Efter kontanthjælpsloft: 100 procent flere fattige børn i Odsherred

Der er blevet markant flere fattige børn i Danmark. Men der er stor forskel mellem kommunerne på, hvor stor stigningen har været.
Antallet af fattige børn i Danmark er steget med over 10.000 personer på blot ét år. Det skyldes blandt andet, at regeringen har indført et loft over kontanthjælpsloftet. Men stigningen er ujævnt fordelt over landet, viser en undersøgelse fra AE-Rådet.

I Odsherred kommune steg antallet af fattige børn med 170 fra 2015 til 2016, så der nu i alt er 310 fattige børn i kommunen. Det svarer til en stigning på godt 120 procent. Dermed skiller kommunen sig ud som den kommune, med den suverænt største procentvise stigning i antallet af fattige børn.

Også Lolland kommune er hårdt ramt. Her er antallet af fattige børn steget med 50, fra 90 til 140, altså en stigning på over 50 procent. Også kommuner som Langeland, Guldborgsund, Morsø, Kalundborg og Faxe har oplevet store stigninger.

Kan stige med 67 procent i 2017
Som vi fortalte i sidste måned, så steg antallet af et-årsfattige børn i Danmark med 10.500 fra 2015 til 2016. På trods af, at kontanthjælpsloftet kun var i kraft i de sidste tre måneder af 2016. Derfor forventer AE-Rådet også, at antallet af fattige steg endnu mere drastisk i 2017, hvor kontanthjælpsloftet er i kraft hele året. Tallene for 2017 er imidlertid endnu ikke tilgængelige.

Étårsfattige er defineret som personer, som i løbet af et år har haft en indkomst, der er mindre end halvdelen af medianindkomsten, ikke er studerende og ikke har en formue på over 100.000 kr. Indkomsten opgøres på husstandsniveau og korrigeres derfor, så der tages højde for ’stordriftsfordele’ i større familier. For en enlig uden børn var grænsen i 2013 på 110.100 kroner, mens den for en familie med eksempelvis to voksne og to børn er på 252.900 kroner.

Antallet af børn, som lever under fattigdomsgrænsen, steg fra 37.800 i 2015 til 48.300 i 2016. En stigning på 10.500 børn eller cirka 28 procent. Men faktisk blev kontanthjælpsloftet først indført i oktober 2016, og var derfor kun i kraft de sidste tre måneder af året. AE-Rådet skønner, at tallet i 2017 kan komme helt op på 63.000 – altså en stigning på cirka 67 procent i forhold til 2015.

Størst andel af fattige børn på Langeland
Langeland er en kommune i Danmark, hvor den største andel af børn vokser op i fattigdom. Her lever 7,6 procent af børne i fattigdom.

Lolland-Falster er hårdt ramt, idet både Lolland og Guldborgsund Kommune ligger højt på listen med henholdsvis 7,1 og 6,8 procent af børnene i fattigdom. Også en række hovedstadskommuner ligger højt på listen.

København er ikke overraskende den kommune med flest fattige børn hvis der måles i absolutte tal. Her lever 6.090 børn i fattigdom, hvilket svarer til 5,7 procent af kommunens indbyggere.

I den modsatte ende finder man nordsjællandske kommune Egedal, Allerød, Gentofte, Rudersdal og Hørsholm. Her er det kun et par procent af børnene, som vokser op i fattigdom.


Kommentarer fra Facebook