Debat: Digitalisering for mennesker - og af mennesker

Offentlig digitalisering bør udvikles i tæt samspil med ansatte og borgere. Ellers vil de teknologiske fremskridt bliver undermineret af urealistiske sparemål.
Digitaliseringspartnerskab. Nej, det er ikke en ny datingportal, der har set dagens lys. Og så alligevel. For også i dette tilfælde handler det om, at mennesker tager styringen over teknologien til fælles bedste.

Sådan bør det i hvert fald være. Sagen er, at regeringen som led i sin stort anlagte digitaliseringsstrategi for Danmark, der ventes offentliggjort til efteråret, har nedsat et såkaldt digitaliseringspartnerskab.

Partnerskabet skal komme med anbefalinger til, hvordan Danmark udnytter de teknologiske muligheder, så vi blandt andet sikrer vækst, eksport og en effektiv offentlig sektor.

Ingen faglige repræsentanter

Til partnerskabet har finansministeren udpeget en perlerække af tunge interessenter fra erhvervslivet, forskningsverdenen, erhvervsorganisationer og faglige organisationer.

I den arbejdsgruppe under partnerskabet, der handler om fremtidens offentlige digitale sektor, er hverken vi eller andre faglige organisationer repræsenteret.

Jeg håber ikke desto mindre, at partnerskabet vil gå i dialog med os i HK Kommunal om vores indspark til offentlig digitalisering.

Medarbejderne er digitale eksperter

For netop de medlemmer, jeg repræsenterer, har over årene oparbejdet en betydelig viden og indsigt i digitalisering og digitale processer i den offentlige sektor via det praktiske arbejde med administration, IT-systemer og sagsbehandling.

HK’erne i kommuner og regioner har om nogen tilegnet sig kompetencer i at forstå de tekniske systemer samtidig med, at de har blik for det borgerrettede element i den offentlige service.

Medarbejderne, deres faglighed og deres erfaringer bliver imidlertid ikke altid inddraget.

HK’erne er på mange måder garanter for, at kommuner, regioner og stat kan fastholde styringen i den fremadskridende digitalisering. HK’erne og de andre kernemedarbejdere kan – både gennem brugertests og via samarbejdssystemet - være med til at kvalificere de digitale løsninger og dermed gøre implementeringen bedre.

Medarbejderne, deres faglighed og deres erfaringer bliver imidlertid ikke altid inddraget. I andre tilfælde sker medarbejderinddragelsen alt for sent.

Fejlslagen digitalisering koster

Desværre har vi gennem årene set alt for mange eksempler på, at offentlige digitaliseringsprojekter har lidt skibbrud, fordi man ikke har inddraget medarbejderne fra projektets start, og fordi de forventede økonomiske gevinster af digitaliseringen er høstet, før løsningerne har virket efter hensigten.

Seneste eksempel er de to kommunale ydelsessystemer, KSD og KY, der er sat i søen for at kunne håndtere udbetaling af kontanthjælp og andre sociale ydelser.

Her har kommunerne og deres medarbejdere måtte slås med en lang række fejl i systemet både ved udbetalingen, automatiseringen af brevene og i den automatiske udregning af ydelser.

Går ud over retssikkerheden

Det er i den grad gået ud over borgeres retssikkerhed. Og det har betydet en enorm belastning for vores medlemmer at skulle håndtere fejlene i systemerne.

Jeg oplever, at man i flere kommuner har taget forskud på effektiviseringsgevinsten

Nogle er gået grædende hjem fra arbejde. Andre har sygemeldt sig.

Jeg oplever, at man i flere kommuner har taget forskud på effektiviseringsgevinsten ved at bruge systemerne, så der simpelthen var færre folk til at udføre det arbejde, der er så nødvendigt i digitaliseringsprojekternes opstartsfase.

Rejser en række spørgsmål

Den offentlige digitalisering rejser i det hele taget en lang række dilemmaer og spørgsmål i forhold til retssikkerhed, privatlivsbeskyttelse, overvågning, arbejdsmiljø og dataetik for bare at nævne en række eksempler.

Det er spørgsmål, som den kommende digitaliseringsstrategi bør forholde sig til og anvise løsninger på.

Sker det ikke er der risiko, at borgere, virksomheder og medarbejdere mister tilliden de nye teknologier, og det vil medføre tab af velfærd og tryghed.

Vent med at høste gevinst

Digitalisering skal være et middel til at gøre service og velfærden bedre for borgerne og arbejdet lettere for de ansatte. Den skal ikke være et mål i sig selv.

Medindflydelse og medarbejderinddragelse er helt afgørende for, at projekterne kan udrulles med succes. Samarbejdssystemet bør derfor inddrages så tidligt i processen som muligt, helst allerede i idé-fasen.

Det er vigtigt, at der udarbejdes realistiske skøn for de gevinster, som digitaliseringen kan give.

Alt for ofte er der indregnet potentielle gevinster ved den nye teknologi, før de har vist sig.

Dermed har man ikke bare gamblet med kvaliteten og spændt ben for en god implementering og rigtig anvendelse af teknologien.

Nej, man har også presset servicen og ansatte andre steder i det offentlige, fordi forventningerne ikke kunne indfries.

Brugerne skal involveres

Endelig skal borgerne og andre slutbrugere involveres tidligt.

Borgere og virksomheder skal inddrages aktivt allerede i før-anskaffelses-fasen af nye teknologiske løsninger i den offentlige sektor.

Digitalisering i det offentlige skal drives af mennesker – og for mennesker. Det handler til syvende og sidst om det offentlige Danmarks og velfærdens fortsatte legitimitet.

Lene Roed er formand for HK Kommunal.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

"Offentlig digitalisering bør udvikles i tæt samspil med ansatte og borgere."

Altså hvis det først er gået op for staten nu, at systemer skal udvikles med brugerne - ja, så er det nemmere at forstå alle de fejl og ubrugelige systemer staten har lavet...

Digitaliseringen er fra starten blevet presset ned over befolkninger overalt i verden. Er nogen nogensinde blevet
spurgt om det er DET de vil ? Digitaliseringen er et led i "en stor udskillesplan" hvor nogen er "inde,og andre out". Med eller ikke med."Sat af eller inde i varmen".

Annonce