Det socialdemokratiske alternativ

Socialdemokratiet har fremlagt et bud på hvilken retning Danmark skal tage i de kommende år. En retning som er afgørende forskellig fra Lars Løkke Rasmussens ønske om højere pensionsalder og uretfærdige topskattelettelser.
I weekenden holder Socialdemokratiet kongres. Det gør vi med en pæn vælgeropbakning. Og det gør vi med en solid, sammentømret og voksende partiorganisation i ryggen.

Imens kan vi betragte det omfattende kaos, som Lars Løkke Rasmussen står i spidsen for i blå blok, og som kun understreger behovet for at gøre op med den ødelæggende blokpolitik på Christiansborg.

Imens kaosset står på, er der imidlertid god grund til at gøre opmærksom på det alternativ, som Socialdemokratiet har fremlagt, som vores bud på hvilken retning Danmark skal tage i de kommende år. En retning som er afgørende forskellig fra Lars Løkke Rasmussens fornyede forsøg på at skabe råderum til ikke mindst uretfærdige topskattelettelser, som nu selv Danske Banks direktør Thomas Borgen advarer imod.

Tre prioriteringer: Vækst, velfærd og opkvalificering
I forhold til den langsigtede økonomiske politik og 2025-planen har vi meldt klart ud, at vi stiller os tilfredse med det økonomiske råderum på 39,5 milliarder kroner vi vil have i 2025, og som er skabt af blandt andet de reformer Socialdemokraterne stod i spidsen for at gennemføre i brede forlig i Folketinget, mens vi sad i regering.

Dette råderum kan sikres uden at gennemføre Lars Løkke Rasmussens nye, urimelige forslag

Dette råderum kan sikres uden at gennemføre Lars Løkke Rasmussens nye, urimelige forslag om endnu en gang at forhøje pensionsalderen for hårdtarbejdende danskere eller gennemtvinge økonomiske forringelser for de studerende. Forslag der, som nævnt, kun handler om at skaffe yderligere råderum til topskattelettelser til de mest velhavende. Til gengæld er vi villige til at finde yderligere en milliard kroner til velfærd ved at annullere regeringens lempelser af arveafgiften.

Vi har lige så klart meldt vore tre prioriteringer ud for, hvordan vi vil prioritere at anvende råderummet. Det handler om at imødegå manglen på kvalificeret arbejdskraft i de kommende år. Det handler om, at få gang i væksten, som næsten er gået i stå i Danmark. Og det handler om at fremtidssikre vores velfærd.

Flere ufaglærte skal være faglærte
Vi har på den baggrund fremlagt en opkvalificeringsreform, der sikrer at vi får løftet uddannelsesniveauet i Danmark og ikke mindst får bragt flere ufaglærte til at blive faglærte. Det gør vi ved at gøre det mere økonomisk attraktivt for ledige ufaglærte at tage uddannelse, gennem at øge antallet af praktikpladser ved hjælp af gulerod og pisk, ved at styrke erhvervsuddannelserne og gennem en langt større indsats overfor de alt for mange danskere der mangler basale læse-, skrive-, og regnefærdigheder. Kun med en sådan reform kan vi sikre, at danskerne er klar til at tage de jobs som byder sig til på arbejdsmarkedet i de kommende år.

For det andet har vi fremlagt et vækstudspil, der retter sig mod at sikre bedre rammevilkår for ikke mindst de små og mellemstore virksomheder, hvis vækst er afgørende for at sikre indtjening til Danmark og udvikling af vores velfærdssamfund. Det drejer sig om bedre afskrivningsmuligheder for investeringer i maskiner og IT, bedre muligheder for at få ansvarlig lånekapital samt bedre vilkår for de erhvervsdrivende fonde, som er den solide og velfungerende ejerkonstruktion bag nogle af Danmarks mest succesrige virksomheder.

Og for det tredje har vi klart sagt at vi vil prioritere det økonomiske råderum til at sikre fortsat udvikling af vores velfærdssamfund, hvor der er mest behov. Ikke mindst indenfor ældreplejen og sundhedsvæsenet, hvor der bliver behov for flere ressourcer når vi i de kommende år bliver betydeligt flere ældre og færre unge.

Vi svarer på nogle af de vigtigste udfordringer for Danmark

Så Socialdemokratiet har en klar plan for Danmark - og nok forventer vi ikke at blå blok nødvendigvis siger ”skide godt, Egon” men de bliver nødt til at erkende, at vi svarer på nogle af de vigtigste udfordringer for Danmark, som et bredt flertal i Folketinget burde være fælles om at finde løsninger på. Ligesom vi er nødt til at finde ansvarlige, brede løsninger på PSO, ejendomsvurderingerne og hvordan vi får styrket SKAT

Flygtninge skal integreres bedre på arbejdsmarkedet
Socialdemokratiet har også fremlagt en klar strategi når det handler om Danmarks flygtninge- og indvandrerpolitik. Det har ført til en række myter om vores politik, hvor vi har måttet høre udsagn om, at vi har forladt de humane og medmenneskelige værdier, eller at det hele kun er taktik og strategi for at vinde næste valg.

Begge udsagn er lige forkerte.

Socialdemokratiet mener og har altid ment, at Danmark skal hjælpe mennesker på flugt fra krig og ødelæggelse og at vi skal sikre ordentlige og tålelige vilkår for flygtninge. Vi har også altid budt mennesker velkomne til Danmark, uanset hudfarve, religion eller kulturbaggund, når de kommer hertil for at arbejde og bidrage til samfundet.

Socialdemokratiet mener og har altid ment, at Danmark skal hjælpe mennesker på flugt fra krig og ødelæggelse

Men det er afgørende at forstå, at dette i praksis kun har kunnet lade sig gøre fordi vi har opbygget et solidarisk velfærdssamfund, hvor vi har haft økonomisk råderum til at hjælpe både herhjemme og ude i verden, samtidig med at vi har kunnet udvikle vores eget velfærdssamfund. Undermineres dette økonomiske råderum, ved for stor tilstrømning udefra, sætter vi begge disse muligheder over styr, hvilket hverken er til gavn for flygtninge eller Danmark.

Hertil kommer at vi må erkende, at vi i årene der gik, under såvel borgerlige som socialdemokratiske regeringer, ikke har været gode nok til at sikre integration af flygtningene, der er kommet til vores land. Alt for mange står i dag uden for arbejdsmarkedet og dermed også en vigtig del af samfundsfællesskabet. Det er en stor udfordring og derfor går Socialdemokratiet foran når det gælder om at sikre flygtninge plads på arbejdsmarkedet. Også her har vi fremlagt en plan med en række konkrete initiativer, herunder også initiativer der skal modvirke parallelsamfund og ekstremisme, som er en trussel mod vores fælles samfund og grundlæggende værdier.

Socialdemokratiets flygtninge- og indvandrerpolitik har dermed både udgangspunkt i vore menneskelige værdier og vores grundlæggende ønske om at bevare og udvikle et velfærdssamfund der baserer sig på tryghed, lighed, frihed og fælleskab. Det er ingen grund til at skabe myter om.

Danmark skal fastholde grøn føreposition
Endelig holder Socialdemokratiet fast i den grønne miljø- og energisatsning som Danmark gennem årtier har investeret i med succes, men som Lars Løkke Rasmussen nu er ved at formøble. En satsning som har sendt Danmark i front blandt verdens lande når det handler om at finde svar på fremtidens globale klima- og energiudfordringer, men som også har været helt afgørende for Danmarks egne muligheder for at blive mere uafhængig af fossile brændstoffer og køb af energi i udlandet.

Regeringen har efterhånden gjort middelmådighed til en dyd, og ambitioner til et skældsord

Regeringen ønsker at neddrosle vores klimaambitioner og forsøger nu også helt uhæmmet at stikke en kæp i hjulet på længe planlagte og udbudte vindmølleparker. Et indgreb der ikke kun er ødelæggende for vores vindmølleindustri og energistrategi men også er med til at ødelægge Danmarks ry blandt investorer. Da Apple besluttede sig for at investere 6,3 milliarder kroner i den største udenlandske anlægsinvestering i Danmark nogensinde, var det i høj grad på grund af de grønne løsninger, som vi i Danmark kan tilbyde.

Socialdemokratiet mener det er vigtigt, at vi beholder førertrøjen på, og tør satse på grøn, bæredygtig udvikling og et grønt marked, som så tydeligt gavner Danmark. Men regeringen har efterhånden gjort middelmådighed til en dyd, og ambitioner til et skældsord. Derfor er de sænkede klima- og vindmølleambitioner ikke blot skadeligt for miljøet og energipolitikken herhjemme, men også dårligt for Danmarks omdømme, eksport, beskæftigelse og økonomi.

Socialdemokratiet er klar til valg
Den igangværende borgerlige borgerkrig kan udløse et snarligt valg. Det er ikke optimalt at danskerne allerede skal til valg efter så kort tid, men det kan blive nødvendigt for at sikre en meget mere robust ledelse af Danmark. Socialdemokratiet er klar til at tage ansvar og også skabe de nødvendige løsninger ind over midten og på tværs af blokkene på Christiansborg.

Det er vi med udgangspunkt i klare prioriteringer, der handler om at sikre et bedre uddannet Danmark, vækst i virksomhederne, en fast og ordentlig flygtningepolitik, en fortsættelse af vores grønne investeringsstrategi og med råderum til sikring og forbedring af vores fælles velfærd.

 

Mogens Jensen er næstformand for Socialdemokraterne, medlem af Folketinget og kultur-, medie-, og idrætsordfører.

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 


placeholder

Annonce