Podcasts til din mobil

Lyt gratis,

På iPhone: Apple Podcasts

På Android: Podcast Addict

Søg efter Netavisen Pio i app'en og lyt med glæde.

De kristne socialdemokrater

“Da jeg var lille brugte jeg meget tid på at forklare mine venner, at vi ikke var mærkelig hjemme hos os, fordi vi var kristne”, fortæller Ida Auken i podcasten. 

Som præstebarn har kristendom og tro altid været noget hun skulle forhold sig til. 

Et forhold, som kan være svær at oversætte, når man rent faktisk er kristen. 

Hvorfor er vores syn på kristendom endt der og hvorfor er det så svært at være ‘åben’ kristen i Danmark?

For selv om danskerne er en flok rationalister uden tro på meget andet end det, der kan måles og vejes, så strømmer vi i kirke juleaften og der er stadig høj tilslutning til folkekirken. 

Er det et udtryk for, at kristendommen efterhånden er så indlejret i danskernes kulturelle forståelse og hverdag, at vi ikke længere ser den som tegn på religiøsitet? 

I studiet er: 
Daniel Toft Jakobsen, medlem af folketinget for Socialdemokratiet 
Ida Auken, medlem af folketinget for Socialdemokratiet 

Vært: Niels Jespersen, chefredaktør hos Netavisen Pio