Debat: Alternativ til SMV-regering havde været langt værre

Fagbevægelsen og venstrefløjens angreb på regeringen og Socialdemokratiet i spørgsmål om bededag, er “helt ude af proportioner”, mener socialdemokratisk kredsformand og faglig aktiv.
Fagbevægelsen samler underskrifter ind for at bevare store bededag.
Der føres i disse dage en massiv kampagne mod regeringen og i særdeleshed Socialdemokratiet fra blandt andet den yderste venstrefløj.

Den samme venstrefløj har denne gang allieret sig med den yderste politiske højrefløj som f.eks. Nye Borgerlige og Inger Støjbergs Danmarksdemokrater, samt med de "højærværdige" biskopper!!! Et noget usædvanligt sammenrend tør man nok sige.

Man må spørge: Hvilket og hvis ærinde går venstrefløjen her? 

Hvis man tror, at man går lønmodtagernes og velfærdssamfundets ærinde, er jeg alvorligt bange for, at man finder ud af hvad en "boomerang" er.

Jeg erkender gerne, at regeringen fik lanceret forslaget om afskaffelse af store bededag på en meget kluntet måde.

Og selvfølgelig skal vores faglige ledere reagere over for regeringen, når denne træder lidt ved siden af, i forhold til overenskomstforhandlede rettigheder.

Helt ude af proportioner

Men at fagbevægelsen angriber regeringen, Socialdemokratiet og det repræsentative demokrati, som det har været tilfældet de seneste uger, er helt ude af proportioner.

Som man må tolke venstrefløjen, burde Socialdemokratiet have holdt sig uden for regeringssamarbejdet med Venstre og Moderaterne.

Så havde vi måske i stedet haft en VK-regering, støttet af de radikale og Moderaterne og med en garanti fra den øvrige højrefløj om politisk borgfred.

Det havde måske reddet store bededag, men til gengæld var Arne-pensionen, de forhøjede dagpenge, fradrag for fagforeningskontingent, de ekstra penge til erhvervsskolerne, til lønforbedringer for visse offentlig ansatte, offentlige udgifter der følger den demografiske udvikling og mange andre velfærdsforbedringer hældt ud med badevandet.

Der var blevet brugt endnu flere penge på skattelettelser til de mest velhavende. Et meget lavere ambitionsniveau for den grønne omstilling, herunder en total fredning af landbruget.

Er det virkelig en målsætning for den danske venstrefløj?

Otto Bjerre er formand for Socialdemokratiet i Brønderslev, tillidsrepræsentant hos Stena Recycling og bestyrelsesmedlem i 3F Aalborgs Industrigruppe.

 

 

placeholder

Kommentarer

Man kunne ganske rigtigt sagens forestille sig en værre regering end den nuværende, hvor der kun havde være borgerlig deltagelse og hvilende alene på borgerlige partier.

MEN: i så fald ville vi jo have haft et Socialdemokrati i opposition, som alene i kraft af sin størrelse havde magten til at stoppe de værste af de urimeligheder, sådan en alternativ regering kunne komme op med, gøre live surt for den og ikke mindst gøre livet KORT for den.
Og lad mig minde om, at Arne-pensionen allerede under valgkampen blev fredet af både DF og DD og såmænd også (omend noget mere tøvende) af V. Så den var der alligevel aldrig kommet flertal imod.

Jeg har sagt disse 5 ord så mange gange her på siden, at jeg ikke har tal på det, men her kommer de ikke desto mindre igen:
IKKE STATSMINISTER FOR ENHVER PRIS.

Ja, faktisk fredede NB også Arne-pensionen under valgkampen. Den ville dermed i realiteten være helt uden for fare selv med denne alternative regering.

Hej Thor. Jeg siger ikke, at det er sikkert, at en borgerlig regering ville afskaffe Arne-pensionen. Men risikoen var reelt tilstede. K, LA og R fastholdt at de ville afskaffe Arne-pensionen. Og hvis du nu husker tilbage på velfærdsforliget fra 2013. Her indgik de borgerlige et forlig med Socialdemokratiet, at til gengæld for stigningen i pensionsalderen, ville de garantere Efterlønnen. Og hvad skete få år senere? De sprang fra den del af forliget. Hvad tror du Jakob Ellemann ville vælge, hvis betingelsen for en opbakning til ham som statsminister i nov. 22 var, at han gik med til at afskaffe Arne-pensionen? Som han har tordnet imod lige siden Socialdemokratiet forslog den før valget i 2019. Jeg må fastholde, at ved at sætte sig i spidsen for den nuværende regering, har Socialdemokratiet fastholdt og sat nogle solide sociale og velfærdsfremmende aftryk i regeringsgrundlaget. Som socialdemokrat mener jeg, at det var godt, at vi tog teten, frem for at overlade hele "spillepladsen" til de borgerlige. Trods de "tidsler" som jeg også mener at der er i regeringsgrundlaget. Så skriver du, at vi kunne gøre livet kort for en borgerlig regering. Det var vi også 100% sikre på, at vi kunne tilbage i 1982, da vi overlod regeringsmagten til Poul Schlütter. Han ville kun holde nogle få måneder, var vi helt sikre på! Men hvad skete? Der gik godt ti år før vi igen kom til magten. Jeg kan godt huske "fattigfirserne" med borgerlig regering, og den brutale nedskæringspolitik for lønmodtagerne og de svageste i samfundet. Det må aldrig ske igen. Jeg tror også de fleste af stadig har den borgerlige regering fra 2001 til 2011 i erindring. Det vil jeg kæmpe for ikke at skulle gentage sig.

Hej Otto og tak for svar.

Det er jo som bekendt svært at spå, specielt om fremtiden, og selvom nogle ting kan være mere sandsynlige end andre, kan man aldrig være helt sikker.
Men hvad der ikke bare er spekulationer, er, at selvom man lægger mandaterne fra V, M, K, LA og RV sammen, når man kun op på 70. For at nå 90 er det ikke engang nok, hvis både DD og NB svigter deres løfte. Og kan man forestille sig både DD og DF springe fra deres løfte? Måske .. men ikke rigtig, vel?

Den der “yderste venstrefløj” har vist placeret sig et pænt stykke til højre for Anker Jørgensens Socialdemokrati.

Ja det tør siges, det virker som om man fra yderste venstrefløj side kun har en ting i hovedet ud med Mette og ind med Mai, op i revyen med om hun kan klare jobbet, for det kan hun ikke, der er ingen der der har en rygende fis begreb om stor politik eller kan overskue finanspolitik ken, så spar os for det umodne for det! Tak.

Det var da en dum kommentar at et alternativ til SMV regeringen havde været værre. Det er naivt at tro at ALT hvad en SMV regering foreslår er genialt. Det skal man vist være MEGET enøjet og loyal for at påstå.
St. Bededags sagen er et misfoster, og nu er Mette F. bare dumstædig. En hel del S. folketingsmedlemmer må håbe at vælgerne har glemt sagen inden næste valg.

Man skal da virkelig være “beton socialdemokrat” for ukritisk at købe ind på fortællingen om at SVM regeringen er det eneste saliggørende.
At S igen lige har været med til at lave en omvendt Robin Hood glemmer man helt. Tag fra de fattige og giv til de rige.
Pisken skal igen igen svinges over lønmodtagerne og guleroden gives til de selvstændige.
Længere arbejdstid, senere pension, forringelser af seniorpensionen og en død efterløn, afskaffelse af en fridag, indgreb i overenskomsterne er bare nogle af eksemplerne på hvor S har flyttet sig fra at være et venstreorienteret parti til efterhånden at have møvet sig over på højrefløjen.
Hvad med at tage ansvar for at vi får en længere levetid i stedet for altid at tænke på hvordan vi kan forgylde de rigeste?
Det maner da til eftertanke at vi har Vesteuropas korteste levetid!! Men så er vi selvfølgelig også ældrebyrden kvit!!!

Annonce