Den danske model er ikke en uforanderlig størrelse

Hvis vi for alvor vil dæmme op for social dumping, må vi søge inspiration i Norge. Vi skal afprøve almengørelse af overenskomsterne i særligt udsatte brancher, skriver tre unge socialdemokrater fra Roskilde.
Ofte når vi diskuterer arbejdsmarkedsforhold i socialdemokratiske kredse, har folk en nærmest religiøs tilgang til den danske arbejdsmarkedsmodel. Og forståeligt nok. Den danske model, som vi kender den, har gjort Danmark til et af de rigeste lande i verden og har sikret en fantastisk økonomisk omfordeling, der er kommet det store flertal til gode.

Men vi må også huske på, at vores arbejdsmarkedsmodel blev formet i en tid med helt andre udfordringer end vi ser nu. Dengang optrådte ’globalisering’ ikke i ordbogen, og europæiske arbejdere havde ikke som i dag fri adgang til vores arbejdsmarked.

Nye udfordringer kræver nye løsninger. Det har vi socialdemokrater altid været garant for. De nye udfordringer, vi ser på flere områder af arbejdsmarkedet, kræver mere drastiske løsninger, end vi hidtil har prøvet. Højere fradrag på faglige kontingenter er godt for organiseringen, men løser ikke problemet med social dumping forårsaget af udenlandsk arbejdskraft.

I Norge har de haft stor succes med almengørelse af overenskomsterne på nogle af de mest udsatte dele af arbejdsmarkedet. Det er på tide, at vi går samme vej i Danmark. Den danske model må udvikles, hvis vi vil blive ved med at have et stærkt organiseret arbejdsmarked.

Her bliver vi nødt til at se mod vores norske venner og almengørelse af overenskomster for at finde inspiration til at løse problemerne. Almengørelse vil sige, at vi tager overenskomster på nogle af de mest udsatte områder af arbejdsmarkedet, for eksempel på hotel- og restaurationsområdet og ophøjer overenskomsten til lov for en toårig periode.

Så skal myndighederne til at tage sig af overenskomstovertrædelserne, og derved frigøres en masse ressourcer i fagforeningerne. Det vil gøre det langt nemmere for fagforeningerne at bruge tiden på at tage sig af organisering af nuværende medlemmer og rekruttering af nye.

DSU’s landsmøde vedtog eksempelvis i starten af november, at DSU går ind for at prøve almengørelse af overenskomster af. Vi deler denne opfattelse, fordi vi har brug for at diskutere nye løsninger på globaliseringens udfordringer.

I Norge har de haft stor succes med almengørelse af overenskomsterne på nogle af de mest udsatte dele af arbejdsmarkedet. Det er på tide, at vi går samme vej i Danmark. Den danske model må udvikles, hvis vi vil blive ved med at have et stærkt organiseret arbejdsmarked.


Daniel Prehn, byrådsmedlem (S) i Roskilde Kommune og medlem af DSU
Mads Rothgarn, ungdomsformand i Dansk Metal Roskilde og kampagnesekretær i DSU Roskilde
Morgan Krüger, hovedbestyrelsesmedlem i Socialdemokraterne og distriktsformand for DSU Sjælland


placeholder

Annonce