Den tillidsvalgte skal engagere kollegerne

Flere kolleger på arbejdspladserne skal mærke, hvordan de kan være med til at skabe faglige resultater i et handlefælleskab med kollegerne.
Hvis medlemstilbagegangen i fagbevægelsen skal vendes, er der behov for et øget fokus på de tillidsvalgtes relationelle kompetencer, og for at se dem som ledere af arbejdspladsens handlefællesskab

For nogle år siden arbejdede jeg med en arbejdsmiljørepræsentant, der hed Lars. Lars havde et stort ønske om at organisere sine kolleger, men fandt hurtigt ud af, at argumenterne ikke slog til.

Vi har i fagbevægelsen et kæmpestort ansvar for at klæde de tillidsvalgte ordentligt på

Mange tillidsvalgte står i samme situation som Lars – de vil gerne organisere, men processen kan være vanskelig og til tider uoverskuelig. Derfor har vi i fagbevægelsen et kæmpestort ansvar for at klæde de tillidsvalgte ordentligt på og bistå dem i at lede organiseringsarbejdet på deres arbejdsplads. For det kan ikke siges tydeligt nok: De tillidsvalgte har en nøglerolle i det lokale organiseringsarbejde.

Fagbevægelsen skal redefinere de tillidsvalgtes rolle
At få succes med sit organiseringsarbejde som fagforening kræver både strategisk prioritering og ledelsesmæssigt fokus. Derudover kræver det dedikerede ildsjæle på arbejdspladserne. Ildsjæle, der både kan præge kollegernes holdninger og få dem engageret i fælles handlinger. For når det kommer til organisering, gør oplysningsindsatser og reklamekampagner det (heldigvis) ikke alene.  En oplagt strategisk prioritering er for mig at se, at fagbevægelsen prioriterer en styrkelse af arbejdspladsfællesskaberne ud fra devisen om, at fællesskabet er forudsætningen for fagforeningen.

[read-also]

Der i flere forbund og lokalafdelinger nu er tendens til, at medlemstilbagegangen er bøjet af. Nogle steder er der endda en lille fremgang at spore. Men medlemstabet bliver ikke for alvor stoppet, førend mange flere kolleger på arbejdspladserne mærker, hvordan de kan være med til at skabe faglige resultater i et handlefælleskab med kollegerne. Det er netop i dette arbejde med at forme stærke handlefællesskaber, at der ligger en potentiel redefinering af de tillidsvalgtes rolle.

De tillidsvalgte skal være dem, der skaber muligheder for, at kollegerne involverer sig

De tillidsvalgte skal nemlig i langt mindre grad være dem, der løser problemerne og træffer beslutningerne, og i langt højere grad være dem, der skaber muligheder for, at kollegerne involverer sig og aktivt tager del i, hvordan der bliver skabt bedre arbejdsforhold på arbejdspladsen. Derfor skal der være et øget fokus på de tillidsvalgtes relationelle kompetencer, og deres arbejde med lederskab og følgeskab.

Da Lars tog lederskab
Og hvad skete der så med Lars, tænker du sikkert? Lars tog på et organiseringskursus, og begyndte derefter i langt højere grad at tage lederskab og involvere kollegerne i arbejdsmiljøarbejdet. Han tog udgangspunkt i deres ønsker til forandringer, samtidig med at han - med mærkbare arbejdsmiljøforbedringer til følge -  inddrog kollegerne i handlinger.

I løbet af det efterfølgende år fik Lars meldt flere end 40 af sine kolleger ind i fagforeningen, hvilket løftede deres organiseringsprocent fra cirka 10 procent til lidt over 50 procent.

Heldigvis findes der mange tillidsvalgte, der som Lars tager lederskab og ser det som deres vigtigste rolle at engagere kollegerne. Men hvis vi skal bygge faglig styrke og samtidig skabe medlemsfremgang, har fagbevægelsen en kæmpe opgave foran sig i at understøtte de tillidsvalgtes læring, så endnu flere får mulighed for at agere som faglige ledere og motivatorer for arbejdspladsens handlefællesskab.

Esben Noël Hjort, er Uddannelses- og udviklingschef for konference- og kursuscentret Konventum

Indlægget er alene udtryk for forfatterens egne holdninger.

 

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

placeholder

Annonce