Dengang Mette var ung

Skraldemandsordninger, udfordringerne med globaliseringen og afskaf livsvarigt fængsel. Vi har været i arkiverne og set hvad Mette Frederiksen mente, da hun var ung DSUer.
Netavisen Pio har været en tur i arkiverne og i DSUs medlemsblad DSUeren, fundet en række af de artikler og omtaler af den kommende socialdemokratiske partiformand Mette Frederiksen.

Mette Frederiksens artikler fra DSUeren giver først og fremmest et billede af en ung politiker, som var meget optaget af den store verden, de internationale spørgsmål, EU og udviklingsbistand, men også den ret og pligt-tankegang, som var gennemgående i hendes tid som beskæftigelseminister er allerede tilstede.

December 1995:
Går økonomien ud over mennesket? Sammen med transportminister Magnus Heunicke og den nuværende redaktør på check-in.dk Andreas Krog, skrev Mette Frederiksen, 18 år gammel, et indlæg imod Nyrupregeringens besparelser på orlovsordninger.

”… disse orlovsordninger fik finanslovsforslaget ødelagt med accept fra Socialdemokratiet. De færreste kan overleve på 70% af dagpengesatsen, og vi forudser at færre og færre vil tage sabbatorlov og forældreorlov, og dermed vil færre af de arbejdsløse få en ny chance på arbejdsmarkedet. Endnu engang er det arbejderne og børnene der skæres på, når der skal spares.

Uddannelsesorloven blev (Gud ske lov) opprioriteret, hvilket vi selvfølgelig er med tilfredse med, men med udgangspunkt i skraldemandsordningen vil vi forslå en fordeling af arbejde kombineret med uddannelse.”

1997:
Mette Frederiksen bliver valgt som amtsformand for DSU Nordjyllands Amt.

Mette1

1997:
Den nye verden. I et indlæg om globaliseringens udfordringer og muligheder. ”I Danmark må vi ikke frygte globaliseringen, fordi den bl.a. medfører, at vores produktion flytter til andre steder. Vi kan sagtens lave nye arbejdspladser. Især hvis vi fortsat baserer vores samfund på uddannelse og dermed kan være foregangsland for andres udvikling. Problemstillingen forvandles til en enorm udfordring, hvor vi kan sikre en økonomisk vækst for eksempel Østeuropa.”

1998:
Nyvalgt til forretningsudvalget:
Mette Frederiksen bliver i sommeren 1998 valgt til DSUs landsdækkede forretningsudvalg. Hun ses her yderst til venstre sammen med blandt andet nuværende Kvinfo-direktør Ninna Groes (nummer 4 fra venstre) og nuværende folketingsmedlem Morten Bødskov (forrest).

Mette2

1998:
Det vigtigste er mod!
Præstation af det nyvalgte forretningsudvalgsmedlem Mette Frederiksen. ”Det vigtigste i det politiske arbejde er ikke selve dialogen, de mange analyser – selv ikke holdningerne. Det vigtigste som aktiv er at have mod. At have mod til at sætte dagsordnen.”

”Min største udfordring bliver at gøre de internationale diskussionen og spørgsmål til en lige så nærværende del af din hverdag, som SU’en er.”

Mette3

1998:
Afskaf livsvarige fængselsdomme!
Vilje til handling. En gennemgang af et menneskerettighedsudspil som DSU vedtog på landsmødet i 1998. ”Vi accepterer ikke den nuværende brug af isolationsfængsel. Isolationsfængsel er krænkende, ødelæggende og desværre – for dansk brug heraf – ofte særdeles unødvendigt. Brugen af isolationsfængsling skal selvfølgelig begrænses til kun særligt ekstreme tilfælde. Samtidig ønsker DSU at afskaffe livsvarige fængselsdomme som forvaringsdomme.”

1999:
Party på påskekursus. Mette Frederiksen fester sammen med daværende forretningsudvalgsmedlem Thomas Horn, der senere blev folketingskandidat i Helsingør.

Mette4

1999:
FN er ikke et reelt alternativ til NATO!
I en artikel ”mens verden venter på en fredsmægler” skriver Mette Frederiksen: ”Militær indgriben er aldrig den perfekte løsning, men i visse situationer er det den bedste” og videre ”Jeg så helst, at enhver international militær indgriben kun blev foretaget på baggrund af et klart FN.mandat, men må imidlertid – som så mange andre – erkende, at ”mit FN” på nuværende tidspunkt reelt ikke er et alternativ til NATO.”

Januar 2000:
Velfærd er oplevelsen af at bidrage. I en artikel om frivillige foreninger og organisationer skriver Mette Frederiksen: "Velfærd er ofte noget, der måles i det enkelte menneskes hverdag. Erfaringer fra skolen, arbejdspladsen og boligblokken er tit det der bestemmer om vi har det godt eller dårligt. ... Velfærd er først og fremmest en oplevelse af at være til, at kunne bruges til noget, og indgå som en vigtig del af et fællesskab med andre mennesker."

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce