Det Faglige Hus topscorer i klager

Den gule fagforening Det Faglige Hus' A-kasse får forholdsvist langt flere klager end LO-forbundenes A-kasser
Den gule fagforening Det Faglige Hus' A-Kasse, DFH-A, er en af de absolutte topscorere målt i antal klager pr. 1.000 A-kassemedlemmer.

Det fremgår af den senest tilgængelige års-statistik fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR (som Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, CKA, nu er lagt ind under).

I 2016 ligger Det Faglige Hus A-kasse således helt i top med 2,2 klager pr. 1.000 medlemmer - kun overgået af A-kassen for selvstændige, DANA, med 2,4 klager pr. 1.000 medlemmer.

A-Kasser med tilknytning til LO-familien har alle langt færre klagesager end Det Faglige Hus' A-kasser - igen målt i antal klager pr. 1.000 A-kasse-medlemmer.

HK's A-kasse ligger højest med 1,6 klager pr. 1.000 medlemmer. Metals og FOA's A-kasser ligger på 1,0 klager. 3F's A-kasse ligger på 0,9 klager og El-fagets A-kasse ligger allerbedst blandt alle A-kasser med under 0,5 klager pr. 1.000 medlemmer.

Det er langt fra første gang, at Det Faglige Hus' A-kasse ligger helt i top. Tilbage i 2014 havde Det Faglige Hus' A-kasse 2,5 klager pr. 1.000 medlemmer. Kun A-kasserne FS-A og DANA lå over med 2,6 klager pr. 1.000 medlemmer.

Blandt LO-forbundene ligger HK's A-kasse også højst i 2014 i antal klager med 1,7 klager pr. 1.000 medlemmer, mens FOA's A-kasse ligger på 1,0, Metals A-kasse ligger på 0,8 og 3F's A-kasse ligger helt nede på 0,7 klager pr. 1.000 medlemmer.

Det Faglige Hus: Vi er blevet bedre

Netavisen Pio har spurgt Det Faglige Hus om, hvorfor Det Faglige Hus får så mange klager - og hvad man vil gøre for at blive bedre. Kommunikationskonsulent Teddy Gehrke har på vegne af landsformand og stifter Johnny Nim sendt Netavisen Pio disse skriftlige svar:

"Det Faglige Hus er ligesom andre statsanerkendte a-kasser forpligtet til at arbejde ud fra de cirkulærer og retningslinjer, som udstikkes af STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det gør vi! Hvis et medlem er utilfreds med den afgørelse, som vi har truffet, har vedkommende mulighed for og ret til at anke vores afgørelse til CKA".

Hvis CKA omgør vores afgørelse, tager vi det til efterretning og retter ind

"Hvis CKA omgør vores afgørelse, tager vi det til efterretning og retter ind. Ifølge vores egne tal har vi i 2017 haft 1,91 klager pr. 1000 medlemmer, og der har derfor været en nedadgående kurve i de senere år fra 2,5 til 2,2 til 1,91 klager pr. 1000 medlemmer."

"Det Faglige Hus – A-kasse fik sidste år omgjort 11,11 procent af vores afgørelser som følge af en klagesag, hvilket er langt under gennemsnittet for a-kasserne. Dette tolker vi som en bekræftelse på, at vi udfører vores arbejde i a-kassen i overensstemmelse med den lovgivning og retningslinjer, der gælder for a-kasser i Danmark”.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR, oplyser i øvrigt, at statistikken over klager over A-kasser har ligget stille en tid "på grund af udflytning". Styrelsen håber dog snarest at kunne offentliggøre en aktuel klage-statistik.

3F: - Vores afgørelser rammer plet

Hos 3F's A-kasse, 3FA, er man ikke overrasket over, at 3FA har langt færre klager end DFH-A:

"Tallene fra STAR og CKA viser, at 3F’s a-kasse år efter år er i stand til at levere afgørelser, der rammer fint og præcist i forhold til lovgivningen. For os er det fuldstændig afgørende, at vores medlemmer til hver én tid får udbetalt deres dagpenge og efterløn til tiden, og at vi samtidig er i stand til på professionel vis at forvalte den komplekse dagpengelovgivning", siger 3FA's forretningsfører Eva Obdrup til Netavisen Pio og fortsætter:

"Jeg er ikke i tvivl om, at der på mange parametre er en sammenhæng mellem pris og kvalitet i de ydelser som medlemmerne får i 3FA contra Det Faglige Hus a-kasse".

Eva Obdrup understreger, at det efter hendes mening er 3FA's tætte kontakt til medlemmerne lokalt, der er med til at sikre færre fejl i sagsbehandlingen:

"Det er ingen hemmelighed, at kontingentet i 3FA er højere end i Det Faglige hus a-kasse. Omvendt tror jeg også, at de fleste er klar over, at der ofte er en klar sammenhæng mellem pris og kvalitet. I 3FA prioriterer vi at bruge kontingentkronerne på at være tæt på medlemmerne. Vi har afdelinger i 65 byer i hele Danmark, og har her et utrolig tæt samarbejde med 3F og vores tillidsmænd på arbejdspladserne".

"Den tætte kontakt til medlemmerne og arbejdspladserne bruger vi i 3FA bl.a. til at sikre en god dialog med medlemmerne, når de oplever ledighed – og på den måde kan vi være med til at forebygge, at der opstår fejl i sagsbehandlingen. Derudover investerer vi også løbende mange ressourcer i uddannelse af vores medarbejdere og information til vores medlemmer".

 

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook