Efter fem måneders venten: Minister stadig tavs om fattige børn

Trods kritik fra Folketingets formand har beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen efter fem måneder fortsat ikke oplyst Folketinget om, hvordan kontanthjælpsloftet vil påvirke antallet af fattige børn rundt om i kommunerne. ”Arrogant”, mener Benny Engelbrecht.
Spørgsmålet om børnefattigdom har været centralt i diskussionen om det kontanthjælpsloft, der blev vedtaget i Folketinget af regeringen, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberal Alliance for to uger siden.

Alligevel vedtog de fire blå partier kontanthjælpsloftet uden at kende tallene for, hvordan loftet vil påvirke udviklingen i antallet af fattige børn rundt om i kommunerne. Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen har nemlig fortsat ikke svaret på det spørgsmål om netop børnefattigdom, som socialdemokraternes finansordfører Benny Engelbrecht stillede helt tilbage i begyndelsen af november.

Her bad Engelbrecht beskæftigelsesministeren ”i tabelform fordelt på kommuner oplyse, hvor meget antallet af økonomisk fattige børn ventes at stige som følge af indførelsen af integrationsydelsen og jobreform fase 1 [kontanthjælpsloft og 225-timers regel, red.]”. Det skal ske på baggrund af den fattigdomsgrænse, som den tidligere regering indførte tilbage i 2013.

Dermed har Benny Engelbrecht ventet i snart fem måneder, hvilket er langt over den normale svarfrist på fire uger. Det er ligeledes højst usædvanligt, at Folketinget ikke får svar på sine spørgsmål inden det lovforslag, som spørgsmålet omhandler, skal behandles i Folketinget.

”Jeg synes det er ekstremt arrogant at beskæftigelsesministeren fortsat ikke har svaret på mit spørgsmål, ikke engang efter den kritik han har modtaget fra Folketingets formand. Finansministeren forstod i det mindste kritikken og sendte svar inden loven blev endeligt vedtaget”, fortæller Benny Engelbrecht til Netavisen Pio.

Kritik fra Folketingets præsidie
Benny Engelbrecht stillede tilbage i november række spørgsmål om konsekvenserne af kontanthjælpsloftet til både beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen og finansminister Claus Hjort Frederiksen.

Da han i midten af marts fortsat ikke havde fået svar fra hverken finansministeren eller beskæftigelsesministeren, klagede han til Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Det skete samme dag som forslaget skulle andenbehandles, og to dage før det skulle behandles for tredje og sidste gang.

Pia Kjærsgaard svarede i et brev 16. marts, at Folketingets præsidie fandt det ”beklageligt” at der ikke var kommet svar, og at ministrene burde have ”udfoldet de nødvendige bestræbelser for at besvare spørgsmålene i tide til, at oplysningerne i svarene kunne være indgået i lovforslagets 2. behandling”.

Og så skete der ellers noget. Efter fire måneders tavshed var Finansministeriet nu pludselig i stand til at svare samme dag, som præsidiet kom med sin kritik. Det bed præsidiet da også mærke i: ”Præsidiet må imidlertid forundres over, at disse oplysninger øjensynlig først - efter adskillige måneders forløb - er fremkommet netop på dagen for klagen”, hed det i brevet fra Pia Kjærsgaard.

Håber ministeren, at sagen går i glemmebogen?
Derimod fastholdt Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen, at ministeriet endnu ikke er klar med et svar på spørgsmålet om børnefattigdom. Ifølge Neergaard Larsen afventer ministeriet oplysninger fra Skatteministeriet og fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

”Jeg har naturligvis respekt for at svar skal være korrekte og at embedsværket skal kunne stå inde for dem, men nu er der gået to uger siden lovforslaget blev vedtaget og så får man jo den tanke, at det simpelthen er fordi ministeren håber, sagen er gået i glemmebogen, han ikke vil svare”, lyder det fra Benny Engelbrecht.

Beskæftigelsesminister Jørgen Neergaard Larsen forventer først, at et svar kan være klar i løbet af april. Og det er ikke et øjeblik for tidligt, hvis man spørger Benny Engelbrecht:

”Jeg synes jeg har været mere end almindelig tålmodig i denne sag, men i næste uge runder vi altså dette spørgsmåls fem måneders jubilæum, så jeg synes ikke det er urimeligt, at kræve svar”, slutter han.


Kommentarer fra Facebook