Den danske model til debat: Kun goder til dem der er med til at betale

Timingen er god, hvis man vil gentænke modellen, lyder det fra forsker om forslag om, at kun betalende fagforeningsmedlemmer skal have glæde af visse overenskomst-forbedringer.
Foto: David Troels Garby-Holm
Et par hundrede fagligt aktive markerede starten på overenskomstforhandlingerne.
Når fagbevægelsen forhandler forbedringer i overenskomsterne, så kommer det alle medarbejdere på et område eller en virksomhed til gode - uanset om de er medlemmer af den pågældende fagforening eller ej.

Det kaldes free-rider problematikken og betyder, at de overenskomstbærende fagforeninger kun lever på baggrund af frivillige medlemskaber, hvilket har skabt et marked for de såkaldte gule fagforeninger.

De forhandler ikke overenskomster og kører dermed på frihjul. Deres kunder får de samme lønstigninger og andre goder, uden at betale for det.

Alle skal bidrage

Senest har Lasse Thorn, der er formand for HK’s afdeling på Sjælland, i et indlæg i Berlingske plæderet for en dansk model version 2.0.

Han foreslår, at der fremover skal indkræves en overenskomstpræmie hos alle lønmodtagere, som er omfattet af en overenskomst.

Pengene skal gå til den fagforening, overenskomsten er indgået med – til dækning af udgifterne, som er forbundet med at tegne nye overenskomster, genforhandle de eksisterende og sikre, at de bliver fulgt. Altså, at alle på en overenskomst skal være med til at betale til fagforeningen, uanset om de er medlem eller ej.

Det vil betyde, at den overenskomstbærende fagbevægelse vil kunne nedsætte sit kontingent og dermed blive mere konkurrencedygtig med de gule fagforeninger.

HK-formanden foreslår også, at man i overenskomsterne forhandler goder ind, der kun tilfalder medlemmerne af den fagforening, som har forhandlet overenskomsten, f.eks. penge til efter- og videreuddannelse gennem de såkaldte kompetencefonde.

Tiderne er gunstige

Netavisen Pio har talt med en af landets førende eksperter i arbejdsmarkedspolitik, og han mener at timingen for at få gennemført forslagene er gunstige.

Free-rider problematikken er jo ikke ny, men hvis det er så nemt for fagbevægelsen at gennemføre det, hvorfor har man så ikke gjort det før?

"Traditionelt har der været en modstand fra arbejdsgiverne, helt tilbage fra den danske models indførelse tilbage i 1899, mod det her, fordi man har ønsket en ordning, hvor man kun administrerer en aftale med lønmodtagerne,” siger Laust Høgedahl, der er lektor og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet til Netavisen Pio, og forklarer:

“Problemet har man traditionelt løst med eksklusivaftaler, men de blev gjort ulovligt tilbage i 2006. Lige siden har det flere gange været foreslået, at man gør et eller andet i den her dur."

Er der noget lovgivningsmæssigt eller andet, der står i vejen for, at man kan lave sådan en model?

“Det er der nogen, der mener, at det kan, hvis det antager en model, der ligner en eksklusivaftale, der som sagt blev gjort forbudt i 2006.”

"Der er desuden nogen (i den overenskomstbærende del af fagbevægelsen, red.) der frygter, at det vil kunne give de gule fagforeninger nogle muligheder for at tilbyde andre former for goder og dermed øge konkurrencen,” fortæller Laust Høgedahl.

Forslag som det her kunne give stærke incitamenter til at øge organiseringen

Hvor realistisk er det at gennemføre de her forslag?

“Den største udfordring for den danske model er faldende organisering.

Det er ikke kun et problem for fagforeningerne, som får færre medlemmer, men også for arbejdsgiverne som skal have nogle at forhandle med for at sikre ro og stabilitet på arbejdsmarkedet. Der skal to til tango og forslag som det her kunne give stærke incitamenter til at øge organiseringen,” siger han.

Koster ikke på arbejdsudbuddet

Derfor er der brug for innovation af den danske model, og selvom arbejdsgiverne altså traditionelt har været imod det her, så er timingen faktisk lige nu god af to årsager, mener Laust Høgedahl:

"For det første fordi et forslag som det her ville skulle betales af lønmodtagerne mod så til gengæld at acceptere f.eks. lavere lønstigninger.

For det andet, er det er heller ikke noget, som ikke koster for arbejdsgiverne på arbejdsudbuddet, som f.eks. ferie eller seniorordninger, så jeg kunne godt se, at der var et lille vindue, ved de her overenskomstforhandlinger, for at man kunne få et eller andet med.”

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Så bevæger fagforeningerne sig hen mod tyske tilstande, hvor kun de bedst betalte har råd til at være medlem af en fagforening. Dermed tager fagforeninger endnu et skridt imod deres egen afgrund. Om få år vil de lavt lønnede helt fravælge fagforeninger. Og på lavtlønsområdet vil arbejdsgivere fremover gå efter dem, som ikke er medlem af en fagforening og som dermed er billig arbejdskraft. Det gør det så svært for en fagforening at forhandle løn for netop de lavtlønnede. Og dermed er en skrue uden ende sat i gang.

Men det er åbenbart det, de danske fagforeinger vil.

Rasmus, jeg er ikke sikker på at du forstår artiklen. Læs den en gang til.

Rasmus har fundet håret i suppen. Og det endda uden at der er serveret suppe overhovedet.

Måske det er Jer, som skal tænke lidt dybere. Jeg har forstået konsekvenser af ovenstående artikel. Det samme har toppen af fagforeningerne https://piopio.dk/topforhandlere-afviser-overenskomst-bonus-kun-til-medl....

En fortsat god dag ønskes.

Rasmus Hansen.
Jeg er ikke sikker på du har ret. Hvis man fjerner den nuværende model, hvor alle får, men kun nogle betaler. Det er da netop en model, som får folk til at stå udenfor, og ikke betale for at få lavet overenskomster og andre fagforeningstiltag. Lavede man nu nogle tiltag, så det blev mere fordelagtigt at betale til en rigtig fagforening, Hvis der var flere goder, så ville mange af dem som kører på frihjul i dag, måske kunne se en fordel i at være medlem af en overenskomstbærende. fagforening. I dag får de jo samme goder, som uden at betale for det. Og hvis de rigtige fagforeninger igen fik muligheder for at køre bedre økonomisk, så vil forskellen på en rød og en gul fagforening måske ikke være så stor. Og ville der komme flere fordele ved at stå som medlem af en den røde fagforening. Så vil danskerne også være mere villige til at betale hvad det koster. Og i dag har nogle fagforeninger jo allerede rabatordninger for f.eks. studerende.
Og du indleder med at sige, at en sådan ny model, fra fagforeningernes side, vil blive fagforeningernes død, fordi arbejdsgiverne vil gå efter at ansætte de svageste på arbejdsmarkedet. Det du beskriver er jo det, som er sket efter eksklusiv aftalerne blev forbudt. Så fagforeningerne fik sværere ved at påvirke de arbejdsgivere, som forsøger at skubbe de organiserede ud fra arbejdspladserne. Til fordel for at ansætte medlemmer af de gule foreninger, som jo ikke selv kunne strejke, og lave andre repressalier overfor arbejdsgiverne.
Så jatak. Gerne flere muligheder for, at fagforeningern får større magt, når der skal forhandles.

"I dag får de jo samme goder, som uden at betale for det"

Ja. Men det er en pris, som er nødvendig at betale. Det er der så ikke alle, som forstår. Men det er så netop derfor velfærdsstaten og den danske model er på vej i graven for evigt. Ren og skær forargelse og naivitet. Folk ødelægger det hele for sig selv over forargelse over dovne Robert og saver hellere end gerne den gren over de selv sidder på. Men hva. Det må folk jo så selvom.

Men helt ærlig... De ved ikke, hvad de gør.

Der er endnu en god grund for arbejdsgiverne: EUs nye mindstelønsdirektiv træder i kraft i Danmark hvis organisationsgraden ryger under 70%, og der er vi tæt på. Lønnen skal være den samme for alle, men særlige fordele til medlemmer af overenskonstbærende er en god idé. Det vil få flere til at melde sig ind. Fx bededag: Den kan man få enten som overarbejde eller fridag, hvis man er med i en overenskomstbærende. Så er det nemt at forstå hvad man får ud af det.

Der er endnu en god grund for arbejdsgiverne: EUs nye mindstelønsdirektiv træder i kraft i Danmark hvis organisationsgraden ryger under 70%, og der er vi tæt på. Lønnen skal være den samme for alle, men særlige fordele til medlemmer af overenskonstbærende er en god idé. Det vil få flere til at melde sig ind. Fx bededag: Den kan man få enten som overarbejde eller fridag, hvis man er med i en overenskomstbærende. Så er det nemt at forstå hvad man får ud af det.

Der er endnu en god grund for arbejdsgiverne: EUs nye mindstelønsdirektiv træder i kraft i Danmark hvis organisationsgraden ryger under 70%, og der er vi tæt på. Lønnen skal være den samme for alle, men særlige fordele til medlemmer af overenskonstbærende er en god idé. Det vil få flere til at melde sig ind. Fx bededag: Den kan man få enten som overarbejde eller fridag, hvis man er med i en overenskomstbærende. Så er det nemt at forstå hvad man får ud af det.

Der er endnu en god grund for arbejdsgiverne: EUs nye mindstelønsdirektiv træder i kraft i Danmark hvis organisationsgraden ryger under 70%, og der er vi tæt på. Lønnen skal være den samme for alle, men særlige fordele til medlemmer af overenskonstbærende er en god idé. Det vil få flere til at melde sig ind. Fx bededag: Den kan man få enten som overarbejde eller fridag, hvis man er med i en overenskomstbærende. Så er det nemt at forstå hvad man får ud af det.

Nogen rejser alle deres penge op hele livet og får hjælp til dit og dat som folkepensionister!

Andre sparer op til deres alderdom og får kun lige folkepensionens grundbeløb!

I forsikringsdanmark har de to sammenlignede måske begge betalt nøjagtigt det samme i skat!

Retfærdighed?

Hvem der lever længst og klogest er svært at svare på?

Men hvem af dem der har den bedste samvittighed, er indelysende nemt at svare på!

Nogen tager chancen!

Og kører over for rødt!

Andre overholder de skrevne regler og venter på deres tur!

Andre vælger det gule lys og kører hele tiden på grænsen!

Det flertallet giver grønt lys til bliver lig samfundsmodellen!

Og Mette Frederiksen elsker den danske model, selv om den i årtier har snydt kvinderne i offentlige stillinger!

Hvis ingen gider betale fagforeningskontingent eller skat, ja, så bliver din alderdom eller sygdomsforløb derefter!

Her hjælper ingen kære mor!

Florence Nightingale er død og borte!

Også på fagforeningskontorerne!

Men danskerne ryger og rejser som aldrig før!

Måske for fagforeningskontingentet!

Ældrechecken venter allerede!

Hvis flere skal organiseres i en ordentlig fagforening, skal kontingentet gøres indkomstafhængigt, det er nemlig sådan at medlemmerne af de gule organisationer også er dem der tjener den laveste løn, så hvis de skal erobres som medlemmer skal kontingentet være mindst lige så lavt som i en gul organisation.
Det kan betale sig for højere lønnede at få de underbetalte med i fagforeningen, selv om det kræver en investering.

Kirkerne og præsterne er glade for Store Bededag afskaffes. Den har i deres øjne altid været et misfoster. Det kan jo ikke undre, da kirken og kristendommen har fostret kapitalismen for hvem alle fridage for lønmodtagere er et misfoster.

Annonce