Demokratiske virksomheder skal have en håndsrækning

”Danske kooperativer har altid spillet en stor rolle i forhold til at finde gode løsninger på almindelige menneskers almindelige udfordringer,” lyder det om undersøgelse af deres vilkår
På trods af at Danmark er andelsbevægelsens hjemland, er vilkårene for at starte og udvikle såkaldte demokratiske virksomheder vanskelige.

Derfor har partierne bag aftalen om næste års finanslov nu afsat seks millioner kroner over de næste to år til et ekspertudvalg, som skal undersøge de ”mulige barrierer” for sådanne virksomheder. Bag finanslovsaftalen står regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Susanne Westhausen, administrende direktør i Kooperationen, kalder undersøgelsen for ”et stort og vigtigt skridt” i den rigtige retning.

Kooperationen, som er arbejdsgiver- og interesseorganisation for kooperative og socialøkonomiske virksomheder, blev stiftet i 1922 og har i dag 115 medlemsvirksomheder.

Almindelige menneskers almindelige udfordringer

”Danske kooperativer har altid spillet en stor rolle i forhold til at finde gode løsninger på almindelige menneskers almindelige udfordringer,” siger Susanne Westhausen til Netavisen Pio og henviser til indkøbsfællesskaber som Coop, produktionsfællesskaber som Naturmælk, bofællesskaber som andelsforeningerne - eller beskæftigelse som JORTON eller Logik & Co.

De syv principper

Danmark har således en lang tradition for kooperativer af vidt forskellig størrelse og opbygning. Men fælles for dem alle er, at de i forskellig grad bygger på de kooperative principper, der i 1844 blev formuleret af en gruppe engelske arbejdere. Historisk set har kooperative virksomheder da også haft størst udbredelse i Nord- og Vesteuropa, hvor den kooperative idé i de tidlige arbejderbevægelser indgik som en tredje streng ved siden af parti- og fagbevægelse.

Ifølge principperne skal virksomheden være medlemsejet, ledelsen skal være demokratisk, et eventuelt udbytte skal fordeles til medlemmerne, og medlemmerne skal uddannes, så de kan gavne udviklingen af virksomheden. Endelig skal kooperativer bestræbe sig på at være selvstændige og samarbejde hen imod et mere retfærdigt og bæredygtigt samfund.

”Men hvis man vil starte et kooperativ i dag, er der et udtalt behov for bedre rammevilkår,” siger den administrerende direktør.

Et stabilt, robust og demokratisk erhvervsliv

”En separat virksomhedsform, bedre rådgivning og lettere adgang til kapital vil gøre rigtig meget for at styrke etableringen af flere kooperative og andelsejede virksomheder i Danmark og dermed støtte op om et stabilt, robust og demokratisk erhvervsliv.”

Bred politisk støtte

Magnus Skovrind Pedersen, direktør i Tænketanken Demokratisk Erhverv, hæfter sig ved, at der er en klar – og bred – opbakning til at fremme demokratiske virksomheder i Danmark.

I sidste måned gik Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti sammen om et beslutningsforslag om netop at pålægge regeringen at nedsætte et ekspertudvalg, der skulle undersøge, hvordan man kan forbedre vilkårene for demokratiske virksomheder.

”Vi ved, at Danmark sakker bagude, og at der mangler viden og indsatser i det offentlige, når vi sammenligner os med andre europæiske lande,” siger Magnus Skovrind til Netavisen Pio.

Har været gået i glemmebogen

”Det skyldes blandt andet, at den demokratiske virksomhedsform i lang tid har været gået i glemmebogen i Danmark, hvilket er rigtig ærgerligt, da den internationale udvikling overhaler os inden om. Det er det helt rigtige fokus at få et bredt blik på, hvad man ved - og hvordan man kan fremme demokratiske virksomheder. I de lande, hvor erhvervsdemokrati vokser, har man netop et særligt fokus fra det offentlige og sektoren selv. Det arbejde glæder vi os til at bidrage til.”

Sidste år viste en kortlægning fra tænketanken, at der findes 18.605 virksomheder i Danmark, som enten er direkte demokratiske, eller hvor en demokratisk organisation ejer over halvdelen af aktierne.

Det er dog kun 5864 af disse virksomheder, som Danmarks Statistik fører firmastatistik på. Derfor er omsætning, ansatte og forskellige regnskabstal kun baseret på disse 5864 virksomheder. Knap 10 procent af danske virksomheders omsætning er erhvervsdemokratisk, og hver tyvende privatansat arbejder i en erhvervsdemokratisk virksomhed.

Det er aftalt i finansloven om såkaldte demokratiske virksomheder

  • Regeringen, De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet er enige om at styrke vidensgrundlaget om demokratiske virksomheder i Danmark, herunder virksomhedernes grundlæggende forhold og de samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvenser samt mulige barrierer.

  • På den baggrund nedsættes der en ekspertarbejdsgruppe, der skal stå for denne opgave.

  • Der afsættes tre millioner kroner årligt de næste to år til opgaven, og arbejdet forventes at være afsluttet i medio 2022.

Kilde: Aftale mellem regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet om fiinansloven for 2021.

 

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Mette Frederiksen har ulovligt og egenhændigt lukket minkavlerne, som havde en stor andelsbevægelse!

Stol aldrig på en socialdemokrat!

Jens Peder, - du er en trættekær idiot!

Nils er sandheden ilde hørt?

JPN. Nå, så er ca. 30 % af rigets befolkning fulde af løgn. Du skriver fandme` som var du hjernevasket med højrereaktionære ideer. Hva` er du bange for ? Er det vores demokrati, eller er du " vissen " i kraniet. ( for at holde din egen pæne tone.)

Annonce