Det store OK-spin: Nu taler arbejdsgiverne dansk økonomi ned

Det er tydeligt at spillet om de kommende overenskomster er i gang, når arbejdsgiverne begynder at tale dansk økonomi ned.
Du ved, at der gang i overenskomstforhandlingerne, når… arbejdsgiverne ihærdigt begynder at påtage sig den bekymrede mine og taler højt om mørke skyer over dansk økonomi.

Væk er alle bekymringer om et overophedet arbejdsmarked, hvor det er svært at finde medarbejdere.

Væk er alle bekymringer om et overophedet arbejdsmarked, hvor det er svært at finde medarbejdere

Det tydeligste tegn på 2020 er overenskomst år finder du således hos arbejdsgiverne og deres erhvervsvenlige hofmedier. De vender gerne på tallerken for sælge budskabet om de mørke skyer.

Mens manglen på arbejdskraft tidligere var arbejdsgivernes vigtigste dagsorden, så bliver det pludselig økonomisk afmatning og krisetegn, der dominerer dagsordenen. Man undres.

Højere løn med god samvittighed

Købekraften hos de lavest lønnede danskere har stået stille de senere år.

På bagkant af finanskrisen og den efterfølgende økonomiske nedtur har landets lønmodtagere bevidst og ansvarligt holdt igen med deres lønkrav.

Tænketanken Kraka har beskrevet, hvordan den gennemsnitlige løn er steget fra 3 procent i perioden fra 2009 til 2017.

Lønninger er steget 6-7 procent for de højtlønnede

Hvis man kigger mere præcist på tallene, så er lønninger steget 6-7 procent for de højtlønnede, mens de laveste lønninger stadig er på omtrent samme niveau som i 2009.

Når økonomien ikke længere står svagt, så er den naturlige reaktion at lønstigninger igen skal være højere. Men det vil arbejdsgiverne for alt i verden undgå og derfor tales økonomien pludselig ned.

Arbejdsgivernes skræmmekampagne: 2020 bliver konkursernes år

Lytter man til arbejdsgivernes retorik om de mørke skyer, der samler sig, så skulle man næsten tro at 2020 bliver et år med massearbejdsløshed og global økonomisk krise. Det er ren økonomisk skræmmekampagne.

Store huller i ordrebøgerne på hjemmemarkedet

”Virksomhedernes dalende tillid indikerer, at væksten i dansk økonomi vil aftage næste år”. Det skulle så give færre nye kontrakter og færre nye ansættelser. Vi kan altså roligt regne med at væksten vil rasle ned og det skulle kun blive værre de kommende år, lyder tonen fra Dansk Industri.

placeholder

Hos arbejdsgiverne fra Dansk Byggeri er tonen endnu mere dramatisk. Her er der fokus på en ny rekord i antallet af konkurser i bygge- og anlægsbranchen.

Det sker på baggrund af at ”Mange anlægsvirksomheder oplever store huller i ordrebøgerne på hjemmemarkedet”.

Piben får en anden lyd, når overenskomstforhandlinger står for døren

De nye toner kommer fra de selvsamme arbejdsgivere, som de sidste mange år har skreget af deres lungers fulde kraft på mere udenlandske arbejdskraft. Men piben får en anden lyd, når overenskomstforhandlinger står for døren.

Lønstigninger i samfundets interesse

Mens Berlingske, Børsen og lignende medier gerne vil skrive løs om den påståede økonomiske krise og krydser fingre for, at de lavestlønnede fortsat vil forblive med at være lavtlønnede, så har vi som samfund brug for en mere sund og retfærdig lønudvikling.

Det sikrer købekraften, det mindsker uligheden og det forebygger social konflikt.

Lønstigninger er på nuværende tidspunkt i samfundets interesse

De lande, hvor de lavest lønnede ingen fremgang har, er over de seneste årtier forandrer sig i en mere urolig og konfliktfyldt retning. Derfor gør arbejdsgiverne også klogt i at neddrosle tordentalen og huske på sammenhængskraften.

Lønstigninger er på nuværende tidspunkt i samfundets interesse.

Jens Jonatan Steen er chefredaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Fagbevægelsen ønsker åbenbart at vores eksport skal halveres!
3F har altid været nogle dovne røvhuller!

Thomas mener åbenbart at den absurde skævvridning, der er kommet de senere år, ved at især toplønningerne, men også de højere lønnede i vildt tempo er stukket af fra de lavtlønnede er en rimelig udvikling af fordelingen af produktionens værdi, som skabes i virksomhedernes arbejdsfællesskab.
Arbejder man nede på Thomas debatniveau, skulle man vel så kalde DA for nogle forkælede og grådige røvhuller, der uhæmmet rager til sig?
Den debatform forekommer noget uproduktiv. I stedet kunne man se på betalingsbalancen og konstatere, at det solide overskud repræsenterer en bomstærk konkurrenceevne, der sagtens tåler et løft i
bunden, især fordi de gode tider ikke under Løkke sev nedad, men tværtom blev brugt til at nedslide det sociale sikkerhedsnet (begrundet i et "voldsomt behov for øget arbejdsudbud", og dermed lønmodtagernes forhandlingsposition, til fordel for skattelettelser i toppen.
I borgerlige kredse er alle økonomiske situationer et argument for udsultning i bunden.
Nogle tror det er gratis at udhule velstanden i bunden og fjerne værdigheden her. Men det er faktisk utroligt snæversynet. Danmarks rigdom bygger tværtom på, at alle har del i velstanden og føler sig som en værdig del af fællesskabet, og kausaliteten er, ikke at konkurrenceevnen bare bliver bedre ved lavere lønninger, men det omvendte, at uddannelse og forbedrede løn- og arbejdsvilkår i afstemt tempo over tid fører til effektivisering og oprydning i dummejobbene i lavproduktive erhverv, og dermed en bred velstandsstigning. Mange glemmer, at bredt funderet købekraft øger den indenlandske efterspørgsel, og derved skaber arbejdspladser herhjemme.

Poul har åbenbart svært ved at forholde sig til virkeligheden!
Men når danske arbejdspladser flytter til andre lande på grund af høje produktionensomkostninger
er en forhøjelse nok ikke det der giver bedre økonomi til de svageste i samfundet!
Men Poul er åbenbart ligeglad med de svageste i samfundet, Poul er sikkert tillidsmand i 3F, sådan nogle usympatiske tosser!

Til Bent Møller Jensen, dine usaglige og fordummende indlæg, er der ingen der tager seriøst!
Du minder ret meget om komiske Ali;-)

Til Bent Møller Jensen, dine usaglige og fordummende indlæg, er der ingen der tager seriøst!
Du minder ret meget om komiske Ali;-)

Til Bent Møller Jensen, dine usaglige og fordummende indlæg, er der ingen der tager seriøst!
Du minder ret meget om komiske Ali;-)

Annonce