Derfor burde DF pege på en rød regering

En stemme på DF er en stemme på Løkke, men det kan undre, at DF peger på Løkke, når partiet på mange punkter er mere enigt med Socialdemokraterne end Venstre.
Hvis man stemmer på Dansk Folkeparti i morgen, stemmer man samtidig på Lars Løkke Rasmussen som statsminister. Sådan har mange kampagner lydt gennem valgkampen. Og budskabet er da også reelt nok.

Dansk Folkeparti peger på en blå regering og en borgerlig statsminister. Dansk Folkeparti fremhæver selv, at partiet peger på Løkke, fordi de får mest på eksempelvis EU-politikken, retspolitikken og indvandringsområdet hos blå blok.

Men på nærmest alle andre politiske områder ligger DF tættere på Socialdemokraterne og rød blok.

En konsekvens af at regeringen ikke ønsker nulvækst er også, at der er mulighed for at investere i bedre ældrepleje og sundhed, som er hjertesager for Dansk Folkeparti

1) Vækst i den offentlige sektor
Dansk Folkeparti ønsker en vækst i den offentlige sektor på 0,8 procent procent om året. Lars Løkke og Venstre går til valg på nulvækst, altså 0 procent vækst i den offentlige sektor, mens Liberal Alliance går ind for minusvækst. Regeringen går derimod ind for en offentlig vækst på 0,6 procent. DF’s mål for væksten i det offentlige ligger altså meget tættere på regeringens ønske end ønskerne på resten af blå fløj.

2) Investeringer i ældrepleje og sundhed
En konsekvens af at regeringen ikke ønsker nulvækst er også, at der er mulighed for at investere i bedre ældrepleje og sundhed, som er hjertesager for Dansk Folkeparti. Regeringen har eksempelvis indført en ordning med hjemmehjælpsklippekort, så de svageste ældre får mere tid til praktisk hjælp og andre gøremål. Denne ordning vil Venstre afskaffe og bruge pengene andre steder, ligesom planerne om nulvækst i det offentlige også risikerer at ramme ældreomsorgen hårdt. Eksempelvis vil generel nulvækst betyde 9.000 færre ansatte inden for social- og omsorgsområdet.

På social dumping gør regeringen altså meget af det, som DF har talt om det sidste års tid.

3) Kampen mod social dumping
Dansk Folkeparti slår sig i høj grad op på at ville bekæmpe løntrykkeri og underbetalt arbejdskraft i Danmark. I så fald kan man spørge, om partiet vil få held med at bekæmpe social dumping i en blå blok, som ikke går tilsvarende op i problemet. Sidst DF regerede med Venstre og Konservative, lykkedes det ikke at dæmme op for social dumping. Men siden SR-regeringen kom til, er der blevet indført id-kort i byggeriet, flere fællesaktioner mellem SKAT, arbejdstilsyn og politi, højere bøder for ulovlig cabotage-kørsel og mange andre ting. Senest har regeringen under valgkampen foreslået en lov om social dumping. På social dumping gør regeringen altså meget af det, som DF har talt om det sidste års tid.

4) Kritik af dagpengereformen
Dansk Folkeparti er helt på linje med Socialdemokraterne, når det gælder fordømmelse af den dagpengereform, som blev gennemført i 2010. Det var som bekendt Kristian Thulesen Dahls egen ide at halvere dagpengeperioden, men siden da er han åbenbart blevet klogere. Begge partier er enige om, at det skal være lettere at genoptjene retten til dagpenge. Det mener Venstre ikke, så hvis der skal ske noget på dette område, så får DF brug for Socialdemokraterne.

5) En ny efterlønsordning
Det er ikke officiel S-politik og heller ikke officiel DF-politik, men ønsket om en ny tilbagetrækningsordning for de mest nedslidte har vi set både hos profiler i den socialdemokratiske folketingsgruppe og i baglandet og hos Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup. ”Hvis Socialdemokraterne er med på den, ser vi gerne en løsning,” siger han. Det kan man læse om i Berlingske 1. juni. Igen virker det som om, at DF fortryder en reform, de indgik i VK-tiden – her efterlønsreformen – men ønsket om at lave en ny ordning spiller altså bedre sammen med det socialdemokratiske ønske end med Venstres politik på området.

6) Indsats for bedre dyrevelfærd
I den mere kuriøse ende, så er Socialdemokraterne og DF også enige omkring forbedringer af dyrevelfærden. Dyrene har Dansk Folkeparti talt om i mange år. Men nu er det lykkedes for regeringen at indføre et forbud mod dyresex, som fødevareminister Dan Jørgensen stod i spidsen for. Selvsamme Jørgensen har også meldt ud, at man er klar til at kigge på en dyrevelfærdsenhed under Rigspolitiet, såfremt Socialdemokraterne vinder valget. Dét ønske har DF til fælles med S, som ikke har særlige interesser i klemme over for landbruget.

Konklusionen må være den simple, at DF har utroligt meget til fælles med Socialdemokraterne, ligesom de på mange af deres mærkesager ligeledes ville have lettere ved at indfri deres valgløfter sammen med Socialdemokraterne.

Det står frit for DF at vælge, hvem de peger på som statsminister, ligesom det også står frit for vælgerne at stemme, som det passer dem bedst. Men når en stemme på Dansk Folkeparti samtidig er en stemme på Lars Løkke og Venstres mærkesager, så bør man tænke sig om en ekstra gang.

Public affairs- og pressekonsulent hos Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF).

Tidligere student på Netavisen Pio


placeholder

Annonce