Dialog er en lokalpolitikers fineste redskab

Lokalpolitikkere skal sætte sig ind i mange forskellige emner. Derfor er det vigtigt med en god dialog med borgere, så politikerne bliver klogere og får mere substans bag de beslutninger, der træffes.
Et større mobilselskab havde for en del år siden mottoet "samtale fremmer forståelsen", og det er rigtigt. Samtale og dialog skaber forståelse, ejerskab og tillid. Derfor er dialog et uendeligt fint redskab for en politiker, der ønsker at skabe tillid.

Som lokalpolitiker sidder man med en mangfoldighed af sager. Man stiller op to-tre mærkesager, men bliver fra den første dag mødt med en række sager og spørgsmål, som man udover sin sunde fornuft, ideologiske kompas og eventuelle politiske bagland har meget lidt mulighed for at sætte sig grundigt ind i. Efter par år begynder man at have begreb om tingene og deres gang i de politiske fora, i forvaltningen, i brugerbestyrelserne og ude i virkeligheden.

Jeg selv, som lokalpolitiker med 14 års erfaring, kan stadig blive overrasket over, hvad jeg støder på og pludselig skal sætte mig ind i

Jeg selv, som lokalpolitiker med 14 års erfaring, kan stadig blive overrasket over, hvad jeg støder på og pludselig skal sætte mig ind i. Jeg har skulle forholde mig til ting som sikkerhed på et renseanlæg, skimmelsvamp, jernbaneføring, spunsning, rystelser og satte huse, fødselsdepression, læringsstile, demens, KOL, offentlige-private partnerskaber, tunge juridiske dokumenter, personalesager og meget meget mere.

Vores forvaltning består af dygtige og loyale embedsmænd, der ligesom os selv gerne vil finde den bedste løsning for vores borgere inden for lovens rammer. Men ligesom os selv kender de ikke det enkelte hus, det enkelte barn eller den enkelte virksomhed, deres historie eller hvad der er gået forud.

Som sagerne opstår, lærer vi dem at kende og opbygger en viden, der gør os mere og mere klare på, hvad der er den rigtige løsning. Men vejen derhen kan være lang og kringlet og med unødvendige omveje, der trækker tingene ud. Ofte ender man også dér, hvor det der er den rigtige løsning for den ene, kan gå udover andre.

Dialog giver mere viden før beslutninger 
Og her vil jeg gerne hylde begrebet dialog. Jeg har ikke altid selv været god til dialogen. Jeg har altid prøvet at lytte til de borgere, der havde noget på hjerte, men har ikke selv været god til at opsøge viden hos de lokale borgere. Midt i al møderæset, papirbunkerne og mailene ved siden af arbejde og børn, har overskuddet bare ikke været der til den opsøgende dialog.

Med sociale medier som fx Facebook er borgerne kommet tættere på, og dialogen kan foregå når det passer os selv. For mig med børn er sen aften et godt tidspunkt, for borgeren kan svaret måske falde om formiddagen. Det er lige meget, for via det sociale medie har vi dialogen, når det passer os.

Med sociale medier som fx Facebook er borgerne kommet tættere på, og dialogen kan foregå når det passer os selv

Efter jeg er begyndt at hente hjælp og viden hos borgere føler jeg mig klogere og med mere substans, når jeg skal træffe beslutninger. Jeg kan på vegne af borgerne få stillet de spørgsmål, jeg ikke selv havde tænkt over og som forvaltningen måske med deres faglige briller ikke havde overvejet, og jeg kan med større sikkerhed vælge den rigtige og direkte beslutningsvej fra starten uden for mange omveje og for megen trækken i langdrag. Undervejs kan jeg tilmed være så heldig, at jeg via dialogen får dæmmet op for, at den beslutning vi måtte tage, er til negativ gene for andre.

I tirsdag traf flertallet i Køge byråd beslutning om, at reglerne for at bygge flere boliger i nedlagte landejendomme skal gøres lempeligere. På papiret kan det jo lyde fornuftigt, men hvad siger naboerne og landsbysamfundet. Mange har valgt at bo dér netop fordi, de gerne vil bo i et lille landsbysamfund og ikke i en by, hvor der opstår flere og flere lejligheder efter forgodtbefindende.

Her manglede den forudgående dialog. Flertallet traf en beslutning til glæde for en enkelt husejer, men glemte alle andre. Det er ikke sundt og skaber mistillid. Dialog skaber tillid og ejerskab og bør være en af lokalpolitikeres fineste redskaber.

 

Marie  Stærke (f. 1979) er uddannet stud.mag. og har siddet i Byrådet i Køge siden 2001. I perioden fra 2007-2013 var hun borgmester. I dag er hun viceborgmester og gruppeformand for Socialdemokraterne i Køge.

‘Kommunale rødder’ er en fast klumme på Netavisen Pio, der to gang ugentligt vil bringe indlæg fra en række af socialdemokratiets førende byrådsmedlemmer.


placeholder

Annonce