Debat: Sygeplejerskernes løn er et samfundsproblem

Danske sygeplejersker valfarter til Norge, hvor lønnen er bedre. Politikerne bør anerkende problemet, mener sygeplejerske.
Foto: Colourbox
Bedre løn og vilkår i Norge får danske sygeplejersker til at valfarte nordpå, mens vi i Danmark må kæmpe med arbejdsgiverne om bare ikke at gå ned i løn, når vi vil skifte job.

Kære arbejdsgivere. Det er på tide, I bakker op og anerkender, at vi er fælles om problemet.

Nej til lav løn

Rigtig mange sygeplejersker har stemt nej til deres nye overenskomst.

Derfor står vi som fagforening over for armlægning med vores regionale og kommunale arbejdsgivere om det utilfredsheden handler om, nemlig vores løn.

Sygeplejerskernes utilfredshed med lønnen er ikke ny. Men efter et år med massivt pres på mine kolleger i regioner og kommuner, er den blusset op på ny.

Jeg give ordet til den nyuddannede sygeplejerske Nicoline Sjøberg, der fra dag et blev kastet ud til et urimeligt stort ansvar for meget svært syge corona-patienter uden ordentlig introduktion.

Eller vi kunne spørge sygeplejersken Caroline Grøn, der sagde nej tak til et nyt job på intensivafdeling (hvor der virkelig mangler personale på grund af corona), da arbejdsgiveren mente, at hun måtte gå 500 kroner ned i løn om måneden, for at kunne arbejde der.

Endelig er der sygeplejersken Helena Lauridsen, som har forladt sin akutafdeling, der mangler omkring 15 sygeplejersker, da begyndende stresssymptomer betød, at hun valgte at erstatte et hektisk arbejdsmiljø med bedre løn og vilkår som vikar i Norge.

Dybt skuffet

Ligesom mine kolleger er jeg dybt skuffet over den mangel på anerkendelse, arbejdsgiverne viser os ved overenskomstforhandlingerne.

Det kræver altså, at vi bliver behandlet og lønnet langt bedre end tilfældet er i dag

Det havde været på sin plads med en større pulje til sygeplejerskerne. Men jeg ved snart ikke, hvordan vi som sygeplejersker skal sige tydeligere, at dette ikke bare er sygeplejerskernes, men hele samfundets problem.

Sundhedsvæsenet har brug for at kunne rekruttere og fastholde dygtige sygeplejersker, men det kræver altså, at vi bliver behandlet og lønnet langt bedre end tilfældet er i dag.

Mange overvejer at skifte job

Hvert år uddanner vi mange håbefulde og engagerede nye kolleger til vores fag. Det strømmer faktisk til med unge der vil være sygeplejersker.

Men efter få år er mange på vej videre til en ny uddannelse eller et nyt job - væk fra arbejdsforholdene på sengeafsnittene.

56 procent af dem peger på, at ønsket om højere løn er årsagen til at skifte arbejde

I hverdagen mærker vi en massiv udfordring med at fastholde sygeplejersker i faget. Når vi i Dansk Sygeplejeråd spørger i undersøgelser viser det sig, at 9 af 10 sygeplejersker overvejer at skifte job.

Af disse overvejer hver tredje helt at forlade faget. 56 procent af dem peger på, at ønsket om højere løn er årsagen til at skifte arbejde.

Sundhedsvæsenet har brug for gæve mennesker

Kritikere vil sige, at arbejdet som sygeplejerske er selvvalgt, så vi burde vide, hvad vi går ind til. Men det argument er for snæversynet.

For vores sundhedsvæsen har brug for alle dygtige gæve mennesker, der vil bruge mange år af deres liv på hospitalsgangene og i hjemmesygeplejen.

Vi kan ikke undvære nogen, og vi mangler dem der føler sig tvunget til at skifte fag eller flytte til Norge for at blive vikarer.

Opgør med omstridt reform

Sygeplejerskernes lønproblem handler derfor ikke bare om os selv og den uretfærdigt dårlige lønindplacering, sygeplejersker fik med Tjenestemandsreformen i 1969.

Men om at vi skal have et veldrevet sundhedsvæsen, hvor arbejdsgiverne, både for vores arbejdsmiljø og patienternes skyld, vil investere i at få sygeplejerskerne til at blive i længere tid.

Hvis de erfarne bliver, vil det øge og stabilisere den faglige viden på afdelingerne, og de nye kolleger vil få en mere tryg og rolig start på deres arbejdsliv.   

Derfor, kære arbejdsgivere, kære politikere, den opgave der skal løses, kræver at I tager os alvorligt og anerkender, at vores problem også er jeres.

Næstformand for Dansk Sygeplejeråd Kreds København


placeholder

Kommentarer

Formanden for sygeplejerskerne bør ved EU anlægge sag imod Danmark for ulige løn. Det er forbudt ifølge EU’s “Grundlov”. Kravet om ligeløn må løftes udefra — indefra kommer vi ingen vegne. Parterne løfter ikke opgaven og Staten ej heller ved de næste Finanslove. Så må vi igen have hjælpen udefra - fra EU. Kom igang Grethe Kristensen på dine medlemmers vegne. 🌺

Netop derfor bør, EU-domstolene og menneskerettigheds- domstolen indgå i strategien☝️,
hvis ikke Folketinget “Bider til bolle...”
I så fald må “Den danske model”, siges at have spillet fallit overfor åbentlyse uretfærdige arbejdsmarkeds forhold på det “Offentlige arbejdsmarked”, i Danmark.
Derfor 👊👊👊👩‍🎓

Der er flere aspekter;
-Der er selve årsindkomsten!
-Der er selve lønefterslæbet, et offentligt UNDSKYLD og kun 300.000kr til hver i kompensation!
-Der er pensions problematikken, at løfte alle op på et tilsvarende pensions niveau som for politiet. Incl. de manglende indbetalinger over årene!
-Der er pension procenten op som hos de andre, og pension af alt tjent, udbetalt som afspadseret!

Nu tænker nogen måske at det er en forfordeling, men det vil stadigt være langt under det som samfundet har afholdt os som grupper fra, altså langt under vores tab☝️

DSR må udregne beløbene, venligst tak😉❤️

I mit simple overslag beløber samfundets manglende honorering, (fra 1969 til nu,i nutidskroner) af sygeplejersker til langt over 100.000.000.000,-kr.

Og der er jo et par fag mere, så det danske samfund skylder...🧐

De valfarter til Norge, står der. Hvor mange er der reelt tale om i procent? Hvordan står en ny udlært sygeplejerskes løn i forhold til en ny udlært elektriker i samme region. Vi hører meget snak, men der mangler fakta om lønnen. Det tager fire år at blive elektriker.

En startløn for sygeplejersker i regionerne ligger lige omkring de 24.500 så vidt jeg husker.
Man er desuden på startløn de første 8 år.
Der er ikke nogle af de håndværkere jeg kender der ville acceptere den løn.

I artiklen linker jeg til en artikel fra A4 om sygeplejersker der i stigende grad rejser til Norge, særligt her efter corona , ser vikarbureauet powercare en stigning i efterspørgslen på dansk arbejdskraft på 40%. I artiklen skriver de at mere end 50 om ugen tager flyet nord på. En sygeplejerske fortæller historien om at efterlade en presset afdeling i DK til fordel for vilkårene i Norge. Man kan sige 50 er lidt. Men mange bække små. Vi mangler sygeplejersker i DK og manglen vil stige til 6000 i 2025, hvis ikke vi retter op. Dette er blot et eksempel på den utilfredshed sygeplejersker har i fht lønnen. Vikarbureauet forventer flere vil tage turen nordpå.

Det er nemlig rigtigt, at der er stor mangel på sygeplejersker. Der er rigtig mange ubesatte stillinger. Det kunne være interessant, hvis Piopio.dk eller andre ville lave en statistik over alle de ubesatte sygeplejerske stillinger. Jeg er f.eks. kun medlem af A-kasse af hensyn til sikkerhed under evt. langtidssygdom, for jeg kan så let som ingenting få et nyt job - til en ligeså lav løn som nu. Jeg er på sluttrin, og min månedsløn er på 32.844,- for fuld tid. Jeg kan ikke stige mere, og jeg har været uddannet i 25 år.

Kære Flemming.
Elektrikerens uddannelse tager 4 år... Efter folkeskolen! Sygeplejerskens tager 3,5 år efter en gymnasiel uddannelse. Dvs 6,5 år efter folkeskolen. Det er en ret stor forskel i uddannelseslængde, og elektrikeren har bedre startløn og ikke ansvar for folks liv

Hej Flemming en sygeplejerske tjener lidt forskelligt fra region til region, fordi der er et tillæg for, hvor meget det koster at bo i din region, men da jeg efter 3,5 års uddannelse som basissygeplejerske fik min første løn var den på 25.025 kr. Før skat, og det er den i de første 8 pr, hvorefter man for sin første og eneste lønforhøjelse man får på ca 3600kr.

Hvorfor sammenlignes med sygeplejerskelønnen i Norge?
I mange andre sammenhænge måler vi os med Sverige. Hvorfor ikke her??

Annonce