Annonce

Debatten om minksagen raser stadig

Sagen er officielt afsluttet med rigspolitichefs frifindelse, men diskussionen i medierne ser ikke ud til at stoppe af den grund.
Foto: Pressefoto/Rigspolitiet
Frikendelse af rigspolitichef Thorkild Foged er en underkendelse af minkkommissionen, mener flere jurister.
Minkkommissionen afleverede deres rapport i sommeren 2022. Den konkluderede, at der var sket en grov vildledning af befolkningen, da statsminister Mette Frederiksen beordrede alle mink slået ned uden at have lovhjemmel til det.

Men statsministeren var ikke vidende om den manglende lovhjemmel, og der var dermed ikke grundlag for en rigsretssag. Moderaterenes og Venstres ønske om en advokatvurdering blev droppet, da de to partier gik i regering med Socialdemokratiet.

Derimod modtog en række embedsmænd irettesættelser og advarsler, og rigspolitichef Thorkild Fogde stod til et tjenstligt forhør.

Det forhør er netop afsluttet med en frikendelse, og Thorkild Fogde kan nu vende tilbage til tjenesten. Dermed er der sat punktum i sagen. I hvert fald fra officiel side. For debatten fortsætter i pressen og på sociale medier.

Grov vildledning

Berlingske er et af de medier, hvor debatten om minksagen fortsat lever. Mandag tog avisen på lederplan fat i sagen i anledning af den nylige frifindelse af rigspolitichefen.

Mette Frederiksen havde groft vildledt befolkning og folketing

Her gik kritikken på, at det kan være skadeligt for tilliden til myndigheder og politikere, at der ikke er nogen af de involverede, som har mærket ”nævneværdige ”konsekvenser af sagen. Derudover kom Mette Frederiksen igen i skudlinjen: 

”Mette Frederiksen havde groft vildledt befolkning og folketing, men det blev lagt til grund, at hun var uvidende om det i gerningsøjeblikket, altså var der tale om uagtsomhed,” lyder det fra lederskribent Ole P. Kristensen i en leder i Berlingske.

Modsvar på Facebook

Den formulering fik jurist René Offersen til tasterne. I et opslag på Facebook skriver han, at Berlingskes lederskribent ikke har juridisk belæg for sin konstatering.

”Hvorvidt Mette Frederiksen derved handlede uagtsomt (culpøst) beror på, om denne vildledning skyldtes handlinger eller undladelser fra hendes side i processen, som en fornuftig statsminister ikke ville have gjort sig skyldig i,” skriver René Offersen og fortsætter:

”Kommissionen vurderede ikke dette spørgsmål, så allerede derfor kan Ole P. Kristensen ikke gøre sin konstatering. Når den efterfølgende debat har drejet sig om grov uagtsomhed skyldes det, at den simple uagtsomhed (culpa) ikke er strafbar efter ministeransvarsloven, hvorfor det kun var den grove uagtsomhed, der havde interesse for ansvarsjægerne.” 

placeholder

Skulderklap til embedsmænd

Frifindelsen af Thorkild Fogde står ifølge flere jurister i kontrast til konklusionerne fra Minkkommisionen.

I Mediet POV International mener Frank Korsholm, politisk redaktør og tidligere pressechef for De Konservative, at forhørsledelsens, ledet af forhenværende højesteretspræsident Thomas Rørdam, frikendelse af Fogde giver oprejsning til embedsmændene, som har fået en hård medfart i medierne.

”Rørdams afgørelse er i stedet et kæmpe skulderklap til de embedsmænd, der i månedsvis har måttet lægge øre til en hård mediekritik for at være sluppet for billigt med advarsler efter at have deltaget i grov vildledning af befolkningen og minkavlerne,” skriver Frank Korsholm.

Souschef, journalist og redaktionssekretær.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Medierne og underlødige skribenter med had til statsministeren, haft frit spil,
som det der kaldes for den 4 statsmagt, de som skal holde vores politiske valgte
i ØRERNE. justitsministeren har efter den 4 november udtalt, efter råd fra det
ypperste ekspertise som Justitsministeriet kunne frembringe, at et udsagn fra
en minister ikke kan være det samme som en lovgivning. Men medierne har kun haft
blod i deres tankespin, statsministeren skal forfølges uanset lov og ret.
Hvor ofte har vi ikke kunne læse at medierne har udtalt/skrevet at
statsministeren den 4 november har sat RIGSPOLITICHEFEN i spidsen for at aflive
alle mink, dette er direkte løgn, Statsministeren har på pressemødet den
4 november sat rigspolitichefen i spidsen for at aktivere det som også
er en rigspolitichef pligt at stå i spidsen som STABSLEDER af NOST.
Som stabsleder af NOST skal rigspolitichefen var leder af og være leder at
den koordinerende indsats som skal træde i kraft når samfundskritiske
situationer opstår, og i NOST er det opgaven at samtlige styrelser forsøger
at være til rådighed for at løse den opgave som opstår i en krise situation.
I denne sag var der fødevarestyrelsen, som skulle løse opgaven med at aflive
alle smittede mink og aflive mink på minkfarme som lå indenfor 7,8 km af
en smittet minkfarm. Men sektor ansvaret var stadig forankret i det enkelte
ministerie. Men det billede ønskede medierne ikke at tegne.
Derfor fik vi "minkskandalen" som intet har at gøre med den virkelige verden.
Der har aldrig være en situation hvor minkavl har været direkte LUKKET
eller NEDLAGT det er kun sket i medierne, GRUNDLOVEN har aldrig været
overtrådt, kun i medierne. Thorkild Fogde har aldrig overtrådt sin
embedspligt kun i medierne og i Granskningskommissionens rapport.
det ville være en stor skandale hvis der var blevet nedsat en advokat
undersøgelse af statsministeren, af en eller anden BOLIGADVOKAT.
Skulle en såkaldt VINKELSKRIVER være bedre end en højesteretsdommer.

Tak til Arne Jensen for din fine redegørelse, jeg har lige hørt på P 1 hvordan de fortsat dyrker den sag
Det begynder at ligne en heksejagt. De har ikke stof til at fylde deres sendetid og så hopper de igen på laveste fællesnævner, jeg synes journaliststansen og Berlingske m.m minder om hyæner. Det er beskæmmende at den fjerde statsmagt er så sølle

Jeg bliver faktisk vred når jeg læser om det.Det er så unfair. Ingen syntes om den rædsomme coronatid, og mink har årsagen. Nu er de smittet med fugleinfluenza. Minkavl bør
Forbydes

Hej til dig helle.
Retsudvalget har den 27 november 2020 stillet følgende spørgsmål til
Justitsministeriet, på baggrund af et spørgsmål fra Peter Skaarup DF.

”Vil ministeren oversende Rigspolitiets referater fra National Operativ Stab,
Operationsstab Mink fra 1-10 november” samt “Nødplan for aflivning af mink
udarbejdet i regi af NOST.

NOST ledes af Rigspolitiet og består herudover af en række andre myndigheder,
der er faste medlemmer af NOST. Andre myndigheder kan indkaldestil NOST efter behov,
hvilket har været tilfældet under covid-19-krisen.

Rigspolitiet varetager den koordinerende ledelse af NOST, der bl.a.
skal etablere og fastholde en fælles situationsforståelse og et samlet
overblik, koordinere handlinger og ressourcer samt fremme en tidlig
iværksættelse af tiltag, som kan genoprettesamfundets evne til at fungere normal.

Det kan i forlængelse heraf oplyses, at Justitsministeriets departement ikke indgår
i NOST og ikke i almindelighed modtager referater fra møder i NOST.

Den styrkede rolle for NOST og behovet for en yderligere prioriteret,
fælles myndighedsindsats bliver drøftet på et video-møde den 5. november
tidlig morgen med rigspolitichefen og en række styrelseschefer fra de styrelser,
der indgår i NOST vedrørende minkindsatsen, herunder Fødevarestyrelsen.

Af et referat af mødet fremgår, at Rigspolitiet på mødet tilkendegiver,
at regeringen har besluttet, at alle mink i Danmark skal aflives hurtigst muligt,
idet det indtil nu ikke har været muligt at inddæmme smitten blandt mink.
Det blev tilkendegivet, at målet er, at der ikke er mink i Danmark efter den 16.
november 2020. Det fremgår desuden, at Rigspolitiet tilkendegiver, at der skal tempo
på indsatsen, og at der skal udarbejdes en fælles myndighedsplan i regi af NOST,
der starter med de smittede besætninger i Nordjylland. Af mødereferatet fremgår videre,
at Fødevarestyrelsen tilkendegiver, at pelsningen i zone 3 er i gang på helt normal vis,
og at der skal arbejdes på en hjemmel til, at alle dyr(inklusiv avlsdyr) aflives.

Hej helle, jeg håber du har læst det link som er henvist til i artiklen,
skrevet af Frank Korsholm i POW international, som er et medie som jeg
har haft meget glæde af at læse artikler, det er startet af en dansk
journalist Annegrethe Rasmussen som er bosat i USA, men som sammen med
nogle danske debattører har starte dette reklamefrie medie, som er tilgængeligt
for alle, men hvor man som jeg bidrager med en skilling hver måned.
Linket er selvfølgelig om minksagen, men hvor man får et mere alsidig
billede og hvor jeg synes der kommer mere substans, og vel også mindre
kalkunjagt på statsministeren.