DF mister sin eneste borgmesterpost og nu kan vi rejse til flere lande

Netavisen Pio samler de væsentligste historier fra dansk politik, fagbevægelsen og verdens gang
Sofie Carsten Nielsen, den radikale partileder, er parat til at gå meget langt for at få sin økonomiske politik gennemført - måske.

Dansk Folkeparti mister sin eneste borgmesterpost og 11.000 studerende har oplevet sexisme. Flere lande lukker op, og så har et bredt flertal i Folketinget strikket en sommerpakke til 1,6 milliarder kroner sammen.

Læs nedenfor hvilke lande, der nu åbner op, og hvad sommerpakken indeholder er guf til familien Danmark i det danske sommerland.

 

DF mister sin eneste borgmester

Karsten Nielsen (DF), borgmester i Læsø Kommune, skifter parti fra Dansk Folkeparti til Venstre.

Det oplyser TV2 Nord.

Han forklarer, at skiftet ikke har noget at gøre med utilfredshed med sit nu tidligere parti, Dansk Folkeparti.

“ Det er rent lokalpolitisk. Der hvor jeg tror, jeg kan få mest indflydelse og påvirke den udvikling Læsø gerne skal tage de næste fire år, det er igennem Venstre,” siger Karsten Nielsen, og fortsætter:

“Det bygger jeg på det kendskab, jeg har til dem, jeg tror bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen for Venstre. Der ser vi nok ens på mange ting.”

Karsten Nielsen havde egentlig besluttet sig for ikke at stille op til kommunalvalget senere i år, men nu har han altså ændret mening.

“Vi har gang i mange spændende ting med vores skole og plejehjem, og der har jeg fortrudt, at jeg har sagt fra. Derfor håber jeg, at Venstre vil opstille mig til kommunalvalget.”

Men inden det bliver endeligt besluttet, skal Karsten Nielsens skifte til Venstre nu godkendes af partiets vælgerforening på Læsø. Derefter kan partiet gå videre i forhold til beslutningen omkring opstillingen til kommunalvalget, der afholdes den 16. november i år.

Karsten Nielsen har indtil nu været landets eneste borgmester for Dansk Folkeparti.

Læs mere her.

 

Radikale klar til at gå meget langt - måske

Sofie Carsten Nielsen var torsdag aften gæst i  Debatten på DR.

Her bad værten Clement Kjersgaard hende svare på, hvor langt hun og de radikale er klar til at gå i spørgsmålet om økonomiske reformer. Er hun og de radikale klar til at gå til blå side?

“Ja, selvfølgelig. Det gør socialdemokraterne jo også hele tiden, når de kan komme til det,” svarede Sofie Carsten Nielsen.

Og:

“Men jeg er selvfølgelig villig til at sætte mine mandater igennem, hvis jeg kan komme til det for at føre noget politik, som jeg mener, at der virkelig er behov for.”

Herefter spurgte værten, om de radikale var villige til at gå hele vejen - og om nødvendigt vælte regeringen:

“Jeg indgår da kompromisser, det behøver da ikke være på min måde. I øvrigt synes jeg, at jeg byder rigtig bredt op her. Jeg har ikke nogle ultimative krav eller siger, at det skal være på den ene eller anden måde, men vi skal løse den udfordring. Det har vi faktisk også lovet hinanden.”

Og hvis ikke regeringen løser den udfordring, så er I ikke længere grundlag for regeringen?

“Så løser vi det på en anden måde, og så må vi se, hvad det afføder. Det bliver spændende.”

Og:

“Jeg indbyder til samarbejde med alle dem, der vil, om at løse de udfordringer. Jeg er helt sikker på, at vi kan finde hinanden bredt, jeg har ikke noget ønske om at gøre det alene med blå.”

Se hele Debattenher.

 

Sommerpakke til 1,6 milliarder

Folketinget har vedtaget en sommerpakke på 1,65 milliarder kroner.

Den blev præsenteret på et pressemøde, hvor erhvervsminister Simon Kollerup (S), kulturminister Joy Mogensen (S) og social- og ældreminister Astrid Krag (S) deltog - foruden aftalepartierne, som tæller alle Folketingets partier undtagen Nye Borgerlige og Ny Alliance.

Det indeholder pakken: 

  • Det bliver gratis for gående, cyklister og biler med handikapparkeringskort at sejle indenrigs i Danmark og mellem Ystad og Rønne i juli, august og september. Det op til færgeoperatørerne selv at fastlægge den gratis periode.

  • Det bliver muligt at købe et rejsepas til fri rejse med al offentlig kollektiv transport i Danmark i en periode på otte dage. Rejsepasset kommer til at koste 399 kroner for voksne og 199 kroner for børn under 12 år.

Derudover bliver mange millioner givet til forskellige hårdt ramte erhverv og befolkningsgrupper.

  • 75 millioner går til madoplevelser og sommermiddage i de større byer.

  • Restauranter i hele landet kan søge om tilskud på op til 35.000 kroner til at give rabatter og afhold aktiviteter, som kan lokke turister til.

  • 50 millioner går til genopretning af hovedstadens turisme

  • 180 millioner går til en aktivitetspulje til kulturaktiviteter

  • 80 millioner skal gå til fysisk og mental rehabilitering af sårbare ældre

  • En pulje på 20 millioner til museer, kunsthaller, zoologiske anlæg. Der kan søges tilskud til at gennemføre publikumsfremmende arrangementer.

  • 40 millioner går til kunstneriske sommeraktiviteter.

Kilder: Kulturministeriet, Transportministeriet, Erhvervsministeriet

 

Jeppe Kofod: Flere lande lukker op

" Vi skal stadig være forsigtige, men det vi kommer til at meddele nu, det er fra i morgen klokken 16, så går en række lande fra at være orange til at være gul.

Når et land er gult, vil der altså i udgangspunkt ikke være karantænekrav ved indrejse. Det drejer sig om Tyskland, det drejer sig om Italien, Østrig og Slovakiet.

Enkelte regioner i Grækenland og Kroatien bliver også gule."

Sådan lød det for kort tid siden fra udenrigsminister Jeppe Kofod på et pressemøde.

 

11.000 studerende har oplevet sexisme

Berøring, kys og kommentarer er nogle af de eksempler på uønsket opmærksomhed, som studerende i en spørgeskemaundersøgelse sidste år skulle tage stilling til, om de har oplevet.

Og nu har Uddannelses- og Forskningsministeriet offentliggjort resultaterne i en rapport.

Næsten 11.000 studerende har svaret, at de har oplevet fysisk sexisme, verbal sexisme eller/og uønsket seksuel opmærksomhed på deres videregående uddannelse.

“Det tal er alt for højt, og det viser mig, at vi på vores videregående uddannelser har sexisme, og at problemet er alt for stort,” siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

I efteråret 2020 besluttede hun i kølvandet på #MeToo-bevægelsen at undersøge omfanget af sexisme og uønsket seksuel opmærksomhed på de videregående uddannelser.

Derfor sendte Uddannelses- og Forskningsministeriet i oktober 2020 et spørgeskema ud til omkring en kvart million studerende og indsamlede senere cirka 94.000 besvarelser.

Af  rapporten fremgår det, at den verbale sexisme er den dominerende. Her svarer 9,3 procent af de 94.000 studerende, der har besvaret spørgeskemaet, at deres køn eller udseende er blevet kommenteret på en ubehagelig måde.

Ud af de 9,3 procent svarer 2,3 procent, at oplevelserne er sket ”regelmæssigt”.

For fysisk sexisme, der af rapporten defineres som ”at blive rørt ved, omfavnet eller kysset på en måde, man ikke ønskede” er tallet 3,3 procent – heraf 0,7 procent regelmæssigt.

Til sidst svarer 10,3, at de har oplevet forskelsbehandling. Dette kan dog både være på baggrund af køn, seksuel orientering, etnicitet, religion eller handicap.

Analysen konkluderer, at sexismen i langt overvejende grad er sket fra de medstuderende. Dog svarer 18 procent af kvinderne og 11 procent af mændene, at de har oplevet verbal sexisme fra deres undervisere.

Læs mere her.

Nyhedsoverblikket Aktuelt skrives på skift eller i fællesskab af redaktionen på Netavisen Pio.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Var der nogen som sagde levebrødspolitiker? Dette er i hvert fald et eksempel på en sådan.

Annonce