Debat: Tiden er til europæisk sammenhold

Når amerikanerne fjerner fokus fra Europa, skal EU og Danmark kunne mere selv, mener Socialdemokratiets nyvalgte politisk ordfører, Rasmus Stoklund og anbefaler et ja.
Foto: David Troels Garby-Holm
Valgplakater i forbindelse med folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet.
Den 1. juni har vi en chance for at sende et klart signal til Putin om, at vi ingen forbehold har, når det gælder om at beskytte Europas frie lande.

Angrebet på Ukraine ændrede den europæiske sikkerhedsorden. Den stabilitet og fred som har præget Europa siden Den Kolde Krigs afslutning er væk.

Spillereglerne i europæisk sikkerhedspolitik er ændret. Derfor mener jeg også det er fornuftigt, at vi den 1. juni får mulighed for at afskaffe det forsvarsforbehold, som i mange år ikke har haft så stor betydning, men kan få det i fremtiden.

Selvom vi afskaffer forbeholdet, vil det fortsat alene være Folketinget, der sender danske soldater i krig, og sådan bør det også være. Til gengæld er der behov for, at EU i højere grad kan tage vare på egen sikkerhed.

Hvis amerikanerne på længere sigt retter deres fokus mod Asien og Stillehavet skal vi kunne mere selv og der bør Danmark ikke som det eneste EU-land melde hus forbi og stå på sidelinjen.

Amerikanerne har længe efterspurgt, at Europa tager et større ansvar for vores egen sikkerhed.

Det er imidlertid, hvad der sker, hvis vi bevarer forbeholdet, og så bliver det sværere for os at tage medansvar for forsvaret af friheden.

Nogen mener, at en større indsats i EU, står i modsætning til NATO-samarbejdet, hvor USA er primus motor, men det er forkert. Amerikanerne har længe efterspurgt, at Europa tager et større ansvar for vores egen sikkerhed.

Vi kan ikke forvente, at andre passer på os og tager det tunge slæb. Danmark er et land, der tager ansvar og derfor mener vi i Socialdemokratiet, at vi skal vi tiltræde EU’s sikkerheds- og forsvarssamarbejde.

På den måde kan vi sammen med vores allierede i Vesten og resten af EU klart vise, at vi ingen forbehold har, når det gælder om at forsvare vores lande og værdier mod Putin og andre despoter.

Rasmus Stoklund er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og forskningsordfører og uddannelsesordfører.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Sobert indlæg fra Rasmus Stocklund. Med Finland og Sverige som snart fuldgyldige medlemmer af NATO håber jeg ekstrA på, at danskerne stemmer ja til ophævelse af forsvarsforbeholdet. Så kan de nordiske lande sammen i højere grad præge både NATO’s og EU’ s sikkerheds- og forsvarspolitik i Arktis, Europa og globalt. De nordiske lande med stærke folkelige bevægelser, herunder arbejderbevægelsen, velfungerende civilsamfund og tradition for modstand mod føderalistiske og imperiale drømmerier, kan blive en løftestang til at bringe det russiske folk frem mod demokrati og velfærd, når Putin - styret er fjernet. For der kommer en stor opgave og endnu større regning, når ikke alene Ukraine men også Rusland forhåbentlig skal bringes på fode som dele af et demokratisk europæisk fællesskab.

arbejderbevægelsen

Jeg fatter simpelthen ikke indlægget fra Rasmus Stoklund.
Selvfølgelig anbefaler han at vi skal stemme ja, det har S-ledelsen bestemt.
Men at det skulle sende noget særligt signal til Putin er noget sludder og en floskel. Det Putin har respekt for er Nato, især et stærkt Nato.
At udnytte Ukraine-krigen til at få mere EU, er skammeligt, og at lufte tanken om at USA nok vil svigte Europa til fordel for Asien, er en uforskammet skrækkampagne. HVIS det ellers skulle blive tilfældet, så kan EU da tage problemet op til den tid.
At stemme nej d. 1. juni, betyder da ikke at vi udelukker os for evigt. I øvrigt er vi jo pt. ikke udelukket. DK. kan deltage i alle operationer, hvis vi ønsker det. Sådan har det været i langt tid, fx. Piratjagt og Mali. Så stop med løgne, fordrejelser og skrækkampagne.

Ja ja. Alt skal satses på krig de næste mange mange år. På mange måder sørgeligt. Ikke mindst hvad klimaudfordringen angår. Den kan hurtigt komme til at blive fatalt nedprioriteret når balladen først rigtig går løs. Og når først konsekvenserne af klimaforandringerne tager fart vil krige tage tiltagende fart. Og kommer du så mangel på naturlige råstoffer med ind i det fremtidige scenarie er verden fanget i fremtidens rædsler som ingen kan slippe ud af. Er sådan et scenarie først blevet virkelig er skaden uoprettelig. Der findes ingen plan B for klimaet.

At sætte kurs mod ødelæggelse af sit eget livshabitat er ikke en rationel vej - Men det gør vi.

-

Det antages nu, at rydning af Amazonas regnskoven, verdens lunger, er ved at være nået dertil, hvor en genopretning ikke længere er muligt. Amazonas regnskoven skaber sit eget klima. Et klima som er nødvendig for ar denne regnskov kan eksisterer. Med rydningen har nu fået et så stort omfang at det er i fare for at bryde sammen. En selvforstærkende effekt som er ustoppelig, hvis først den er sat i gang. Og nå Amazonas regnskoven først er væk vil den aldrig kunne genoprettes. Tilbage står et kæmpe kæmpe stort udpint savanne område. Et regnskovsområde som er afgørende for Jordens klima er så væk. Prøv så lige at ligge virkningerne af menneskeskabte udledninger af CO2 og andre drivhusgasser oven i. Hvad ser du så?

Hvad Jeppe forsøger at sige her, er egentlig bare, at han synes, vi bør invadere Brasilien og afsætte præsident Bolsanaro, så vi kan få stoppet rydningen af regnskoven og vendt udviklingen, inden det er for sent.

Eller også forsøger han bare at skifte emne. Det ville ikke være første gang.

Annonce