DF vil slagte Arken i Ishøj og give penge til kulturordførerens egen valgkreds

Kommentar: Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen vil fjerne kulturstøtte fra kunstmuseet Arken i Ishøj. I stedet skal der gives mere støtte til H.C. Andersens hus i Alex Ahrendtsens egen valgkreds i Odense.
Hvor mange lande i verden kan prale af at have et kunstmuseum i international topklasse i et af sine mest fattigste og mest socialt udsatte områder? Ikke mange – hvis nogen overhovedet. Altså bortset fra Danmark. I Ishøj på den københavnske vestegn, der er en af landets fattigste og mest socialt udsatte kommuner, har de samtidig formået at skabe et af Danmarks mest succesfulde kunstmuseer for moderne kunst, Arken. Arken modtager årligt cirka 30 millioner kroner i offentlig støtte.

Hvis det står til Dansk Folkeparti, skal Arken dog have skåret en fjerdedel af deres offentlige støtte væk. I stedet foreslår Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Ahrendtsen, at der skal gives mere støtte til Fregatten Jylland og H.C. Andersens Hus i Alex Ahrendtsen egen valgkreds i Odense.

Samtidig siger Alex Ahrendtsen til TV2 News, at der skal gives mere kulturstøtte til musicals, fordi de har mange besøgende.

Misforstået kulturstøtte
Alex Ahrendtsens udfald mod Arken bygger på en misforstået opfattelse af formålet med kulturstøtte. Det er ikke en statsligt finansieret præmie til kulturinstitutioner for at have mange besøgende. Endnu mindre er det en præmie for at have en kulturpolitiker valgt i byen.

Formålet med kulturstøtte er – som navnet så fint angiver – at støtte kultur. Vel at mærke kultur, der ikke kan fungere på markedsvilkår, men som vi som samfund mener, skaber en værdi for fællesskabet. Når eksempelvis H. C. Andersens Hus eller de mange musicals, der er i Danmark i øjeblikket fint kan give kulturtilbud på noget, der minder om markedsvilkår, er der altså ikke meget ræson i at begynde at hælde dem til med offentlige støttekroner.

Det har en værdi for fællesskabet, at der også er kulturtilbud i de områder af landet, hvor det økonomiske og sociale overskud er lille. Det har en værdi for fællesskabet, at skolebørn på den københavnske vestegn kan komme på museumsbesøg og –rundvisning som en del af deres skolegang, og at kulturelle input ikke kun findes i de store byer.

Spred det kreative miljø
Alex Ahrendtsen og Dansk Folkeparti har til gengæld ret i, at der er en geografisk skæv fordeling af kulturstøtten. En del af den skæve fordeling skyldes, at en del af kulturstøtten tidligere blev uddelt af de daværende amter. Her var kulturen i eksempelvis Aarhus Amt prioriteret meget lavt, mens den i eksempelvis det gamle Københavns Amt (der dækkede den københavnske vestegn) var prioriteret ret højt. Da staten overtog uddelingen af kulturstøtte fra amterne, var det en del af aftalen, at amternes prioritering af kultur skulle fortsætte.

Den geografisk skæve fordeling af kulturstøtten skyldes dog ikke så meget støtteordningerne i sig selv. Selvom Alex Ahrendtsen ynder at få det til at lyde sådan, så er det altså ikke sådan, at staten sidder og giver et museum én type støtte, hvis museet ligger i Jylland og en anden og mere gunstig type støtte, hvis museet ligger i København.

Problemet er i højere grad, at de kreative miljøer, vi har herhjemme, er centreret omkring de større byer og især København. Altså at de mennesker, der laver projekter, der er berettiget til støtte i høj grad bor i de områder, hvor der i forvejen er kulturinstitutioner.

Hvis man vil have kultur i hele landet – og det er der i høj grad brug for – er løsningen altså ikke at øge støtten til de allerede eksisterende kulturtilbud i provinsen, men at udvikle kunstneriske miljøer uden for København. Man kunne jo starte med at kigge på uddannelsesinstitutionerne.

Men det selvfølgelig lettere for Alex Ahrendtsen bare at være sur på Arken for at skaffe lidt ekstra støttekroner til et museum hjemme i kredsen.

Mads Havskov Hansen er cand.jur. og debattør.


Kommentarer fra Facebook