Den nødvendige forventningsafstemning

Hvis Venstre-regeringen lykkes med at komme igennem med en stram finanslov, der indebærer minusvækst i kommunerne, nedskæringer på uddannelsesområdet og besparelser på sundhedsområdet, så er der behov for en forventningsafstemning med befolkningen.
Ved det seneste folketingsvalg for godt firemåneder siden valgte et stort flertal af befolkningen at sætte kryds ved partier, som lovede at bruge det aktuelle råderum i dansk økonomi på mere velfærd.

Helt præcist valgte befolkningen 126 mandater, der skulle arbejde for mere velfærd, mens kun 53 medlemmer af det nye folketing fik folkeligt mandat til at indføre nulvækst eller minusvækst i det offentlige forbrug. Det vil derfor være meget svært at forklare befolkningen, hvis Folketinget desuagtet vedtager en finanslov, der de facto forringer velfærdsydelserne.

Talen fra kommunerne landet over er da også helt klar: Hvis regeringen og folketinget indfører minusvækst, så vil det uundgåeligt betyde en ringere service og kvalitet i velfærdsydelserne. KLs formand, Martin Damm, går så langt, at han direkte fraråder Folketinget at stemme imod regeringens omstridte forlag om et omprioriteringsbidrag, der dikterer minusvækst i kommunerne.

Væksten bliver primært spist op af stigende medicinudgifter

Regionerne har undgået omprioriteringsbidraget på sundhedsområdet og fået en begrænset vækst i økonomiaftalen med regeringen; men væksten bliver primært spist op af stigende medicinudgifter og er derfor ikke stor nok til, at regionerne har kunnet undgå massive besparelser på landets sygehuse.

Det har ført til, at også sundhedspersonalet nu har fået nok af folketingspolitikernes lyst til at love forbedringer samtidig med, at den økonomiske politik medfører besparelser.

Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing udtrykte det for nylig klart til JyllandsPosten: ”Folketingspolitikerne og regeringen kan godt lide at lave tilvalg og indføre alle mulige gode initiativer, som både koster energi og penge, men de er ikke interesserede i at lave fravalg”.

Pointen er klar: Der skal prioriteres. Det er efter min opfattelse både rimeligt og rigtigt, at Folketinget overlader det til kommunerne og regionerne at foretage prioriteringerne i velfærdsydelserne, men så skal de også give de decentrale folkevalgte mulighederne for at prioritere.

Pointen er klar: Der skal prioriteres

Problemet er, når man samtidig fra folketingets side indfører et omprioriteringsbidrag, hvor man reelt inddrager kommunernes råderum til prioritering, eller når man inddrager regionernes realvækst i økonomiaftalerne for derefter at fordele de samme penge blandt vennerne i Folketinget i forbindelse med finanslovsforhandlingerne.

Hvis man vælger den model, så overlades ansvaret for prioriteringer til Folketinget, og så nytter det ikke, at man fortsætter med at lade som om, at en stram økonomisk politik er forenelig med en styrkelse af velfærden.

Så kræver det derimod, at regeringen og det flertal i Folketinget, der måtte indføre nulvækst eller minusvækst forklarer befolkningen, hvad det indebærer. Sker denne forventningsafstemning ikke, så fortsætter tilliden til politikerne med at dale til et nyt bundniveau.

 

Anders Kühnau (f. 1981) er gruppeformand og politisk ordfører for Socialdemokraterne i Region Midtjylland. Han er desuden byrådsmedlem i Horsens Kommune.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce