DF: Regeringen vil hente billig arbejdskraft fra 3. verdenslande

Både DF, S og 3F tager skarpt afstand fra en lempelse af ordningen for landbrugspraktikanter: "Det bliver et rungende nej," siger DF-ordfører Martin Henriksen
Regeringen vil som en del den af den pakke, der skal lempe på adgangen for udenlandsk arbejdskraft til Danmark, også lempe markant på reglerne for landbrugspraktikanter.

Men akkurat som fagforbundet 3F sætter Dansk Folkeparti hælene hårdt i her:

Den del af forslaget siger vi helt og aldeles nej til

”Regeringen kaldet det ”Afbureaukratisering af landbrugspraktikanter”, men det handler reelt om at hente billig arbejdskraft til Danmark fra den 3. verden. Så enkelt er det. Så den del af forslaget siger vi helt og aldeles nej til,” siger Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, til Netavisen Pio.

”Vi ønsker alt mulig godt for dansk landbrug, men de, der arbejder inden for landbruget, skal have ordentlige arbejds- og lønvilkår. Det her forslag går den stik modsatte vej. Så det bliver et rungende nej herfra,” understreger Henriksen, der mener, at regeringen hellere skal stramme end lempe på udenlandske borgeres adgang til det danske arbejdsmarked".

Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Leif Lahn, er helt på linje:

"Når man ønsker at afskaffe kravet om uddannelse, sprogkravet og ønsker at sætte alderen op, så går operationen kun ud på én ting, nemlig at skaffe billig arbejdskraft. Derfor siger vi nej, nej og atter nej," siger Leif Lahn til Netavisen Pio.

3F: Vil åbne en ladeport for social dumping

Det er en i offentligheden hidtil upåagtet del af regeringens udspil til ”Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, der dramatisk vil lempe landbrugets, gartneriernes og skovbrugenes adgang til at hente udenlandsk arbejdskraft fra tredjelande uden for EU til Danmark.

Regeringen foreslår således, at man kan hente landbrugspraktikanter til en årsløn på ca. 130.000 kr. for såvel faglært som ufaglært arbejdskraft.

”Jeg er oprigtigt rystet over regeringens udspil. Man griber direkte ind i de aftalte overenskomster og gør en praktikantordning for de grønne erhverv meningsløs ved at fjerne uddannelseskravet,” siger Peter K. Holm, formand for 3Fs grønne gruppe.

”Der vil så være tale om arbejdskraft fra Brasilien, Rusland, Kina m.v. til uanstændigt lave lønninger. Det vil åbne en ladeport for social dumping inden for landbrug, gartneri og skovdrift,” mener Peter K. Holm.

Vil droppe sprogtest og uddannelseskrav

Efter gældende regler skal en praktikant på det grønne område være under relevant uddannelse og bestå en sprogtest i engelsk, tysk eller skandinavisk. så der kan foregå en meningsfyldt dialog mellem praktikanten og den uddannelsesansvarlige vært/værtsfamilien. Men nu ønsker regeringen både sprogtesten og kravet om at være under uddannelse afskaffet.

”Dermed skæres det ud i pap, at der udelukkende er tale om udenlandsk arbejdskraft, uden at der er tale om elementer af uddannelse og kulturel udveksling,” siger Peter K. Holm.

Den nuværende beløbsordning for udlændinge fra landen uden for EU forudsætter en indtægt på minimum 418.000 kr. om året. regeringhen ønsker at sænke belkø'bsgrænsen til 330.000 kroner.

”Regeringen etablerer med sit forslag for den grønne sektor en særregel for landbruget. Beløbsordningen vil her blive reduceret til mindre end en tredjedel – 130.000 kr. – af den nuværende grænse, når der er tale om udlændinge under 35 år, som bliver her i maksimalt 18 måneder,” oplyser Peter K. Holm.

”Jeg vil indtrængende appellere til de øvrige partier i Folketinget om at afvise regeringens helt uacceptable udspil vedr. praktikantordningen for den grønne sektor,” lyder opfordringen fra Peter K. Holm.

Der er i øjeblikket knap 2.000 udenlandske praktikanter inden for den grønne sektor i Danmark.

Fakta: Her vil regeringen lempe

Udspillet fra regeringen vil for praktikanter på det grønne område ændre reglerne på fire områder:
  1. Kravet om, at ansøger skal være under uddannelse afskaffes.
  2. Kravet om sprogtest (engelsk/tysk/skandinavisk) afskaffes.
  3. Aldersgrænsen forhøjes fra 30 til 35 år.
  4. Opholdstilladelsen skal gælde for 18 måneder i stedet for som nu 12 måneder.

Opdateret 16.35 med kommentar fra Leif Lahn (S)

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook