DF svigter kampen mod social dumping

"Det er Tulle og DF, der går forrest i kampen for danske løn- og arbejdsvilkår”. Dét udsagn hører jeg tit, når jeg diskuterer social dumping med danskerne. Det er desværre lodret forkert.
Til min store overraskelse er der – både i fagbevægelsen og blandt vælgerne – en udbredt opfattelse af, at Dansk Folkeparti er bannerfører i kampen for ordentlige løn og arbejdsvilkår. Virkeligheden er dog en helt anden.

Jeg er Folketingets første (og eneste) social dumping-ordfører. Hver uge er jeg ude i landet og diskutere, hvordan vi bekæmper, at arbejdsgivere udnytter udenlandsk arbejdskraft til lønninger og vilkår, der ligger under dansk niveau.

Til min store overraskelse er der – både i fagbevægelsen og blandt vælgerne – en udbredt opfattelse af, at Dansk Folkeparti er bannerfører i kampen for ordentlige løn og arbejdsvilkår. Virkeligheden er dog en helt anden.

Det er den socialdemokratiske regering, der har sat kampen mod social dumping øverst på dagsordenen.

For hver eneste finanslov har vi afsat flere penge. Samlet har vi brugt over 500 mio. Vi har strammet reglerne, hævet bøderne og skærpet straffen. Vi har fået SKAT, arbejdstilsyn og politi til at samarbejde om regionale og landsdækkende kontroller. Vi har sat krav om ordentlige løn og forhold, når staten bygger nyt. Vi har lavet en særlig indsats i transport- og rengøringsbranchen. Ja, jeg kunne blive ved.

Imens fortsætter DF med at svigte kampen. Og de nøjes ikke med at svigte. Ofte forsøger de direkte at spænde ben for, at fagbevægelsen og vi andre kan bekæmpe social dumping.

Lad os se lidt på Dansk Folkepartis politik på området:

10 år, 0 kroner og kampen mod fagbevægelsen
Dansk Folkeparti var i 10 år fast støtteparti for den borgerlige regering. I den periode blev der ikke afsat én eneste krone til kampen mod social dumping. Skyldes det, at Venstre og Konservative nægtede at give Dansk Folkeparti indrømmelser? Næh. Ikke i ét eneste af DF’s finanslovsforslag under den borgerlige regering, havde DF afsat penge til kampen mod social dumping.

Til gengæld var DF trofaste væbner i højrefløjens angreb på fagbevægelsen. Eksempelvis sænkede man fradraget for fagforeningskontingent, selvom en stærk fagbevægelse er det bedste våben i kampen for et godt arbejdsmarked – inklusiv ordentlige løn og arbejdsvilkår. Men DF var ligeglad. Man blæste til frontalangreb på fagforeningerne.

Da sagen om Vejlegaarden rasede, valgte DF klart side. Bare ikke til fordel for lønmodtagerne og kampen for ordentlige overenskomster. Thulesen Dahl lod sige bespise med stegt flæsk, mens han krævede, at 3F straks stoppede den lovlige blokade.

I kølvandet på sagen fremsatte DF i 2012 sammen med Venstre et beslutningsforslag i Folketinget. Partierne krævede, at fagforeninger skulle forbydes at iværksætte blokader mod virksomheder med overenskomst. Det ville betyde, at en virksomhed kunne tegne overenskomst med et firma i fx Polen. De kunne så aftale en løn på 30 kr. som er højt for en polsk arbejder. Derefter ville dansk fagbevægelse ikke have nogen mulighed for at presse virksomheden til at tegne dansk overenskomst. Forslaget ville med andre ord reelt tillade en timeløn på 30 kr. for arbejde udført i Danmark. Det er helt uoverskueligt at forestille sig, hvordan forslaget ville have smadret vores arbejdsmarked, hvis DF og V havde fået deres vilje.

Regeringen bruger 500 millioner – DF vil ikke være med
Regeringen har siden 2011 afsat over 500 mio. til at bekæmpe social dumping og skabe tryghed i arbejdslivet. Men DF har ikke været med i en eneste af vores aftaler om at styrke indsatsen mod social dumping.

I folketingssalen har de stemt imod en lang række lovforslag, der bekæmper social dumping. DF har eksempelvis stemt imod en forhøjelse af bødestraffen til vognmænd, der dumper lønninger, en reduktion af rejsefradraget samt et krav om skiltning på byggepladser. De vil heller ikke være med til et obligatorisk sikkerhedskort i byggeriet.

I stedet for lave konkrete tiltag bruger DF meget tid på at tale om EU. Men også her taler partiet med to tunger.

DF giver EU skylden – men gør intet ved det
På den ene side beskylder Dansk Folkeparti EU for alverdens problemer - nogle gange virker det til, at det hele er EU's skyld - men på den anden side ønsker partiet ikke, at vi melder os ud af EU. De vil heller ikke nedlægge det indre marked, der muliggør at danskere kan arbejde i andre EU-lande, og at EU-borgere kan arbejde i Danmark. Det er mest bare tom snak.

DF kunne melde sig ind i kampen for et rødere EU, hvor vi i fællesskab bekæmper social dumping. I stedet har man allieret sig med konservative kræfter i Europa-Parlamentet, der aldrig kommer til at bruge tid på social dumping.

Når der skal stemmes i Europa-Parlamentet modarbejder DF direkte kampen mod social dumping.

DF stemte for, at EU-kommissionen skal regulere konfliktretten. I dag er strejkeretten undtaget af EU-traktaterne. Det er ikke noget EU skal blande sig i. Men DF ville stadig give mulighed for at EU-domstolen skulle kunne blande sig i dansk arbejdsret. Det ville undergrave hele den danske model og vores værn mod social dumping.

DF har også stemt mod, at private chauffører skal omfattes af arbejdstidsregler. Forslaget ville sikre os mod den massive snyd i transportbranchen. DF var også imod at sikre standarder for sundhed og sikkerhed i EU, så arbejdsmiljø ikke bliver et konkurrenceparameter. Begge forslag var store skridt i kampen mod social dumping - men DF var imod.

DFs eneste krav er Løkke
Det er naturligvis historieskrivning. Meget af dette er fortid. Men min erfaring fra forsamlingshusene og debatarrangementerne om social dumping har tydeligt vist mig, at det er meget nødvendig historieskrivning. For hvis danskerne glemmer historien om kampen mod social dumping, så er jeg bange for, at Danmark kommer til at gentage den. For hvad vil DF gøre fremadrettet for at bekæmpe social dumping?

Svaret blafrer i vinden. DFs eneste krav til næste folketingsvalg er, at Løkke bliver statsminister. DF har forlovet sig med Venstre, hvor chefstrateg Claus Hjort Frederiksen mener, at en løn på 40 kr. i Danmark ikke er social dumping.

Venstre har også for nylig fremlagt et nyt udlændingeudspil. Her åbner man for, at næsten en halv milliard mennesker kan bo og arbejde i Danmark – bare de kan tjene 18.000 kroner om måneden. Det vil føre til et boom i social dumping. Det vil presse de danske lønninger. Og det vil betyde at udlændinge kommer til at overtage de jobs, som danskere kunne have taget.

Hvis socialdemokraterne også efter valget leder Danmark, vil vi fortsætte vores arbejde. Vi vil ikke finde os i social dumping. Vi kræver, at man i Danmark får en løn, man kan leve af, og et arbejde man ikke bliver syg af. Vi fortsætter den hårde kurs over for alle, der prøver at snyde med regler og sætter danske lønninger og arbejdsvilkår under pres. Kampen mod social dumping er et langt sejt træk. Og der er ét parti der går forrest. Det er bare ikke Dansk Folkeparti.

Ane Halsboe-Jørgensen ( f. 1983) er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og partiets ordfører vedr. social dumping og ungdomsuddannelser. Ane er uddannet cand.scient.pol og har siden 2011 været næstformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

 

 

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Børneordfører og formand for Udenrigsudvalget


placeholder

Annonce