DSB-konflikt: Ansatte frygter at miste medindflydelse

En strid om arbejdstidsregler og spørgsmålet om medarbejderindflydelse truer togtrafikken, men et større opgør om DSB venter.
Foto: Colourbox
Mandag morgen holdt de københavnske S-tog stille, fordi loko-førerne var gået til fagligt møde. Medarbejderne var - og er - utilfredse med et aktuelt forslag om at skære 99 tillidsmænd ned til 29.

Arbejdsnedlæggelsen er blot den seneste konflikt i en lang række konflikter mellem DSB og medarbejderne. Striden flammede op da DSB for et år siden besluttede sig for at melde sig ind i arbejdsgiverorganisationen Dansk Industri.

Men konflikten mellem DSB og medarbejderne er mere end en klassisk faglig konflikt om fornyelse af overenskomster. Den handler også om DSBs rolle som selskab. Fra at være et rent statsligt monopol, er DSB i dag i en konkurrencesituation, hvor DSB kæmper med f.eks. Arriva om retten til at køre tog på udvalgte strækninger.

Fra de borgerlige partier på Christiansborg er der et ønske om at konkurrenceudsætte flere strækninger eller på sigt helt at privatisere DSB. Hvis DSB skal kunne klare sig i den konkurrence, så er der ifølge selskabet behov for en ”normalisering af DSB’s aftalevilkår”.

En øvelse, der ifølge DSB, vil kunne spare selskabet for mellem 300 og 500 millioner kroner om året, i 2030.

Har slet ikke forstået sin opgave

Henrik Horup, der er formand for jernbane-arbejdernes fagforening, Dansk Jernbaneforbund, har forståelse for, at DSB gerne vil gøre virksomheden mere konkurrencedygtig, men han undrer sig alligevel over DSB-ledelsen adfærd i sagen.

”DSB vil gerne ruste sig til fremtiden og blive mere markedsorienterede. Ude i det private erhvervsliv ved man godt, at en direktør, der ikke har forstået at få sine medarbejdere med sig, er en direktør, der slet ikke har forstået sin opgave. Tilgangen i DSB er desværre en helt anden,” siger han til Netavisen Pio.

Striden handler om arbejdstid og om faglig repræsentation og er udløst af, at DSB har valgt at flytte de overenskomstansatte medarbejdere fra den offentlige overenskomst over på den private overenskomst, som blandt andet også dækker Arriva.

Normalt kan man ikke bare flytte medarbejdere fra en overenskomst til en anden, men fordi det er to overenskomster indenfor det samme forbund, så må man godt, har Arbejdsretten vurderet.

Men overenskomsten er kun en rammeoverenskomst. Under overenskomsten er der en lang række lokalaftaler, som i detaljer beskriver hvordan arbejdet planlægges. Disse lokalaftaler har DSB valgt at opsige.

Kører døgnet rundt, alle årets dage

Og det er problematisk, mener Henrik Horup. For er man ansat i DSB, så er det ikke bare et otte til fire job. DSB kører (indimellem med forsinkelser) året rundt, hele døgnet rundt, og det gør skema-planlægningen mere kompleks end i andre virksomheder.

 Arbejdet med at få alt det til at gå op i en højere enhed, har man indtil nu ordnet i et samarbejde mellem DSBs ledelse og tillidsrepræsentanterne.

Og netop det arbejde, ønsker DSB i fremtiden at ordne selv, uden at medarbejderne involveres, og blandt andet derfor vil der i fremtiden ikke være behov for så mange tillidsrepræsentanter, lyder argumentet fra DSB. Den manglende indflydelse på arbejdet, bekymrer Henrik Horup:

”Kollegaerne på jernbanen arbejder på alle døgnets timer og alle årets dage. Det siger næsten sig selv, at det kræver medindflydelse på ens arbejdstider, at få det til at gå op med et familieliv. Netop derfor har medarbejderindflydelse også været til gavn for virksomheden, men det ønsker man nu at gøre op med,” siger Henrik Horup til Netavisen Pio.

DSB vil derfor skære antallet af anerkendte tillidsrepræsentanter fra de nuværende 99 til blot 29, og det er alt, alt for få, mener man i fagforeningen, der frygter, at DSB-ledelsen ødelægger et ellers velfungerende samarbejde mellem ledelse og virksomheder.

”DSB ønsker et grundlæggende opgør med den nuværende samarbejdskultur i virksomheden. En kultur, der sikrer et godt arbejdsmiljø og en optimal udnyttelse af ressourcerne,” lyder han påstand.

Når det er DSB, der skal godkende hvor mange tillidsrepræsentanter de vil anerkende, så skyldes det, at antallet af tillidsmænd er nedskrevet i de lokalaftaler, som DSB altså har opsagt.

Fakta: DSB SOV
  • DSB er en såkaldt "Selvstændig Offentlig Virksomhed" - forkortet SOV.
  • SOV er en særlig klassifikation, som kun et dusin danske selskaber, som vurderes til at have en særlig betydning for infrastrukturen i Danmark, har. Udover DSB er det blandt andet statens afviklingsselskab for nødstedte banker Finansiel Stabilitet og flyveledelsesselskabet Naviar, der klassificeres som Selvstændig Offentlig Virksomhed.

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce