Derfor er modtagecentre i Rwanda en god idé

Der er ingen kortsigtet løsning på flygningekrisen, men asylbehandling i Rwanda vil gøre det muligt at hjælpe flere mennesker mere retfærdigt.
Foto: Europa-Parlamentet
Rwanda er skiftevis et ligestillingsmæssigt foregangsland eller en udørk af jordhuler og korrupte diktatorer, alt efter hvad der passer bedst ind i historien.

Det er i hvert fald sådan journalister og debattører fremstiller det lille centralafrikanske land.

Rwanda er nemlig kommet i fokus efter, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) har underskrevet en aftale om et såkaldt “forstærket samarbejde om asyl og migration.”

Meget tyder på, at regeringen er i færd med at realisere sit valgprogram om modtagecentre i tredjelande, hvor flygtninge kan få behandlet deres ansøgninger om asyl.

Konkrete muligheder i en uperfekt verden

Det er nemt nok at mobilisere billig forargelse over Mattias Tesfaye, der afsøger konkrete muligheder i en uperfekt verden.

Kommentatorerne til både højre og venstre kan alle enes om, at det der driver regeringen er gusten populisme og ønsket om at fastholde gamle DF-vælgere.

Meget tyder på, at regeringen er i færd med at realisere sit valgprogram om modtagecentre i tredjelande

Samtidig prøver den yderste højrefløj at bilde vælgerne ind, at Danmark kan trække vindebroen op og ignorere resten af verden.

Venstrefløjen og de radikale tror stadig det er realistisk, at genbosætte millioner af flygtninge i Europa.

Ingen af de to løsninger har nogen gang på jord, men de er effektive til at sikre likes og rygklap på de sociale medier.

Et ægte værn om Danmark og ægte humanisme er imidlertid, at skabe løsninger der gavner rigtige mennesker.

Asyl-systemet er brudt sammen

Sandheden er nemlig, at asyl-systemet er brudt sammen.

Flygtningekonventionen blev til i en tid hvor antallet af forfulgte var mindre, hvor de blev i nærområdet, og hvor normen var, at flygtninge vendte hjem, når urolighederne var overstået.

Ingen af de to løsninger har nogen gang på jord, men de er effektive til at sikre likes og rygklap på de sociale medier.

Men siden 70’erne har hovedreglen været, at flygtninge ikke tager hjem. Det er hovedårsagen til, at Danmark på under 40 år er gået fra 50.000 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere til omkring en halv million.

Når danskernes opbakning til at hjælpe flygtninge ligger på et lille sted, så skyldes det nok, at befolkningen for længst har afluret, at flygtninge bliver til indvandrere.

Udviklingen skal vendes

Hvis Danmark skal have kontrol over sine grænser, og hvis den folkelige opbakning til at hjælpe flygtninge skal fastholdes, så er det vigtigt, at asyl beholder sin oprindelige betydning: nemlig beskyttelse og ikke fast ophold.

Lige nu fungerer asyl-systemet sådan, at man favoriserer de få relativt ressourcestærke flygtninge. Unge mænd som har ressourcerne at krydse Middelhavet og 5-6 sikre lande, for at komme til Danmark. Det er forståligt nok og de fleste danskere ville i samme situation gøre dem kunsten efter, men effekten er katastrofal.

Sandheden er nemlig, at asyl-systemet er brudt sammen.

Rejsen er dødsensfarlig, men kommer man til Europa, er chancen for asyl eller illegalt ophold meget stor.

Brydes den incitamentsstruktur, vil der være ressourcer til at aflaste nærområderne og hjælpe de flygtninge der ikke har råd til en menneskesmugler.

Det kræver selvfølgelig, at regeringen så også forpligter sig til at bruge de frigjorte midler på at hjælpe mennesker i nød. Det må ikke blive en spareøvelse.

Hvad med diktatur og folkemord?

Men hov, er Rwanda ikke et diktatur, hvor præsidenten Paul Kagame fik 98,79 procent af stemmerne og hvor journalister forfølges? 

Det er i hvert fald ikke et frit land og det er også rigtigt, at der er foregået et forfærdentligt folkemord i Rwanda.

Det sidste kan dog også siges om store dele af Europa.

Rejsen er dødsensfarlig, men kommer man til Europa, er chancen for asyl eller illegalt ophold meget stor.

Men Rwanda er også et efter afrikanske standarder velfungerende og relativt ukorrupt land. Og det i en grad hvor FN’s flygtningeagentur UNCHR i 2020 evakuerede 130 flygtninge fra Libyen til Rwanda.

Det hører også med til historien, at Paul Kagame var manden der stoppede folkemordet i 1994.

Danmark skal garantere sikkerheden

Hvis Danmark skal give flygtninge asyl i Rwanda, så følger det også, at Danmark garanterer flygtningens sikkerhed - herunder over for de rwandiske myndigheder.

Samtidig vil en asylbehandling og asylophold i et tredjeland gøre det muligt at hjælpe langt flere mennesker for langt færre midler.

Det hører også med til historien, at Paul Kagame var manden der stoppede folkemordet i 1994.

Det vil åbne op for en mere retfærdig adgang til asyl og kan styrke FN-kvoteflygtningesystemet frem for det dysfunktionelle spontan-asylsystem, hvor flygtninge skal sætte livet på spil for at komme til Europa.

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Det vil også i praksis blive et forsvindende lille antal mennesker, der så vil prøve lykken som såkaldt spontan asylansøger, når man ikke længere kan få ophold i Danmark ved at "flygte" fra Tyskland eller et andet sikkert land. Når kendskabet til ordningen har bredt sig, betyder det formentlig nul eller meget tæt på.

Det er simpelthen en for tynd beskrivelse af Rwanda. jeg har arbejdet i landet adskillige gange. Sidst lavede jeg for Rwande Media Commission og UNDP en omfattende beskrivelse af mediernes tilstand. Rapporten blev rost af offentlige og private medier i landet og af de internationale donorer, men i sidste ende forbudt af regeringen. Formanden for Rwanda Media Commission flygtede umiddelbart efter fra Rwanda af frygt for sit eget liv.

Det er et effektivt land, og hvis det bliver Danmarks forudsætning, at flygtninge ikke må forlade lejre eller Rwanda selv, så kan man være sikker på, at det bliver forhindret på den allermest håndfaste måde.

https://media-progress.net/downloads/6_5_2015_ib_-_final_report_on_state...

Ser for mig de mest forfærdelige scener i forhold til at tvinge asylansøgere til at sætte sig i et fly til et 3.land
Hvilke myndigheder politi, militær, forestiller regeringen sig, der skal medvirke til dette ?

Uanset hvad man synes om loven, så vil det altid være en politiopgave at lovene overholdes og efterleves. Sådan er det også i dag, hvor der også er love som ikke alle bryder sig om.

Det kan blive samme myndigheder som deltog i at slagte mink !

Glædeligt med nye toner fra den nye generation af Socialdemokrater.
Ud med 'beton' socialdemokrater, som der heldigvis kun er få af tilbage i folketinget.
Danmark kan ikke overleve ved at skulle hjælpe hele verden. Og slet ikke hvis de skal hertil.
Vi har taget rigeligt set i lyset af de problemer og omkostninger det allerede har ført med sig.

Hmmmmmm - Et folkemord glemmes ikke på 100 år. Kig Jer rundt i verden. Og man kan da ikke være tryg ved, at selv om den nuværende præsident var ham, der stoppede folkemordet på 800.000 tutsier, så er det vinderne - altså dem der stod for myrderierne, der sidder på magten. Efter det, man kan læse så behandler han så heller ikke den siddende politiske oppossition demokratisk. MEN - JA - det er billigt. Rigtigt billigt endda. Det er sindsygt skuffende, at EU ikke kan finde et fælles fodslag i den her sag. Men handler det om penge - og at have magt til eks. at ødelægge den danske model og ødelægge vores skattebetalte social- og sundhedstilbud, så er EU det rigtige sted at henvende sig. Det har vi så også gjort, ved at underskrive, at vi nok hellere vil have forsikringsmodeller end skattebetalte modeller.......... Vor herre til vejrs.

Der findes da også lejre i både Tyskland og Tyrkiet. Begge lande har begået store folkemord inden for de sidste 100 år. Men nu er det jo slet ikke sikkert at ideen bliver til noget. Der er mange andre lande i tankerne.

Vi har brug for - med arbejdet i tredjelande - at sende et klart signal til menneskesmuglere: "Hold op med at rippe folk for deres opsparing og sende dem ud på livsfarlige flugt- ogh immigrationsruter". Til EU og FN: "Kom ind i kampen - vær med til at løse flygtninge- og immigrationskatastroferne - kom ud af konference-dødvandet" Til verdens flygtninge og immigranter: "Vi vil bruge vores ressourcer bedst mulig til gavn for flest mulige - ikke mindst de mest udsatte og svageste".

Enig.

Så længe planen er at flygtninge skal krydse Middelhavet og rejse til Danmark skjult i lastbiler for at søge asyl her, nedbringer vi jo ikke faren for at de drukner. Den del af regeringens fortælling er løgn. Kynikerne vil så håbe, at Danmark vil få et så dårligt ry, at de fleste flygtninge vil forsøge at undgå Danmark, så vi kan tørre dem af på resten af EU. Og det er ikke muligt at sikre bare basale retssikkerheder, hvis asylbehandlingen som regeringen foreslår skal ske i Rwanda og foretages af embedsfolk fra Rwanda.

I betragtning af, at ingen ved, hvad en sådan ordning egentligt går ud på, synes de ovennævnte anprisninger og overvejelser noget vidtløftige.
Et par ting ved vi dog.
Rejsen fra Syrien til Rwanda gennem det ene uroområde efter det andet er vel om muligt endnu mere risikabel end over Middelhavet. Argumenterne af den art må siges at være temmelig hullede.
Tilbage står situationen, når en asylsøger står ved Danmarks grænse (efter at have været over middelhavet).
Er det meningen, at en person i den situation så skal eksporteres til Rwanda, medens asylsagen behandles?
Og hvis vedkommende ikke får asyl, skal vedkommende så, hvis hjemsendelse til hjemlandet ikke er mulig, opholde sig på et udrejsecenter i Rwanda?
Det lugter godt nok af bekvem eksport af en varm kartoffel ud af Danmark og ned til en opfattelse af det "mørke Afrika", der ellers bliver forbudt i børnebøger.
Kan vi godt være bekendt bare at eksportere vores problemer og snavsede undertøj i bytte for støtte til en præsident, hvis ry er temmelig blakket, og som sidder på åbenlys valgsnyd?
Der er ellers i andre sammenhænge den type udnyttelse vi skoser, når multinationale selskaber mod bestikkelse får ret til at udvinde råstoffer og helt ignorere miljøsvineriet i processen og efterlade lokalbefolkningen under stærkt kritisable sundhedsmæssige forhold.
Tillige glæder jeg mig til nærmere at høre om de garantier, regeringen kan præstere for asylanterne under en fremmed jurisdiktion i et land med sparsomme traditioner for menneskerettigheder og med en nær fortid, hvor landet mere retvisende kunne have heddet massakristan.
Jeg håber der bliver rig lejlighed til at drøfte indholdet af, og den etiske forsvarlighed af, de aktiviteter, regeringen har gang i.

Kan vi ikke i det mindste blive enige om, at

1) flyveturen til Rwanda IKKE er mere risikabel end turen over Middelhavet i den båd, menneskesmuglerne har fundet værdig til dem

2) ingen står ved Danmarks grænse efter turen over Middelhavet, der er stadig ca 2000 km og som minimum 3 sikre lande imellem

3) ophold sig på et udrejsecenter i Rwanda ikke er mere problematisk end et udrejsecenter i Danmark, bortset fra at udsigten til fast ophold i Danmark er noget længere væk, hvilket også netop er meningen

Nej - det kan vi slet ikke
Flyselskaber bliver straffet for at medbringe flygtninge uden lovligt ærinde, og kunne de alle flyve, sejlede de nok ikke rundt på Middelhavet. Og det ville da være topmålt utroværdigt af Tesfaye, hvis han gør et problem, der ikke eksisterer, til et argument for sin Rwanda løsning.
Flygtninge, der kommer til den danske grænse, har normalt krydset adskillige grænser. Vi støder jo heldigvis ved grænsen ikke op til nogen af de aktuelle krigszoner. I så fald ville trompeten vist have en noget anden lyd.
Et udrejsecenter i Rwanda er under dette lands jurisdiktion, og altså uden for Danmarks. Derfor handler det om tillid til en præsident, der ved sidste valg opnåede ca. 100% af stemmerne.

Hvis vi nu fastholder din logik, Poul Boie Pedersen...
Hvor mange flygtninge har i så indkvarteret i dit umiddelbare nabolag?
Er villa Danmark klar til at indkvartere flygtninge i stort omfang, eller er det alene lejerne i de almene boligområder som skal lægge stærke skuldre til at løfte opgaven. Og hvor skal vi så indkvartere dem der venter i køen til lejeboliger.
Jeg tænker er vi er nød til at bede folk i gode kår om at løfte en større del af den solidariske opgave hvis vi skal følge din logik.

Det er fint at regeringen prøver nye muligheder.
hvad angår udviste kriminelle, indtil videre placeret i udrejsecenter Kærshovedgård, hvorfra de kravler gennem hegnet, bliver afhentet af landsmænd i biler og transporteret til Ikast eller generer naboer til udrejsecenteret- så ville det være bedre at udrejsecenteret var placeret på Livø midt i Limfjorden, der er på 60 Ha, statsejet, ubeboet og hvor der er barakker til 600+ personer fra Åndssvageforsorgens tid. Der er ingen steder at gå, køre, løbe til, der er meget langt til land- og de kan jo bare tage hjem; ingen holder på dem- og skulle de kede sig, er der fin mulighed for beskæftigelse ved kartoffelavlen, sådan bare for at bidrage til opholdets pris, indtil de bliver trætte af legen og tager ud af Danmark, startende med færgen til land...

Må jeg foreslå Hans Ø som alternativ - velbeliggende mellem Nordgrønland og Canada. Danmark og Canada er enige om at være uenige om hvilket land øen tilhører (enigheden stadfæstet af Villy Søvndal).
Der er et hus på øen, og når danskerne har været på inspektion (det ene år), så efterlader de en flaske dansk snaps til canadierne som kommer på inspektion året efter, hvor de så efterlader en flaske canadisk whisky.

Hans Ø ville nok være den bedst tænkelige løsning, idet flygtningene dermed kunne håbe på asyl i Canada. -Et land som er langt mere vant til indvandrere, og som er et velfærdssamfund som på mange stræk fint kan konkurrere med Danmark. Og som i øvrigt ikke er regeret som en højreekstrem et-partistat.

Var det ikke også Kagame der startede folkemordet?

Annonce