviklingen helt frem til 2025, så vil otiummet være forkortet med over ni måneder sammenlignet med 2010.

Hovedårsagen til det forkortede otium skal findes i, at den alder, hvor vi faktisk trækker os tilbage fra arbejdsmarkedet, stiger hurtigere end både den stigende folkepensionsalder og den stigende levetid.

Levetiden er ikke stukket af, som politikerne hævder

Svækket efterløn og førtidspension

Den alder vi har, når vi trækker os - uagtet om det er på efterløn eller folkepension - er altså stukket af, viser Finansministeriets tal.

“Levetiden er ikke stukket af, som politikerne hævder. Det er rigtigt, at folkepensionsalderen i en årrække ikke er fulgt med vores stigende levealder, men det tidspunkt, hvor danskerne rent faktisk trækker sig fra arbejdsmarkedet, er steget ret hurtigt, og dermed har danskerne reelt fået en kortere periode at leve i, efter at de har trukket sig fra arbejdsmarkedet,” siger cheføkonom i fagforbundet 3F, Frederik Imer Pedersen til Fagbladet 3F.

Svækkelsen af efterlønnen og stramninger i førtidspensionsordningen, er de væsentligste forklaringer på, hvorfor flere bliver længere på arbejdsmarkedet, og pensionstilværelsen forkortes, mener cheføkonomen. Levealder stiger ganske enkelt ikke hurtigt nok til at kompenserer for den tendens.

Endemålet er 14,5 år

Går du på pension i år, så kan du forvente 17 år på pension. Men faktisk er endemålet for Velfærdsaftalen et langt kortere otium.  

Modellen bygger på, at der gradvist sker en nedgang i antallet af forventede leveår på pension

I aften sigter man efter, at man på lang sigt skal lande på, at danskerne i gennemsnit skal have 14 et halvt år i pension, forklarer Bo Sandemann Rasmussen, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet.

“Modellen bygger på, at der gradvist sker en nedgang i antallet af forventede leveår på pension. Det langsigtede mål er, at man får 14 og et halvt år på pension. Det tager lang tid, inden man når så langt ned, men det vil hele tiden gå ned ad bakke, og danskerne vil få færre og færre år på pension,” siger han til Fagbladet 3F.

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce