Annonce

DF erkender: Nyt dagpenge-krav vil ramme danskere

”Danske A-Kasser har langt hen ad vejen ret i deres kritik,” erkender finansordfører René Christensen om det nye opholdskrav aftalt mellem VLAK og DF
Dansk Folkeparti er langt hen ad vejen enige i den kritik, som brancheorganisationen Danske A-Kasser har rejst af det nye, såkaldte opholdskrav.

Danske statsborgere, som har arbejdet i udlandet i mere end et år, risikerer at blive afskåret fra at få dagpenge i op imod syv år. Det er konsekvensen af det nye opholdskrav, som regeringen og Dansk Folkeparti har aftalt.

Opholdskravet vil, ifølge brancheorganisationen, ramme mange danske statsborgere – stik imod intentionen. Danske A-Kasser opfordrede på den baggrund i sidste uge beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til at genoverveje opholdskravet.

”Danske A-Kasser har langt hen ad vejen ret i deres kritik. Opholdskravet vil ramme danskere. Vi ved ikke, hvor mange der bliver ramt, men nogen vil blive ramt. Og det er virkelig ærgerligt,” erkender DF’s finansordfører, René Christensen, over for Netavisen Pio.
”Det er jo en værns-regel”

 ”Grundlæggende er opholdskravet ellers rigtig fornuftigt. Det er jo en værns-regel, der sikrer, at vi også i fremtiden kan opretholde vores dagpenge-system. Hvis det stod til DF, så skulle opholdskravet netop ikke gælde danske statsborgere. Men regeringen tør ikke undtage danske statsborgere af frygt for at få EU på nakken. Så det kunne vi desværre ikke komme igennem med. Grundlæggende er det EU-reglernes skyld, at vi ikke bare kan undtage danske statsborgere,” siger René Christensen.

Grundlæggende er det EU-reglernes skyld

DF og regeringen evaluerer senest om tre år ordningen med opholdskravet.

Regeringen indgik i februar en skatteaftale med Dansk Folkeparti, der blandt andet indeholder et opholdskrav for at kunne få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge. Opholdskravet er tænkt som et værn om dagpengesystemet, men betyder samtidig, at et ukendt antal danske statsborgere mister retten til dagpenge.

Danske statsborgere, som har arbejdet i lande som for eksempel USA eller Australien i mere end et år, risikerer at blive afskåret fra dagpenge i hele syv år. Også retten til f.eks. efterløn, barsels- og sygedagpenge er, ifølge Danske A-Kasser, i fare.

”Vi skal selvfølgelig værne om den danske velfærdsstat og om det danske dagpengesystem. Men et opholdskrav i dagpengesystemet er bare ikke det rigtige værktøj,” understregede formanden for Danske A-Kasser, Torben Poulsen, i en pressemeddelelse i sidste uge.

”Urimeligt, uklogt og unødvendigt
Danske A-Kasser understregede, at der allerede i dag eksisterer en række effektive værn i det danske dagpengesystem:

”Opholdskravet vil effektivt lægge gift ud for de mange danske statsborgere, der arbejder eller drømmer om at arbejde uden for Europas grænser (udenfor EU og EØS-landene, red.). Danmark bliver altså ikke rigere af, at vi svækker vores egne muligheder for at rejse ud i verden – tværtimod. Det aftalte opholdskrav er derfor uklogt, urimeligt og unødvendigt,” lød det fra Torben Poulsen.

Opholdskravet vil effektivt lægge gift ud for de mange danske statsborgere

Danske A-kasser peger i et notat på, at også børn og ægtefæller til danske statsborgere, der i en periode arbejder udenfor EU/EØS, vil blive ramt af opholdskravet.

Opholdskravet virker med tilbagevirkende kraft og vil ramme danske statsborgere, der allerede er medlem af en A-kasse, men nu mister retten til dagpenge på grund af et udlandsophold, der kan ligge tilbage i tiden. Samtidig begrænser opholdskravet danske statsborgeres ret til efterløn, ferie-, syge- og barselsdagpenge og dermed også virksomheders mulighed for refusion for syge- og barselsdagpenge.
Skræk-eksempler

Danske A-Kasser opridser i notatet en række eksempler på danskere, der kan blive ramt af det nye opholdskrav:
Eksempel 1:

Katrine er dansk statsborger født og opvokset i Danmark. Hun har arbejdet, betalt skat og a-kassemedlemskab i Danmark i 10 år. Pr. 1. januar 2018 får hun arbejde i Australien, hvor hun bor og arbejder i 2 år. Herefter vender hun vender tilbage til Danmark igen. Katrine arbejder, betaler skat og a-kassemedlemskab i yderligere 6 år i Danmark – uden at trække på sin arbejdsløshedsforsikring. Men hvis hun for eksempelvis mister sit arbejde efter 6 år i Danmark, fordi hendes arbejdsplads går konkurs, er hun ikke berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Hun opfylder ikke opholdskravet, fordi hun inden for de sidste 8 år kun har opholdt sig i Danmark i 6 år.

Først i 2027 vil Katrine igen kunne få ret til dagpenge, som følge af hendes ophold i Australien i 2018 og 2019.
Eksempel 2:

Andreas er dansk statsborger. Han har arbejdet i USA i 2013-2017. Den 1. januar 2018 vender Andreas tilbage til Danmark, hvor han arbejder. Andreas er medlem af en a-kasse. Andreas vil – når opholdskravet træder i kraft 1. januar 2019 – først være dagpengeberettiget igen i 2025. Dette er en direkte konsekvens af opholdskravet.

Først efter en årrække har Andreas opholdt sig længe nok i Danmark til at opfylde opholdskravet – selv om Andreas’ udlandshold ligger tilbage fra før skatteaftalen fra februar måned 2018. Andreas har ikke haft mulighed for at indrette sig på det nye opholdskrav – eller undgå det.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet