DE vil have politiske tv-reklamer

´Dansk Erhverv vil have politiske reklamer i fjernsynet. Det betyder risiko for massivt borgerligt bombardement.
Beregninger fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv viser, at danske reklamebureauer går glip af en omsætning i omegnen af knap 100 millioner kroner om året på grund af det danske forbud imod tv-reklamer med politisk indhold. Derfor vil organisationen have forbuddet fjernet.

”I et demokrati er der al mulig grund til at regulere, hvilke indtægter politiske partier kan have. Men det ikke oplagt at regulere, i hvilke medier de efterfølgende bruger disse indtægter. Partier bør selv kunne vælge, hvor de ønsker at møde deres vælgere. Og vælgerne skal ikke beskyttes mod politiske budskaber,” siger markedschef og tidligere VU’er Søren Friis Larsen på DE’s hjemmeside.

Ser man helt nøgternt på det, så er de nuværende regler også lidt mærkelige. Partier og organisationer kan i dag annoncere, helt som de vil, i dagblade biografer eller på nettet. Men ikke i tv.

Demokratisk udfordring
Forslaget om at ophæve forbuddet mod politiske tv-reklamer er ikke uden problemer. Ikke mindst i forhold til hvem der kan sætte dagsordnen i de elektroniske medier.

Allerede nu er der en voldsom forskel på, hvor mange penge de politiske partier og deres respektive støtter har til rådighed. I 2011 var forskellen imellem, hvad rød blok og blå blok fik i privat partistøtte, over 40 millioner kroner i blå bloks favør.

Ophæver man forbuddet vil der være en kæmpe forskel på, hvilke partier og hvilke interesseorganisationer der har adgang til tv-mediet.

Vælgerne hader reklamerne
Dansk Erhverv er i denne sammenhæng talerør for den danske reklamebranche, men de har til lejligheden opfundet nogle pseudoargumenter om, at ophævelsen af forbuddet vil være godt for demokratiet.

”Tværtimod vil tilstedeværelsen på tv’et snarere engagere vælgerne mere i den politiske debat i en tid med manglende politisk engagement og politikerlede,” siger Søren Friis Larsen.

At politiske reklamer skulle øge det politiske engagement og komme politikerleden til livs er en påstand helt og aldeles taget ud i den blå luft. Ser man på USA, så er reklamer for politiske kandidater og partier noget af det, der får vælgerne til at tænde allermest af på politikerne.

At det politiske engagement skulle ændre sig positivt, er der vist heller ikke noget konkret tilfælde fra virkeligheden, der tyder på. Tværtimod.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce