Debat: HK’erne booster velfærden i en turbulent tid

Alt imens HK’erne ligger vandret for at folk med Mit-ID og andre komplekse velfærdsordninger, planlægger regeringen at skære tre milliarder kroner på administration i kommuner og regioner. Det virker ærligt talt hasarderet, mener formanden for de kommunale HK'ere.
Foto: Pressefoto: HK
Lene Roed, formand for HK-Kommunal
Lad det være sagt med det samme: Jeg er meget lidt imponeret over nogle af de udspil, den nye regering har sat i søen.

Med forslaget om at afskaffe store bededag for at tilvejebringe penge til mere forsvar forsøger regeringen at krydse to størrelser, der på ingen måde er naturligt forbundne.

På samme måde har regeringen lanceret et forslag om at spare intet mindre end tre milliarder kroner frem mod 2030 på administrationen i kommuner og regioner.

Her forsøger regeringen at krydse besparelsen med behovet for et lønløft til andre faggrupper i det offentlige.

Heller ikke i det tilfælde er der nogen fornuftig sammenhæng mellem indtægts- og udgiftsfortællingen. Det er simpelthen søgt.

Heller ikke i det offentlige står der navn eller formål på pengene.

Uklædelig kortslutning

Dertil kommer, at regeringen i begge tilfælde afskriver den danske model, hvor spørgsmålet om løn- og arbejdsvilkår bliver besluttet gennem frie forhandlinger mellem arbejdsmarkedets parter.

Den kortslutning er hverken klædelig eller hensigtsmæssig.
For det danske aftalesystem er om noget garanten for, at vi har et fleksibelt og tilpasningsdygtigt arbejdsmarked med høj tillid til rammevilkårene.

Administrative funktioner er velfærdens fundament

Endnu mere bekymrende er det, at regeringen tilsyneladende går ud fra, at det nærmest er omkostningsfrit at rundbarbere den kommunale og regionale administration med tre milliarder kroner.

Kalkulen er formentlig, at den offentlige administration kun har få venner i det brede vælgerhav.

Og at endnu færre vil forsvare en offentlig aktivitet, hvis bare den bliver italesat som ’bureaukrati’.

Dygtige administrative medarbejdere er nemlig fundamentet for effektiv drift og borgernær velfærd.

Problemet er bare, at en sådan nedskalering af de administrative funktioner har konsekvenser for rigtige mennesker.

Som om den borgernære administration står i modsætning til velfærd.

Dygtige administrative medarbejdere er nemlig fundamentet for effektiv drift og borgernær velfærd.

HK’erne sidder i hvert fald ikke i et elfenbenstårn langt fra virkeligheden. Nej, vi hjælper borgere og patienter og sørger for, at der er styr på tingene.

Vi sikrer, at stadigt mere komplekse, offentlige sagsgange bliver samordnet og implementeret på en ansvarlig og tillidsskabende måde.

Vi understøtter folkestyrets funktioner og institutioner håndteret med den nødvendige faglighed og fleksibilitet, der sikrer sammenhængen mellem udvikling og drift.

Og vi bidrager til, at borgere og virksomheder får ydelser af høj kvalitet, som det for eksempel gør sig gældende i de kommunale Borgerservice’.

Pas godt på sammenhængskraften

Medarbejderne i Borgerservice knokler i den grad en vis legemsdel ud af bukserne for at servicere borgerne med stadig mere komplicerede opgaver.

I foråret og hen over sommeren varetog de ekstraopgaven med at hjælpe titusinder af ukrainske flygtninge på forbilledlig vis.

I det seneste halve år har de administrative medarbejdere - udover deres daglige driftsopgaver - hjulpet ikke færre end 960.000 borgere med at overgå til Mit-ID.

En næsten uoverstigelig opgave, der ikke desto mindre er blevet løst kompetent og med stor smidighed.

Borgerne har her fået mulighed for at få et fysisk møde med et rigtigt menneske af kød og blod.

Vel at mærke af et menneske, der på velfærdssamfundets vegne yder service med retssikkerheden som omdrejningspunkt.

I for eksempel Borgerservice kan man forklare borgerne baggrunden for de beslutninger og den information, de modtager digitalt.

Og det er netop, når man som borger får en forklaring, at man har lettere ved at acceptere en given afgørelse eller handling.

En sådan professionel tilgang til de administrative opgaver udgør grundlaget for borgernes hele tillid til det offentlige Danmark.

Risikerer at underminere fundamentet under store dele af vores samfundsmodel

Jeg tør næsten ikke tænke på, hvordan sammenhængskraften i dette land vil udvikle sig, hvis regeringen får held til at skære tre milliarder kroner i den offentlige administration i en turbulent tid, hvor også digitaliseringen vil accelerere stadigt stærkere.

Ingen skal være i tvivl om, at vi i HK hellere end gerne medvirker til at kigge på, om vi kan forenkle og luge ud i nogle af de regler og dokumentationskrav, der ikke giver mening i den virkelige verden.

Men en massiv og helt igennem ureflekteret rundbarbering af de administrative funktioner, som den, regeringen lægger op til, risikerer at underminere fundamentet under store dele af vores samfundsmodel.

Derfor, kære regering: Lyt nu til sagkundskaben og få foretaget nogle konsekvensberegninger, inden I kaster jer ud i et hasarderet spil med dygtige administrative hænder og hundredtusinder af borgere som indsatser.

Lene Roed er formand for HK Kommunal.


Flere artikler om emnet

Annonce