Det er en ommer, Politiken

Politikens kritik af regeringens akutpakke viser, at journalisten hverken forstår akutpakkens indhold eller lovgivningsproceduren i almindelighed.
I går eftermiddag publicerede Politiken en netartikel med overskriften ’Langtidsledige søger forgæves: Der er 0 akutjob’. Artiklen, som også blev bragt i dagens papirudgave, er et forsøg på, at undersøge, hvordan regeringens akutpakke fungerer i praksis. Konklusionen er, at den på ingen måde skaber jobs til de langtidsledige.

Der er blot et problem med Politikens forsøg på at miskreditere regeringens akutpakke: Den er ikke vedtaget af Folketinget endnu!

Akutpakken sikrer, at 12.500 job reserveres til langtidsledige. Det kan lade sig gøre, fordi det lykkedes regeringen at forpligte Dansk Arbejdsgiverforening, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner til at hjælpe de langtidsledige. Derudover foreslår regeringen en jobpræmie på 25.000 kr., der udbetales til arbejdsgiveren efter et års ansættelse. Forslaget blev fremlagt af regeringen i sidste uge og behandles af Folketinget d. 8. november. Disse initiativer kan imidlertid først træde i kraft, når akutpakken er blevet vedtaget af Folketinget.

Så hvordan kan man kritisere regeringen for en pakke, der ikke er effektueret endnu? Måske forventer jeg for mange nuancer, men man skulle umiddelbart tro, at et velrenommeret dagblad som Politiken forstod lovgivningsproceduren.

Derfor I en e-mailkorrespondance mellem undertegnede og den pågældende journalist påpeger jeg, at han er for tidligt ude med sin artikel:

Jeg har set din artikel her i dag på politiken.dk om de manglende akutjob-opslag på jobnet.

I følge dr.dk nyhederne og Magisterforeningen så træder pakken jo ført i kraft d. 1. november: http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2012/10/24/1024173326.htm

Mig bekendt har vi ikke den 1. november endnu.

Er du ikke for tidligt ude med din artikel?

Denne kritik bliver mødt med en halv indrømmelse fra journalisten:

Private virksomheder har kunnet slå stillinger op siden mandag. Det står også på jobnet.dk.

Kommuner og regioner skal vente på, at aftalen om akutjob bliver vedtaget af Folketinget. Det sker formentlig d. 8. november. Hvor dr.dk har 1.november fra, ved jeg ikke.

Nuancen mellem private og offentlige stillinger har jo nu indføjet i artiklen. For det er jo vigtigt.

Ja, nuancen mellem private og offentlige stillinger er vigtig. Det er også vigtigt, at informere læserne om ét af de væsentligste elementer i akutpakken, jobpræmien, som er det økonomiske incitament for virksomhederne til at ansætte langtidsledige og fastholde dem i virksomheden. Men det medtages ikke. Men til trods for lignende kritik fra andre har Politiken ikke ændret kurs. Ikke blot fastholdes artiklens entydigt kritiske vinkel, men udbygges også med kritik af de manglende jobopslag i den private sektor. I mit svar til journalisten skriver jeg derfor følgende:

Nu kan jeg ikke længere finde din artikel på pol.dk, men en vigtig pointe er jo, at så længe pakken ikke er vedtaget, har arbejdsgiverne ingen lovgivningsmæssig garanti for at modtage de 25.000 kroner i præmie.

Det er jo de 25.000 kr. der er grundlaget for at det overhovedet kan lade sig gøre at reservere de 12.500 job. Ellers kunne ordningen jo have været iværksat for måneder siden, så behøves der jo ingen finansiering.

Så udover, at Politiken ikke forstår lovgivningsproceduren, hvor en lov skal vedtages før den træder i kraft, har de heller ikke sat sig ind i akutpakkens indhold. Havde Politiken forventet, at den private sektor skulle engagere sig i at løse problemerne, før politikerne har behandlet lovgivningen og sikret det økonomiske incitament?

Det kan kun undre, at den fejlagtige artikel stadig er tilgængelig på Politiken.dk.


placeholder

Annonce