De Radikales syv bizarre mærkesager

De Radikale vil gerne bruge statsmagten aktivt, så længe det ikke handler om at mindske arbejdsløsheden. Pant på tøj og modstand mod lyserødt lego er blandt de vigtigste mærkesager.
Det ville være rigtig godt for tøjbranchen at få fingre i det brugte tøj, så man kunne producere nyt med de ressourcer, der allerede er i omløb. En god måde kunne være at indføre pant på tøjet.

De Radikale ynder at præsentere sig selv som et moderne, fremtidsorienteret parti, der tror på individuel frihed og de frie markedskræfter. Men ikke desto mindre så har partiet en besynderlig tendens til at ville gribe ind i danskernes dagligdag på de mest bizarre måder.

I modsætning til de røde partier har De Radikales indgreb ikke til hensigt at udjævne økonomiske forskelle, forbedre den sociale mobilitet eller skabe større tryghed. Derimod skal indgrebene fremme De Radikales version af ’det gode samfund’.

Statsmagten skal kort sagt bruges til at fremme det, som Vestager & Co. godt kan lide, mens man vil forbyde og undertrykke de vaner og tendenser, som man af den ene eller anden grund ikke kan lide.

Netavisen Pio har her samlet en liste over alle de bizarre, absurde og mærkværdige ting, som De Radikale gerne vil bruge statsmagten til – så længe man ikke hjælper de arbejdsløse og socialt svageste.

Det er ærgerligt, at LEGOs unikke og inspirerende legetøj nu er med til at tegne så traditionelle kønsroller, som de gør med LEGO Friends.

LÆS OGSÅ: Ikke alle er funktionærer, Vestager

1. Indførelse af pant på tøj
”Der bliver brugt så meget vand, energi og kemikalier på at producere tøj, og de ressourcer kunne vi godt bruge mere optimalt. Det ville være rigtig godt for tøjbranchen at få fingre i det brugte tøj, så man kunne producere nyt med de ressourcer, der allerede er i omløb. En god måde kunne være at indføre pant på tøjet. (..) Det er jo ikke optimalt, at så meget af tøjet går op i røg eller bare slet ikke bliver genbrugt. Råvarer er efterhånden så dyre og så værdifulde for miljøet, at det er altafgørende, at vi alle sammen tænker på genbrug. Idéen med vores forslag er, at tøj er en ressource som så mange andre, som vi kunne få rigtig meget ud af at genanvende”. - miljøordfører Lone Loklindt.

2. Rygeforbud på perroner og ved busstoppesteder
”Som radikal mener jeg, at vi skal gå så langt, som det overhovedet kan lade sig gøre for at begrænse rygning. Sidst fik vi skrevet ind i loven, at loven skal revideres - og der vil vi kæmpe for forbud mod rygning i offentlige bygninger og arbejdspladser. Og når først det er indført, så synes jeg man skal se på et rygeforbud på busstoppesteder og på togperroner” - sundhedsordfører Camilla Hersom.

LÆS OGSÅ: Hvorfor lytter De Radikale ikke til økonomer?

3. Kampen mod det lyserøde lego

”Der er gang i debatten om LEGOs legetøj ’LEGO Friends’, der er specifikt rettet mod piger med bl.a. pink farver. Kritikken retter sig mod, at legetøjet er kønsstereotypt. Her er jeg enig. Det er ærgerligt, at LEGOs unikke og inspirerende legetøj nu er med til at tegne så traditionelle kønsroller, som de gør med LEGO Friends.” - ligestillingsminister Manu Sareen.

Bøsser og biseksuelle mænd har ikke længere har de samme gode muligheder for at have sex med hinanden i buske og bag træer.

LÆS OGSÅ: Østergaard burde lytte til Danmarks Statistik

5. Buske til bøsserne

”Buskadsrydningerne (i Ørstedsparked, red) er endnu et eksempel på den magtfuldkommenhed, der hersker i forvaltningerne og den viser, hvor dårlig Københavns Kommune er til at kommunikere med brugere og borgere. (..) Bøsser og biseksuelle mænd (har) ikke længere har de samme gode muligheder for at have sex med hinanden i buske og bag træer. (..) Nogle af de mænd, der har lyst til sex med andre mænd, kan af den ene eller anden grund ikke stå frem med det. Derfor anerkender jeg, at de er henvist til sådanne steder (som Ørstedsparken, red.) (hvor) der er forgået den slags aktiviteter i den del af byen siden tidernes morgen. Allerede længe før Ørstedsparken blev anlagt, vidste man godt, hvad der foregik, når mænd gik på Nørrevold.” – Klaus Bondam, daværende medlem af Københavns Borgerrepræsentation.

6. Obligatorisk tysk og tilbud om urdu

”Radikale Venstre vil gøre endnu et fremmedsprog obligatorisk, så alle folkeskoleelever lærer mindst to fremmedsprog. Vores geografiske, historiske og kulturelle bånd til Tyskland gør det naturligt, at tysk er et vigtigt andetsprog. Desuden skal eleverne have ret til at modtage undervisning i et tredje fremmedsprog. Det tredje fremmedsprog vil typisk være fransk, men de Radikale vil gøre det muligt for kommunerne at undervise i for eksempel arabisk, urdu, kinesisk, russisk og spansk. I dag uddanner vi ikke lærere med linjefag i andre fremmedsprog end engelsk, tysk og fransk. Derfor er der behov for at oprette nye linjefagsuddannelser og suppleringskurser, der fører sprogundervisere til linjefagskompetence.” – De Radikales folkeskoleudspil.

LÆS OGSÅ: Drop automatreaktionerne og lad os se hvad der virker!

7. Pantautomater for mobiltelefoner og mp3-afspillere

”Udfordringen er, at der er mange naturressourcer i det mindre elektroniske udstyr, som bliver dyrere og dyrere, og vi er ikke gode nok til at samle det ind. Vi må gøre det nemmere og mere attraktivt at indlevere det, så eksempelvis mobiltelefoner ikke ender i køkkenaffaldet” - miljøordfører Lone Loklindt.

 


placeholder

Annonce