De gule snylter - rigtige fagforeninger giver værdi for pengene

Rigtige fagforeninger sikrer lønmodtagerne gevinster for mindst 8.000 kroner om måneden. Gule forretningsmodeller er og bliver snyltende blændværk.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg fra tid til anden nyder at lytte til en god gang 70’er eller 80’er-musik.

Før i tiden kunne jeg godt finde på at tune ind på en af de mindre radiostationer, der netop gør sig i den boldgade. Det sker imidlertid ikke rigtigt mere. Jeg nøjes med mine egne playlister.

For med brugen af mange radiostationer følger også en række reklamespots. Et af dem lyder nogenlunde sådan: ’Drop dit dyre medlemskab af HK og meld dig ind i Det Faglige Hus. Vi giver dig samme service….’. Altså. Sikken en gang øregas.

Jeg har ganske enkelt andet at fylde min irritations-konto op med end at høre på sådan en gang vrøvl.

Ordentlige løn- og arbejdsforhold kommer ikke af sig selv

Især fordi vi lige nu er i gang med de indledende knæbøjninger til den overenskomst, vi gerne skal have i hus med et fornuftigt resultat i det tidlige forår 2021.

Jeg er med på, at mange betragter udfordringerne om løn- og arbejdsvilkår som noget lidt fjernt og teknisk, som andre nok har styr på. Sådan må det være. Den danske model med frivillige, forpligtende aftaler er imidlertid i sin grundform ikke bare abstrakt snak, der bliver luftet ved højtidelige lejligheder.

Den danske model med frivillige, forpligtende aftaler er imidlertid i sin grundform ikke bare abstrakt snak

Ordentlige løn- og arbejdsforhold kan langtfra opfattes som noget naturgivent på linje med rent vand i hanen.

Nej, overenskomstmodellen giver sig helt konkrete og nærværende udslag i hverdagen. Ikke alene for de mange lønmodtagere, der er direkte berørt af overenskomstens ordlyd og intentioner, men også for den øvrige del af den befolkning, der er gensidigt afhængige af en i vores tilfælde velfungerende offentlig sektor.

Konkret gevinst på 95.000 kroner

For det første giver overenskomsterne sig helt konkrete udslag i kroner og øre for den enkelte lønmodtager.

I HK Kommunal har vi beregnet, alle HK’ere i kommuner og regioner opnår en gevinst på mindst 8.000 kroner om måneden – eller 95.000 kroner årligt - alene som følge af de aftaler om betalt frokostpause, sjette ferieuge, pension og særlig feriegodtgørelse, fagforeningen har tilkæmpet sig ved overenskomsterne.

Gevinsten bliver væsentligt højere, hvis man for eksempel har børn, trækker på kompetencemidler eller er fyldt 60 år.

Medindflydelse gavner produktiviteten

For det andet sikrer rigtige fagforeninger og overenskomster ikke alene resultater, der kan måles og vejes.

Mindst ligeså vigtig er de faglige fællesskaber, sammenholdet på arbejdspladsen og muligheden for kollektivt at rejse nogle relevante dagsordener over for ledelsen.

Undersøgelser har vist, at hvis ansatte gennem overenskomsten er sikret indflydelse og medbestemmelse på egen arbejdssituation, ja så er langt flere i stand til at udføre deres arbejde fagligt tilfredsstillende og med betydeligt mindre sygefravær, end det er tilfældet på de arbejdspladser, hvor medinddragelsen halter.

Og langt hovedparten af de ansatte tilkendegiver, at overenskomsten giver tryghed ved forandringer på arbejdspladsen. Til gavn og glæde for borgere og virksomheder.

Corona-fleksibilitet

For det tredje giver overenskomstsystemet også værdi til hele vores samfundsmodel. Til samfundsøkonomien og sammenhængskraften.

At arbejdsmarkedet i Danmark er reguleret af lønmodtagere og arbejdsgivere, der sammen aftaler vilkårene, forpligter begge parter i en på én gang stabiliserende og fleksibel samfundsmodel. Det sidste har vi i den grad set eksempler på under corona-krisen.

I foråret lykkedes det på ekstremt kort tid regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne at få forhandlet en trepartsaftale på plads om lønkompensation, der har holdt hånden en under lønmodtagerne i den private sektor.

Henover sommeren lykkedes det – også med fagbevægelsen – at lande en i øvrigt meget succesfuld aftale om fleksibilitet, hvor medarbejdere i den offentlige sektor kan flyttes fra egne fagområder til kritiske funktioner. Senest har vi fået en aftale om arbejdsdeling.

Det siger vel i det hele taget en hel del, at eksperter fra flere lande overvejer at kopiere vores overenskomstmodel.

Alternativerne til rigtige overenskomster er politisk fastsatte diktater eller gule løsninger, hvor arbejdsgiverne køber arbejdskraft af lavestbydende. Det du’r ikke. Heller ikke for gratisterne.

Lene Roed er formand for HK Kommunal.


placeholder

Kommentarer

Kommenta

jeg er helt enig i dette dejlige indlæg, men vil hælde lidt Malurt i bægeret, når der i teksten står rigtighe fagforeninger, fordi rigtige fagforeninger har ikke sammenkædnings-regler ved urafstemninger til overenskomst, da det jo er helt tåbeligt at et HK medlem eksempelvis skal bestemme hvor mange timer en Murer skal arbejde om ugen...

God WEkend, og tak for et godt debat-indlæg,

Erling Drews...

Lidt desperation i HK?

Hvori skulle desperationen bestå? Lene Roed ganske rigtigt forskellen mellem fagforeninger og fagforretninger - og i forlængelse af HK Kommunals formands udmærkede indlæg; så huske hinanden på at værne om de tillidsvalgte og deres beskyttelse

Mærkeligt at medlemmerne flygter!
Men du har h lt ret, der er stor forskel, i FH er de fuldstændig ligeglad med medlemmerne, da det er politiske mål de kæmper for, og ikke de enkelte medlemmer!
Hos de rigtige og ikke politiske fagforeninger er det det enkelte medlem der er i fokus!

Nej, bare saglig - og rigtig - oplysning. Godt skrevet Lene.

"I HK Kommunal har vi beregnet, alle HK’ere i kommuner og regioner opnår en gevinst på mindst 8.000 kroner om måneden – eller 95.000 kroner årligt - alene som følge af de aftaler om betalt frokostpause, sjette ferieuge, pension og særlig feriegodtgørelse, fagforeningen har tilkæmpet sig ved overenskomsterne.

Gevinsten bliver væsentligt højere, hvis man for eksempel har børn, trækker på kompetencemidler eller er fyldt 60 år."

Og hvad f..... har de gule fagforretninger at byde på, udover at "klar dig selv"...
Deres medlemmer/snyltere er helt til grin for deres egne penge...

Nej - eksklusiv aftalerne tilbage, så arbejdspladserne kan få ro til at arbejde...

Hvorfor er det du absolut vil tvinge andre mennesker?
Hvis HK var så fantastisk, og ikke en omgang Pampere, ville medlemmerne jo komme af sig selv!
Jeg kan godt forstå FH er bange for ikke politiske fagforeninger, da de bare grundlæggende gør meget mere for medlemmerne!

"De gule snylter"

I de rigtige fagforeninger er det kun pamperne der snylter.

"De gule snylter"

I de rigtige fagforeninger er det kun pamperne der snylter.

Annonce