DR erstatter fastansatte med freelancere

Imens DR-toppen kritiseres for ekstravagante lønninger, så satser DR i stigende grad på freelancere og løsarbejdere.
Skandalerne i DR har rullet hurtigt den sidste tid. Anklager om eksorbitante cheflønninger, betaling af fly- og hoteludgifter i millionklassen og transport af en korrespondentkones hest over Atlanten har fået de fleste til at rynke på næsen af public service-kanalens omgang med offentlige midler.

Men ikke alt er ekstravagant i Danmarks Radio. Netavisen Pio har rettet blikket imod de ansatte, der befinder sig i den anden ende af DR’s lønstige.

Ved at gennemgå DR’ s årsrapporter tyve år tilbage, kan vi konstatere, at der er sket en markant stigning i anvendelsen af løst ansatte – herunder freelancere – som i de fleste tilfælde har markant ringere rettigheder i forhold til de fastansatte.

Flere løst ansatte
DRs stedfortrædende kommunikationschef, Jakob Wickmann Elkjær, bekræfter tendensen over for Netavisen Pio. Han forklarer, at det blandt andet skyldes, at DR’s produktion er øget markant for de samme midler. Det vækker kritik fra tillidsfolkene på DR – tillidsrepræsentant og formand for journalisterne i DR, Henrik Friis Vilmar, siger til Netavisen Pio:

”Folk skal vide, hvilken løn og ansættelse de har. Det her skaber en enorm usikkerhed blandt medarbejdere og det skaber en lønglidning nedad. Vi ønsker ikke, at freelancere skal erstatte de fastansatte.”

"Vi ønsker ikke, at freelancere skal erstatte de fastansatte."

I 1997 udgjorde de løst ansatte, det vil sige freelancere, projektansatte og folk i midlertidige stillinger, men ikke praktikanter, 17,1 procent af kanalens samlede årsværk. I 2000 var tallet steget til 19,8 procent, og i 2012 23,8 procent og i 2014 hele 30 procent - det fremgår af DR’s årsrapporter, som er offentligt tilgængelige.

Andelen af løst tilknyttede ansatte 1997-2014

1997  2000  2012  2014
 17,1%  19,8%  23,8%  30%

Kilde: DR

DR ændrer opgørelsesmetode - uden forklaring
I 2015 begynder DR imidlertid at opgøre de ansattes ansættelsesform på en ny måde – og det gør det væsentligt sværere at skelne imellem de reelt fastansatte og de løst ansatte. For nu hører praktikanter, tidsbegrænsede ansatte og timelønnede pludseligt under samme kategori som de fastansatte – hvor den anden kategori ”løst tilknyttede medarbejdere” primært gælder freelancere – det understreges af DR selv i denne artikel.

DR har ikke kunnet fortælle, hvorfor man opgør årsværk på en ny måde fra 2015, men konsekvensen er, at procentdelen af de løst tilknyttede bliver markant lavere."

På trods af den nye opgøringsmetode kan der dog konstateres en støt stigning i antallet af ”løst tilknyttede medarbejdere” alene i perioden fra 2012 til 2016. Som nedenstående tal viser, sker der på bare fire år en stigning på fem procentpoint, det bekræfter, at forandringen i medarbejderstrukturen fortsætter.

Andelen af løst tilknyttede, primært freelancere, medarbejdere 2012-2016

2012  2013  2014  2015  2016
 12%  13,4%  14,7%  16,9%  17,1%

Kilde: DR

DR: Vi har øget produktionen for samme midler
Stedfortrædende kommunikationschef i DR, Jakob Wickmann Elkjær, kan ikke bryde tallene ned, så man reelt kan sammenligne ansættelsesformerne i årsopgørelserne før og efter 2015, forklarer han per mail til Netavisen Pio. Men han bekræfter, at der er sket en stigning i andelen af freelancere i DR i perioden 2012-2016.

Ifølge Jakob Wickmann Elkjær er der ikke én entydig forklaring på, at der sker en stigning i brugen af freelancere, men at en række forskellige ting spiller ind:

”Ikke mindst har DR øget sin produktion markant for de samme midler ved at udvikle vores produktionsformer og gøre vores produktion mere fleksibel. Det betyder blandt andet flere korte, koncentrerede forløb og nye produktionsmetoder, og her spiller freelancere en rolle, både fordi de i nogle tilfælde kan bidrage med nye kompetencer, og fordi disse forløb passer godt til freelancere.”

Han understreger, at det ”desuden er en generel tendens på arbejdsmarkedet, at flere fagprofessionelle er freelancere, og det gælder også inden for medier og IT.”

Dansk Metal: Summen, der bruges på løst ansatte, er voksende
Mange af DR’s tekniske medarbejdere er organiseret i Dansk Metal. Formanden for Metalklubben i DR, Stefan Bruun Rasmussen, som til daglig arbejder som it-tekniker, nikker genkendende til den massive anvendelse af løst ansatte i DR:

”Ikke mindst blandt teknikerne inden for medieområdet, det gælder for eksempel redigeringsteknikere og fotografer, men også inden for IT-området er brugen af projektansatte og konsulenter stigende,” forklarer Stefan Bruun Rasmussen.

”Vi har ikke nogen konkrete opgørelser, der viser præcist, hvor mange teknikere, der arbejder som freelancere, da det er meget kompliceret at gøre op – for eksempel kan der følge en konsulent med i et bestemt antal timer, hvis vi køber en ny maskine. Men vi kan se på udgifterne til lønninger, at den sum, der bruges til de løst ansatte er stigende.”

Stefan Bruun Rasmussen ser anvendelsen af de mange løst ansatte som et stort problem, da det bliver sværere at styre lønudviklingen og kæmpe for ordnede arbejdsvilkår, forklarer han.

Ikke mindst arbejdet med kompetenceudvikling af vores kollegaer bliver besværligt, når mange ikke har noget fast tilhørsforhold til den arbejdsplads, de er på.

Derudover er mange af Stefan Bruun Rasmussens kollegaer frustrerede over, at de skal bruge tid på at sætte de mange forskellige løst-ansatte ind i DR’s systemer og teknik samtidig med, at de skal gøre deres eget arbejde, fortæller han.

Forkert tendens, når de løse ansættelser erstatter de faste
Formand for journalisterne i DR, Henrik Friis Vilmar, kan bekræfte, at der i hans tid som tillidsrepræsentant er sket en stigning i anvendelsen af løst-tilknyttede journalister. Han fortæller dog, at man i 2016 fastansatte flere, som tidligere havde været ansat i tidsbegrænsede stillinger:

”Men i år lader det til, at mange af dem, vi tidligere har haft midlertidigt ansat ikke er blevet forlænget, og at de i stedet er overgået til at være freelancere.”

Henrik Friis Vilmar mener, at der altid vil være behov for et vist antal freelancere i en organisation som DR, som kan træde ind efter behov. Men han mener, at det er meget problematisk, hvis der er tale om en generel bevægelse, hvor faste stillinger afvikles, til fordel for en øget anvendelse af freelancere.

”Jeg mener overordnet set, at det er en forkert tendens, når de løse ansættelser erstatter de faste ansættelser. Folk skal vide, hvilken løn og ansættelse de har. Det skaber en enorm usikkerhed blandt medarbejdere, det skaber en lønglidning nedad, og det betyder, at det er langt sværere at etablere sig og låne penge til at købe hus og stifte familie. Derfor er det her også noget, vi er særdeles opmærksomme på.”

 

 


placeholder

Annonce