Drop højere pension - sats på arbejdsmiljøet

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti fik sat en kæp i hjulet på regeringens virkelighedsfjerne forslag om højere pensionsalder. I stedet bør vi forbedre arbejdsmiljøet. Det vil gavne alle i sidste ende.
Pensionsalderen bliver ikke hævet yderligere! Sådan lød den gode nyhed, som Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti gik ud med tidligere på året, da de i fællesskab lagde regeringens planer om senere tilbagetrækning i graven.

Meldingen fra regeringen var, at pensionsalderen skulle hæves med 6 måneder til 67,5 år, da det ifølge deres 2025-plan ville give 13,4 mia. mere i statskassen. Finansminister Kristian Jensen udtalte i et interview med Ugebrevet A4, at ”på den måde kan vi beholde den fri og lige adgang til uddannelse, hospitaler og ældrepleje. Det gælder om at handle nu, hvis vi ikke skal give køb på vores velfærdsydelser”.

Man kan spørge sig selv, om politikerne på Christiansborg overhovedet ved, hvad der foregår på det almindelige arbejdsmarked?

Man kan spørge sig selv, om politikerne på Christiansborg overhovedet ved, hvad der foregår på det almindelige arbejdsmarked?

Stor forskel på forventet levetid
Som smed og tillidsrepræsentant på en stor industrivirksomhed i Esbjerg ved jeg, hvad hårdt fysisk arbejde betyder og gør ved folk. Mange af mine kollegaer er startet på arbejdsmarkedet som 15-16 årige. Hvis de i dag er 54 år, så kan de se frem til at arbejde, til de er over 68 år gamle. Det er over 50 år på arbejdsmarkedet med hårdt fysisk arbejde. Det er der ikke mange, der kan holde til.

Tal fra Finansministeriet viser da også, at hver fjerde dansker på 36 år, dvs. født i 1980, kan se frem til ødelagte knæ, nedslidte hænder eller invaliderende sygdom, som gør det umuligt for dem at blive ved med at arbejde til folkepensionen. I stedet må de slutte deres arbejdsliv på førtidspension, hvis de da overhovedet kan få det.

Undersøgelser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at mere end hver fjerde ufaglærte mand er død 10 år efter folkepensionsalderen. Det samme er tilfældet for hver syvende mand med en akademisk uddannelse. Denne tendens vil ikke blive mindre, hvis pensionsalderen hæves yderligere.

Lad os nu forbedre arbejdsmiljøet
Jeg er meget enig med direktøren for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Andersen, når han siger, at ”det er en helt forfejlet og meget usolidarisk prioritering, at regeringen vil lade nedslidte slagtere, tømrere og andre faglærte og ufaglærte betale for, at de rigeste og mest velstillede i vores samfund kan få endnu mere på kistebunden. Var det ikke på tide, om vi begyndte at bekymre os lidt mere om vores ældre og det velfærdssystem, som på mange måder har skabt et succesfuldt samfund?”

I stedet for at hæve pensionsalderen, så burde der gøres en kæmpe indsats for forebyggelse og bedre arbejdsmiljø. Som samfund har vi brug for at stoppe den nedslidning, der foregår på arbejdsmarkedet. Det er en fælles opgave. Det vil også kunne være med til på lang sigt at styrke konkurrenceevnen, som bliver mere og mere vigtig. Netop fordi vi gennem et godt arbejdsmiljø kan undgå skader, sygedage og fysisk nedslidning.

Vi bør som samfund investere i et bedre arbejdsmiljø

Regeringen ville hæve pensionsalderen for at sænke skatten for de rige i toppen. Det får vi altså ikke et mere konkurrencedygtigt eller retfærdigt samfund af. I stedet bør vi som samfund investere i et bedre arbejdsmiljø. Det vil være en god forretning for alle parter.

Rasmus S. Rasmussen er smed og tillidsrepræsentant ved Babcock & Wilcox Vølund i Esbjerg. Medlem af Dansk Metal.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

 

Rasmus Rasmussen er smed og byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Esbjerg.


placeholder

Annonce