Det siger de om finansloven

Reaktioner på regeringens forslag til finansloven.
Regeringen har i dag fremlagt sit forslag til finanslov. Vi samler op på reaktionerne fra politikere, organisationer og andre aktører. Opdateres løbende i løbet af dagen.

Hele forslaget kan læses her.

Partierne
Venstre: Drop Enhedslisten og give skattelettelser til erhvervslivet
"Drop Enhedslisten. Og lav i stedet en finanslovsaftale med Venstre. Vi er klar til at forsætte reformsporet, så vi kan sikre skattelettelser til erhvervslivet for at skabe vækst og arbejdspladser." siger finansordfører Peter Christensen

Liberal Alliance: Danmark på vej mod fattigdom
"Danmark havde negativ vækst i 2012, og nu ser det ud til, at den kun bliver på 0,2 pct. i år. Det er et meget alvorligt problem, som vil gøre Danmark til det fattigste land i hele Nordvesteuropa om få år." siger finansordfører Ole Birk Olesen.

Konservative: Regeringen mangler mod
"Danmark har brug for væksttiltag og en regering, der tør investere modigt. Lad os nu fjerne nogle af de byrder, forhindringer, skatter og afgifter, som især de små- og mellemstore virksomheder har," siger finansordfører Mike Legarth.

Fagbevægelsen

LO: Gode takter
"I LO ser vi tegn på, at dansk økonomi er i bedring. For at holde hånden under det gryende opsving har vi brug for en aktiv finanspolitik, hvor der satses på de initiativer, vi ved skaber job og vækst. Det gælder ikke mindst uddannelse og kampen mod social dumping. Regeringen skal have ros for at foreslå et højt niveau for de offentlige investeringer næste år. Hvis kommunerne samtidig brugte de midler, der faktisk er afsat til kernevelfærd, så ville det få en stor effekt for jobskabelsen her og nu," siger formand Harald Børsting.

3F: Glad for fokus på social dumping
”Det glæder mig meget, at spørgsmålet om social dumping bliver ved med at være et stærkt fokusområde for regeringen,” siger forbundsformand Poul Erik Skov Christensen.

Dansk Metal: Holder kurs mod vækst
”Regeringen styrker kampen mod social dumping og den grønne omstilling. Det er to områder, som Dansk Metal har presset på for i mange år. Samtidig øges de offentlige investeringer i infrastruktur, og er dermed med til at holde hånden under beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren, der forsat er beskæftigelsesmæssigt underdrejet,” siger forbundsformand Claus Jensen.

FOA: Finanslov lig med nulvækst
”Regeringen ønsker kun at afsætte 0,5 procent på offentligt forbrug i 2014. Det forslår jo som en skrædder i helvede. Kommuner og regioner har sparet 40.000 ansatte siden 2009 – nu tilbyder regeringen et plaster på 2000 ansatte. Det svarer jo til at stikke en patient med åbent benbrud et børneplaster med små bamser på.” siger forbundsformand Dennis Kristensen.

FTF: Bedre end nulvækst
”Jeg kunne godt have ønsket mig en endnu større investering i job nu og her - ligesom de økonomiske vismænd har foreslået. Men det her er meget bedre end nulvækst. Vi har voldsomt brug for flere private job, men der er også mange vigtige opgaver i den offentlige sektor, og en stærk og effektiv offentlig sektor er også afgørende for den private vækst og jobskabelse” siger forbundsformand Bente Sorgenfrey.

Borgerlige organisationer

Dansk Industri
”Forskning, uddannelse og en bedre infrastruktur gør Danmark stærkere og mere konkurrencedygtig. Den eneste troværdige måde at skabe vækst gennem finanspolitikken er derfor at prioritere de offentlige udgifter på de områder. Men finansloven leverer desværre ikke, når det handler om at bruge flere penge på forskning,” siger direktør Karsten Dybvad.

Dansk Erhverv
”Det er positivt, at regeringen fastholder den overordnede ansvarlige tilgang til dansk økonomi og ikke lader sig friste til ekspansive eksperimenter. Desværre mangler den anden halvdel af vækstformlen – der er nemlig brug for yderligere en håndsrækning til de virksomheder, der står for værdiskabelsen i Danmark. Regeringen går simpelthen i den forkerte retning, når den i forslaget til finanslov lægger op til en større offentlig sektor,” siger direktør Jens Klarskov.

Dansk Byggeri: Indsats imod social dumping sikrer fair konkurrence
"Vi kan se, at ”patruljekørslen” er ved at finde vej ud på de rigtige adresser. Det er derfor oplagt at fortsætte den indsats med at effektivisere myndighedskontrollen og sikre ordnede forhold ikke bare på det organiserede arbejdsmarked, men også ude på villavejene, hvor ikke mindst danske byggevirksomheder er afhængige af en effektiv myndighedskontrol, der kan sikre fair konkurrence," siger direktør Lars Storr-Hansen.

Håndværksrådet: Større løft til erhvervsuddannelser kan blive nødvendigt
Håndværksrådet kvitterer for regeringens hensigter i forhold til erhvervsuddannelserne og for de ekstra midler, der er afsat til den kommende reform i finanslovforslaget.
"Vi er usikre på, om beløbene i finanslovsforslaget er nok til at honorere både krav til øget kvalitet og øget kvantitet", siger direktør Ane Buch.

Landbrug & Fødevarer: Godt med penge til forskning
"Det er positivt, at der fortsat prioriteres midler til forskning og innovation i en tid med stramme finanser, og at regeringen fortsat lever op til EUs ”Barcelonamålsætning”, hvor minimum 1 pct. af et lands BNP skal bruges til forskning," siger Asbjørn Børsting, formand for Forum for Forskning og Innovation og Videregående Uddannelse i Landbrug og Fødevarer og Koncernchef i DLG.

Tænketanke
CEPOS: Finanslov betyder ikke noget
"Det kommer ikke til at betyde noget, og det er det, der er kritisabelt. Finansloven kunne være et godt afsæt til at forbedre væksten i dansk økonomi ved, at man lettede skatter og afgifter. Det har man muligheden for, og man kunne finansiere det ved at tage pengene fra verdens største udgiftsbudget," siger cheføkonom Mads Lundby Hansen, der også gerne vil have sat topskatten ned.

CEVEA: Småt men godt
”Regeringen gør, hvad den mener, at den kan, inden for de rammer og betingelser, der nu en gang er. Vi havde håbet på yderligere lempelser, og på at regeringen ville trykke en smule mere på den økonomiske speeder, end det er tilfældet. Men min vurdering er, at det er et særdeles fornuftigt finanslovsudspil alt taget i betragtning. Det er et skridt i den rigtige retning – også selvom det godt måtte have været større,” siger Kristian Weise, direktør for CEVEA.

Andre

Kommunernes Landsforening: Et forsigtigt finanslovsforslag
”KL er positiv over for, at regeringen vil løfte de offentlige anlægsinvesteringer. Hvis kommunerne skal fortsætte med at gøre driften mere effektiv og fortsætte udviklingen i produktiviteten, er det afgørende, at vi kan foretage de nødvendige investeringer,” siger KL’s formand Erik Nielsen.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook