"Det er helt utænkeligt, at en almindelig borger kunne få en sådan service"

Forvaltningsekspert Roger Buch betegner forvaltningens behandling af Simon Aggesen som "uforståelig"
Foto: Frederiksberg Kommune/Andreas Houmann
Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K)
Direktør for By- og Miljøområdet i Frederiksberg Kommune, Ulrik Winge, gav under et møde i foråret 2017 kommunalbestyrelsesmedlem og udvalgsformand Simon Aggesen en vurdering af muligheden for at opdele familien Aggesens 460 kvadratmeter store ejerlejlighed på Frederiksberg Allé 8 i to.

Ulrik Winge betegner behandlingen af Simon Aggesen, der i 2019 blev borgmester i Frederiksberg Kommune,  som helt normal. Ekspert i kommunal forvaltning, Roger Buch, betegner derimod forvaltningens adfærd som "uforståelig":

"Det er helt utænkeligt, at en almindelig borger kunne få sådan en service," vurderer Roger Buch over for Netavisen Pio.

Fik uofficiel vurdering og rådgivning gennem 2017

Det faktisk forløb er, at Simon Aggesen modtog vurderingen fra forvaltningen og direktør Ulrik Winge et år før fru Josephine Fie Legarth Aggesen 25. marts 2018 indgav en officiel ansøgning om opdelingen af ejerlejligheden i to.

Netavisen Pio offentliggjorde torsdag flere akter, der dokumenterer, at Ulrik Winge i 2017 afholdt et møde med Simon Aggesen "om mulighederne for lejlighedsopdeling". Det fremgår også af akterne, at lederen af Byggeri og Arkitektur, Pernille Birk Morgen, i 2017 ad flere omgange rådgav Simon Aggesen om mulighederne for opdeling i to ejerlejligheder.

Som en del af den uofficielle rådgivning fik Simon Aggesen oplyst, at en ansøgning om opdeling i to ejerlejligheder ville kunne medføre krav om elevator i opgangen. En ekstra udgift i millionklassen. Alternativt kunne sagen landes med en dispensation for elevatorkravet. Men det krævede en behandling af lokalpolitikerne i By- og Miljøudvalget.

Den - uofficielle - rådgivning betyder, at Simon Aggesen går i tænkeboks. Men så skriver Pernille Birk Morgen i en ny mail 18. januar 2018 til en tredje chef i By- og Miljø-områdeforvaltningen, Lillian Rasch Madsen, at der i mellemtiden er indført en lempelse af bygningsreglementet "hvorefter at ombygning i eksisterende bygning ikke udløser krav om elevator".

Ansøgningen kommer dog ikke fra Simon Aggesen, men derimod fra fru Josephine Fie Legarth Aggesen

Efter at Simon Aggesen modtager de nye oplysninger går der ikke længe før By- og Miljøområde-forvaltningen modtager en officiel ansøgning om opdeling af den store ejerlejlighed i to. Ansøgningen kommer dog ikke fra Simon Aggesen, men derimod fra fru Josephine Fie Legarth Aggesen, som beskrevet i Netavisen Pio onsdag.

Ekspert: Utænkeligt at almindeligere borgere ville få samme behandling

Ekspert i kommunal forvaltning, forskningsleder ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, betegner det som "uforståeligt", at en politiker i den konkrete sag "kan få flere møder på højt forvaltningsniveau og at andre chefer briefes":

Forvaltningen bør være meget forsigtige med at behandle politikere anderledes end andre borgere

"Forvaltningen bør være meget forsigtige med at behandle politikere anderledes end andre borgere. Retssamfundet bygger på, at sager behandles ens uanset om man er rig eller fattig, uanset om man har lange uddannelser eller ej og uanset om man er kommunalpolitiker eller almindelig borger. Derfor bør en forvaltningsledelse henvise til almindelige arbejdsgange og procedurer, ved en henvendelse fra en politiker. En politiker bør ikke kunne få hurtigere eller mere positive svar end en almindelig borger," skriver Roger Buch i et mailsvar til Netavisen Pio og fortsætter så:

"Det er derfor uforståeligt, at en politiker kan få flere møder på højt forvaltningsniveau og at andre chefer briefes. Det er helt utænkeligt, at en almindelig borger kunne få en sådan service. På den anden side gives der øjensynligt ikke andre råd end andre borgere ville kunne få – og en forvaltning har pligt til at rådgive og vejlede borgerne i byggesager.  At flere chefer er involveret i en banal byggesag er højst usædvanlig," understreger Roger Buch.

At flere chefer er involveret i en banal byggesag er højst usædvanlig

Behandlet som enhver anden borger

Direktør Ulrik Winge bekræfter over for Netavisen Pio at have holdt møde med Simon Aggesen om blandt andet lejligheds-sagen, men afviser at have givet Simon Aggesen særbehandling. Han mener, at han og forvaltningen har givet Simon Aggesen en helt normal behandling - på linje med den enhver borger i kommunen ville kunne få:

”Kommunalbestyrelsesmedlemmer bor som bekendt i kommunen, for det skal de jo jf. den kommunale valglov. Således kan også kommunalbestyrelsesmedlemmer få svar fra forvaltningen på deres spørgsmål om regler og afgørelser, der f.eks vedrører forhold omkring den ejendom de bor i. Som bekendt har Ombudsmanden bedt om en udtalelse fra Frederiksberg Kommune om sagsforløbet, som nu er under udarbejdelse," skriver Ulrik Winge i et mailsvar til Netavisen Pio.

Således kan også kommunalbestyrelses-
medlemmer få svar fra forvaltningen på deres spørgsmål om regler og afgørelser

Winge understreger, at han som direktør afholdt regelmæssige møder med Simon Aggesen tilbage i 2017, som på det tidspunkt var formand for Bolig- og Ejendomsudvalget (Som trods sit navn intet har med opdeling af lejligheder at gøre, red.).

Borgmester Simon Aggesen har fortsat ikke reageret på Netavisen Pio's henvendelser.

Ombudsmanden har bedt om udtalelse

En samlet opposition med Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten krævede onsdag en samlet redegørelse om hele sagen. Kravet støttes af Venstre. Ombudsmanden har samtidig bedt Frederiksberg Kommune om en udtalelse. På baggrund af udtalelsen vil ombudsmanden vurdere, om der er grundlag for at foretage en egentlig undersøgelse af sagen.

 

 

Ekstra Bladet har i en række artikler afdækket hvorledes netop opdelingen af den store ejerlejlighed fik stor betydning for ægteparret Aggesen. For efteråret 2018 bliver  ejerlejligheden som ønsket opdelt i to. Kort tid efter opdelingen sælges først den ene, så den anden af ejerlighederne på Frederiksberg Allé 8. Salget gav ægteparret  Aggesen en gevinst på omkring 11 millioner kroner.

Ekstra Bladet har også afdækket hvordan Simon Aggesen - som forberedelse til købet af den store ejerlighed - skaffer den hidtidlige lejer, den dengang 82-årige Marcel de Sade, der i årene omkring 1960 udgav sig for at være markis, en erstatsningslejlighed. Og hvordan Simon Aggesen havde held til at købe Marcel de Sades lejelejlighed til en meget favorabel pris af ejeren, Dansk Bibelskole.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce