Detektor jorder Venstres friskole-påstande

Venstre og Dansk Friskoleforening hævder, at et socialdemokratisk forslag truer med at lukke 100 friskoler, men nu gennemhuller DR’s Detektor påstanden med hjælp fra eksperter
Socialdemokratiet vil sænke tilskuddet til fri- og privatskoler. Og det truer 100 fri- og privatskoler på livet, hævder Venstre og friskolernes interesseorganisation, Dansk Friskoleforening.

Men der er "en lang række problemer ved udregningen", fastslår en økonomi- og en skoleekspert nu over for DR-programmet Detektor.

Eksperten vurderer i stedet at omkring 25 fri- og privatskoler kan få store økonomiske problemer som følge af det oprindelige S-forslag. Og endnu færre efter at  Socialdemokratiet har blødt op på sit forslag og nu vil friholde visse fri- og privatskoler i udkantsområder.

Venstre: ”100 frie skoler må lukke”

Dansk Friskoleforening har lavet beregninger, der viser, hvordan det lavere tilskud, som Socialdemokratiet har foreslået, vil påvirke fri- og privatskolernes økonomi. Og her lyder påstanden, at omkring 100 privat- og friskoler trues på livet, hvis S-forslaget gennemføres. En påstand, som Venstre gennem det meste af valgkampen har gentaget flittigt.

I TV2-duellen mellem Lars Løkke Rasmussen (V) og Mette Frederiksen (S) 22. maj i Aabenraa, sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen f.eks.:

”Hvis man tager din politik, så er der 240 danske friskoler, der går i underskud. Og de (Fri- og privatskolerne, red.) siger så, at 100 skoler vil være lukningstruet.”

Venstres undervisningsordfører, Anni Matthiesen, er gået endnu videre. Hun har på twitter direkte påstået, at "omkring 100 frie skoler må lukke!"

Fri- og privatskolerne får et tilskud pr. elev svarende til 76 procent af udgifterne pr. elev i folkeskolen. Socialdemokratiet ønsker at sænke tilskuddet til 71 procent. Efter kritik af forslaget, har Socialdemokratiet foreslået at fri- og privatskoler i yderområderne, hvor der ikke er en folkeskole i nærheden, friholdes for besparelser.

Dansk Friskoleforening har på baggrund af årsregnskaber fra 2017 regnet på, hvad det ville betyde for økonomien, hvis tilskuddet sænkes:

Af 506 fri- og privatskoler i Danmark vil 238 få underskud, hvis tilskudsprocenten sættes ned til 71 procent, skønner Dansk Friskoleforening. Af disse vurderer foreningen så, at 100 fri- og privatskoler vil være lukningstruede.

Der er en lang række problemer ved udregningen, der gør scenariet lidt for dystert

Ekspert: Færre end 25 skoler truet

Detektor har forelagt beregningerne for Andreas Bjerre-Nielsen, der er adjunkt ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet, der også forsker i forældres valg af folke- og privatskoler. Han er direkte uenig i friskoleforeningens konklusioner:

”Der er en lang række problemer ved udregningen, der gør scenariet lidt for dystert. Man har kun målt på et enkelt budgetår, og det er altid et spinkelt grundlag at drage konklusioner ud fra,” siger han til DR’s Detektor-redaktion.

I Dansk Friskoleforenings beregning fastslår man, at 238 skoler kommer i underskud, hvis man sænker koblingsprocenten. Men friskolernes interesseorganisation glemte at fortælle, at godt 80 af de 238 skoler allerede i dag har underskud selv uden et sænket tilskud.

Andreas Bjerre-Nielsen har for Detektor inddelt skolernes underskud i kategorier, så man kan se, hvor store eller små de enkelte fri- og privatskolers underskud er:

”Og her kan man se, at 144 af de 156 skoler med underskud, som følge af lavere tilskud, vil have et minus på under en million kroner. Derfor har jeg også svært ved at tro, at så mange som 100 skoler skulle dreje nøglen om, fordi økonomien bliver lidt dårligere. Mit bedste bud vil være, at maksimalt 25 friskoler vil lukke, hvis man sænker tilskuddet,” siger Andreas Bjerre-Nielsen til Detektor.

Så nu er vi pænt under 25 ramte friskoler. Nærmere kan jeg ikke komme det

Andreas Bjerre-Nielsen understreger over Netavisen Pio, at nu hvor Socialdemokratiet blødt sit forslag op, vil færre end 25 friskoler være lukningstruede:

”Det er klart, at med det nye forslag fra Socialdemokratiet kommer vi under de 25 friskoler. Mange af de friskoler, der har en anstrengt økonomi ligger netop i udkantsområder. Så nu er vi pænt under 25 ramte friskoler. Nærmere kan jeg ikke komme det.”

Forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra Via University College har tidligere kritiseret Dansk Friskoleforenings regnestykke over for Politikens faktatjek. Han betegner påstanden om 100 lukningstruede friskoler som ”et meget usikkert skøn”.

”Altid usikkerheder ved tal”

Formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix, erkender over for Detektor, at foreningen regnestykke er forbundet med usikkerhed. Han fastholder dog, at regnestykket er ”lødigt”.

Da Detektor foreligger Venstres uddannelsesordfører, Anni Matthiesen, eksperternes bedømmelse af friskoleforeningens regnestykke, understreger hun, at der altid er usikkerhed ved tal:

Det er vel altid usikkerheder ved tal

”Det er vel altid usikkerheder ved tal og det kan være, at det bliver værre end de 100. Det vigtige er, at der er et problem. Om så det bliver 70 eller 120 friskoler, der lukker, så er det et stort problem. Jeg er nervøs for de små skoler i yderområderne – og det er deres kamp, jeg forsøger at kæmpe,” siger hun til DR’s faktatjek-program, Detektor.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Uanset om man anvender 71% eller 76% bliver kommunens udgifter mindre, så det er en meget underlig diskussion. Friskolerne gør det billigere at drive skole? Der er ingen tvivl om årsagen til denne Socialdemokratiske beskæring. Efter 2013 har de ikke formået at rette op på den voldsomme besparelse de indførte, de har ikke kunnet rette op på de voldsomme forringelser deres indgreb medført og nu ønsker de ikke at give forældrene mulighed for på et ordentligt niveau at gennemføre en ordentlig skole. Kommuneskolerne af i dag er så vidt forskellige i deres indhold på grund af begrænsninger i økonomien. Lad nu friskolerne får et højere tilskud og se hvad det medfører at forældrene igen overtager initiativet.