Doktor Hønges diagnose: “Hun lider af en meget udbredt og meget grim øjensygdom”

Radikal melding om at folkepensionsalderen godt kan stige til over 70 år, bliver mødt med vrede hos SF og Enhedslisten
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Sofie Carsten Nielsen (R), leder af Det Radikale Venstre
De Radikales leder Sofie Carsten Nielsens melding om at pensionsalderen alligevel  godt kan stige til op over de 70 år falder langt fra i god jord blandt de røde partier.

“Hun lider af en meget udbredt og meget grim øjensygdom, der findes på Christiansborg og nærmeste omegn, og det hedder tunnelsyn.”

Sådan lyder reaktionen fra SF’s beskæftigelsesordfører, Karsten Hønge, på Sofie Carsten Nielsens og De Radikales kursskifte.

Hønge mener, at det radikale tunnelsyn skyldes, at partiet kender for lidt til vilkårene blandt hårdtarbejdende lønmodtagere:

Det er tale om en fatal fejltagelse her

“Men man kun have den der grimme øjenlidelse, som tunnelsyn er, fordi man har alt for lidt kendskab til det virkelige liv. For ude i det virkelige liv kan en uendelig forhøjelse af pensionsalderen ikke redde dansk økonomi. Det er tale om en fatal fejltagelse her. Dels fordi det jo er grotesk at forestille sig, at de 17-årige, der starter i tømrerlære i den her uge, at de skal kunne arbejde til de er 74-75. Altså folk med bare en lille smule viden om arbejdsmarkedet vil vide, at det ikke holder.”

“Kom til at stå lidt firkantet”

De Radikales tidligere leder, Morten Østergaard, meldte i 2020 ud, at folkepensionsalderen burde toppe ved 70 år.

Men i sidste uge ændrede De Radikale kursen:

Vi kan ikke bare have en slutdato på 70 år

“Vi kan ikke bare have en slutdato på 70 år,” lød meldingen nu fra Sofie Carsten Nielsen i Børsen.

Carsten Nielsen uddybede, at Østergaards udmelding om, at pensionsalderen skal toppe i 2040 ved de 70 år, “kom til at stå lidt firkantet”:

“Det kommer vi ikke til at bakke op om,” understregede Sofie Carsten Nielsen, og føjede et “med mig i spidsen” til.

Kun blik for én ting: “Op-op-op”

Karsten Hønge mener, at De Radikale stirrer sig blinde på en eneste ting i værktøjskasse: Automatisk forhøjelse af pensionsalderen:

“Det er som om De Radikale og De Konservative og nogle andre kun har blik for en ting, nemlig at hæve pensionsalderen. Den skal bare op-op-op og fortsætte med at komme op, og så løser det sgu alle problemer.”

“Når man lider af den der frygtelige tunnelsyn, så ser man ikke, at der også er andre løsninger: Hvad med for eksempel med at sætte gang i de grupper, der ligger på kanten af arbejdsmarkedet, som det kræver en lidt ekstra indsats at få i job.”

SF om kursskiftet: De Radikale tilbage på den asociale linje

Karsten Hønge ærgrer sig over det radikale kursskifte:

Desværre var det nok Morten Østergaard, der var undtagelsen

“Desværre var det nok Morten Østergaard (De Radikales tidligere leder, red.), der var undtagelsen. Og nu er Sofie Carsten så tilbage på den mere sædvanlige asocial radikale venstre-linje. Det Radikale Venstre udmærker sig jo ved at være det mest klasserene parti for mennesker med de længste uddannelser, de højeste lønninger, og dem der bare lever på samfundets solside.”

Karsten Hønge mener mange - fejlagtigt - placerer De Radikale som et progressivt parti:

“Der er for mange mennesker, der forveksler Det Radikale Venstre med et progressivt parti. Det er de jo ikke. Fordi de er søde og rare i nogle andre spørgsmål, så er de det nok også i sociale spørgsmål. Det er de ikke. Her er de benhårde kyniske borgerlige.” 

"Citronen skal vrides"

Enhedslistens arbejdsmarkedsordfører, Jette Gottlieb, finder det radikale kursskifte for uantageligt:

"Det er uantageligt, og det er ikke klogt. Men citronen skal vrides. Det er tankevækkende, at kursskiftet finder sted samtidig med at De Radikale sammen med blandt andet SF og regeringen har besluttet at bruge 18 milliarder kroner på forsvaret. Det er svært ikke at få de to ting til at rime på hinanden," siger hun til Netavisen Pio.

Det er svært ikke at få de to ting til at rime på hinanden

"Det vil være fint at give mulighed for at arbejde ud over den aldersgrænse for dem, der kan. Det behøver man ikke særlige skattefradrag eller præmier for at fremme. Men man skal kunne leve af folkepensionen," understreger Jette Gottlieb.

Opdateret kl. 13.30 med kommentarer fra Jette Gottlieb (EL)

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Loven ændres således at INGEN radikale folketingspolitikere kan gå på pension før de er fyldt 70. Loven skal gælde i 10 år som en forsøgsperiode. Derefter vurderes det om loven skal gøres permanent.
.

Radikale har i alle sammenhænge altid levet en beskyttet tilværelse.

Typisk radikal småborgerlighed.
Ændre altid holdning &ttroværdighed.usocial og manglende ansvar det er hvad det er...høj pension er manglende tanke& omsorg for andre..uværdig holdning 🚩

De fleste Radikale aner ikke hvad et fysisk arbejde går ud på.

Hans Jensen. De Radikale var engang parti for husmænd, nu et parti for folkeskole lærer og studerende, hårdt fysisk arbejde det er vel kun for dem at løfte en kop kaffe eller en fadbamse. Samt at sige nej til de hårdt arbejdende danskere. Samt hel vild med et importere. Ole Kloster Simonsen

Kommentar til Ole KlosterSimonsen !

Nu er der vel ikke så mange hårdt arbejdende mennesker tilbage i samfundet Ole, for ellers var Folkepensionsalderen vel nok stadigvæk på de 65 år, samt Efterlønsordningen på de 60 år...

Flertallet af danske borgerer ønsker åbenbart ikke en hæderlig pensionsalder, så det ender nok ud i, at der skal arbejde fra vugge til grav...

Gopd Weekend,

Erling Drews...

Det er tankevækkende, at kursskiftet finder sted samtidig med at De Radikale sammen med blandt andet SF og regeringen har besluttet at bruge 18 milliarder kroner på forsvaret.

De radikale pacifister har således mistet deres tunnelsyn. Eller er med årene blevet svagt-synede!

På klimaområdet vil Danmark gerne være “ambitiøs” og “verdensmestre”!

Desværrre svarer det til på sikkerhedsområdet at nedlægge våbnene først! First moveres! First loserers!

Vi bør tage ansvar for vort eget nærområde. Sikkerhedsmæssigt!

Vi vil så gerne være verdens politibetjent på klimaområdet. Ambitiøse/verdensmestre!

På sikkerhedsområdet bør vi tilstræbe at være “gårdvagten der altid er på sin plads” og sørger for fred og ro og venskabelighed.

Det klares bedst ved at Norge, Sverige, Finland, Estland, Letland, Litauen, Polen og Tyskland og Danmark danner en fælles Østersø-forsvars-alliance.

Våbnene skal hovedsagelig være angrebsfly fra hangarskibe, der konstant placerer sig strategisk klogt.

Hvis Putin nærmer sig Østersø-landenes grænser på allle fronter, angribes straks!

Gårdvagten er altid parat!

Nordeuropæernes interesser er afgørende i forhold til Rusland!

En Østersø-forsvars-alliance vil i Rusland mødes med respekt! Idet USA spiller en helt anden rolle!

Nemlig rollen som stormagt!

Hvis amerikanerne ind imellem vælger at støtte the Baltic Sea Defence Association (BSDA) er det ok.

Afskrækkelse uden brug af atomvåben er det Nordeuropa har brug for! Slå først Arne princippet er afgørende!.

10.000 af droner bliver det næste! Styret af BSDA!

Altid på vagt! Russerne tar sig i agt!

Opbakningen i Norden ville være 95%.

Det ville Putin have respekt for!

NATO-skeptikere og forsvarsivrige i en og samme organisation BSDA.

Nærområde-forsvar!

Middelhavslandene ville formodentlig snart lave en pendant the Meditarainien Defence Association (MDA).

NATO skal naturligvis leve videre!

Men rollen som “gårdvagten der altid er på sin plads” er afgørende for BSDA.

Det er det Østersøens folk har brug for - dag og nat!

Selvforsynende på penge og våben. Med masser af gode venner i EU og i NATO og måske også en dag i Rusland.

Stem for et forsvarsansvar i BSDA - Østersø- forsvars-alliancen! Nærområdeforsvar!

Nordmænd går allerede ind for det.
Finland og Sverige ville elske det.
De baltiske lande ville juble.
Polakkerne ville tænke: Endelig gode venner!
Tyskland ville tænke. Netop! Det er jo det vi har brug for!
I Danmark ville NATO-tilhængere længe være skeptiske?

Vil BSDA være i stand til at erstatte musketer-eden paragraf 5 i NATO?

Ja, slå først Arne giver respekt hos krigeriske Putin!

En norsk Arne, en svensk Arne, en finsk Arne, osv.

Skolegården står samlet imod en tøvende Putin!

Hvis Putin trækker hele sit Arsenal frem!

Ja, så træder alle vennerne fra den anden skolegård NATO pludselig frem!

Vi må tage ansvar for eget nærområde!

Det forstår danskerne!

Også forsvarsmæssigt!

At afskaffe forsvarsforbeholdet handler ikke om nærområdet!

Men Afrika, Mellemøsten, verdenshavene, Nordatlanten, og Rusland!

Det er for stor en mundfuld for en dansk vælger!

Stem i stedet ja til et nyt nærforsvar Østersø-forsvars-alliancen!

Om det bliver norske partier der fremsætter forslaget først, ville være godt.

De har 11.000 milliarder i oliefonden at forsvare!

Nordmændene frygter Putin allermest!

Lad os støtte dem!

Tyskerne er allermest i usikkerhed om forsvarsspørgsmålet! Det tyske SPD ville elske en Østersø-forsvars-alliance!

Da Mette Frederiksen gik forrest med tesen energipolitik er forsvarspolitik burde det være naturligt om Danmarks statsminister som den første foreslog en Østersø-forsvars-alliance.

Vi skal være ambitiøse og verdensførende!

For en gangs skyld kunne der sættes mening bag ordene.

Nærområde-forsvar i eget farvand sammen med vennerne fra Hansestederne!

Ny vin på gamle flasker!

Danske studier i stedet for afrikanske studier!

Sig nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet!

Sig ja til et nyt Østersø-forsvars-alliance!

Forslaget kommer alligevel på bordet efter et smalt nej.

Danskerne er derimod parate til at forsvare Østersø-landene!

At redde hele verden er ikke dansk stil!

Hippierne uddøde allerede i 1970erne med nejtak til atomkraft!

Men kampen med Putin tar vi gerne!

Vi har ligesom ikke noget valg!!!!!

Vores NATO-tunnelsyn må udvides til at se på nærområdet!

Putin falder i øjnene!

Tidens svar er en Østersø-forsvars-alliance (BSDA)

Folkepensionsalderen i Danmark bestemmes mere af Putin end de radikale!

Næste vinter fryser folkepensionisterne til influenzaer, lungebetændelser, astmaen, osv.

Med mindre Mette Frederiksen kompenserer for Putins narrestreger i Ukraine og omegn

Kommentar:

Nu har Radikale Venstre jo sin ret til at ville hæve Folkepensionsalderen, som de vil...

Er man imod yderligerer hævelser af Folkepensionsalderen, kan man jo stemme på et politisk parti, som har en anden politisk holdning til yderligere hævelse af Folkepensionsalderen...

Når det så er sagt, er mit politiske gæt, at der desværre altid vil være et politisk flertal på Christiansborg for. at hæve Folkepensionsalderen til det yderste, som betyder, at vi kommer til at arbejde fra Vugge til Grav, hvis man altså ikke selv- har opsparet til, at kunne gå noget før på Pension...

Jeg tænker tit på Storm P's Maleri: Linedans - Fra Vugge Til Grav, som kan Googles....

God Arbejdslyst, samt God Socialistisk Weekend,

Erling Drews...

Axel Jensen
Du har da fuldstændig tabt sutten.

Jeg venter spændt på næste trin i de radikales pensionsraket, hvor pensionsalderen kommer til at stige med 1,2 år pr. år og pensionisterne kan se frem til at blive overhalet af pensionistalderen så de igen skal stå til rådighed for alle de arbejdsgivere, der ikke gider ansætte dem, og være henvist til kontanthjælp, når de bliver arbejdsløse.

Ja og efter 1 år på kontanthjælp bliver man strafet med en bøde
på 1000 kr hver månde, fordi arbejdetsgiverne ikke er intreseret
i arbejdetsløse kontanthjælpsmodtager + 55-75 år

(225 timers reglen)

Annonce