Efter kritik af finanslov: Uddannelsesloft og taxameterløft er stadig på bordet

Socialdemokratiet svarer igen på kritik fra studerende: Uddannelsesloft og taxameterløft indgår stadig i finanslovsforhandlingerne.
Onsdag præsenterede regeringen sit finanslovsudspil. Det var på forhånd meldt ud, at regeringen ville sløjfe omprioriteringsbidraget for hele uddannelsesområdet.

En melding, der vakte stor glæde hos både de studerende, landets uddannelsesinstitutioner, fagbevægelsen og erhvervslivet.

Men efter præsentationen af regeringens udkast til finansloven for 2020 er udspillet blevet mødt af kritik fra både studerende, uddannelsesinstitutioner og regeringens støttepartier.

De efterlyser en videreførelse af det såkaldte taxameterløft for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser samt en afskaffelse af uddannelsesloftet.

S-ordfører: Vi er åbne for at videreføre taxameterløft

En videreførelse af taxameterløftet og en afskaffelse af uddannelsesloftet kan dog blive en del af den såkaldte forhandlingsreserve på 2,1 milliarder kroner i forbindelse med de kommende finanslovsforhandlinger, fortæller Socialdemokratiets uddannelses- og forskningsordfører, Kasper Sand Kjær:

Vi sagde meget klart i valgkampen, at vi vil stoppe besparelserne på uddannelse

”Vi sagde meget klart i valgkampen, at vi vil stoppe besparelserne på uddannelse. Det gør vi ved at fjerne omprioriteringsbidraget. Det har jo igennem de sidste fire år med den borgerlige regering martret både erhvervsuddannelser, gymnasier, professionshøjskoler og universiteterne,” siger han til Netavisen Pio.

placeholder

I 2009 viste en rapport fra McKinsey, at de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser var underfinansierede i forhold til andre uddannelser. Derfor har disse uddannelser siden 2010 fået ekstra penge. Ifølge regeringens egne tal drejer det sig om 290 millioner kroner om året.

Men i regeringens finanslovsudspil er de penge – taxameterløftet – ikke med. Dermed skal de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser spare i alt 290 millioner kroner.

Selvom I fjerner omprioriteringsbidraget, står de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser jo stadig til at miste knap 300 millioner kroner, hvis taxameterløftet ikke videreføres?

Er det en fælles prioritet for os at videreføre taxameterløftet, så gør vi jo det

”Ja, men det er jo så det, vi i fællesskab med de andre partier må drøfte, når vi skal forhandle finansloven. Er det en fælles prioritet for os at videreføre taxameterløftet, så gør vi jo det. Det er vi sådan set meget åbne over for”, siger Kasper Sand til Netavisen Pio.

Støttepartier anklager S for løftebrud - S afviser

Både SF's gruppeformand, Jacob Mark, og Radikale Venstres politiske ordfører, Sofie Carsten Nielsen, kritiserer regeringen for ikke at prioritere en afskaffelse af uddannelsesloftet og en videreførelse af taxameterløftet.

placeholder

placeholder

I juni 2018 – et år før folketingsvalget – meldte Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, ud, at partiet ville afskaffe det såkaldte uddannelsesloft – begrænsning af dobbeltuddannelse – som man selv havde været med til at indføre i 2016.

Og under valgkampen lovede Mattias Tesfaye (S) over for Altinget, at hvis Mette Frederiksen blev statsminister, ville man forpligte sig på at videreføre taxameterløftet for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser – og at dette skulle fremgå af finansloven.

Kasper Sand afviser anklagerne om løftebrud og siger, at Socialdemokratiets holdning til både uddannelsesloftet og taxameterløftet er uændret.

Før valgkampen var vi imod uddannelsesloftet, og det er vi også nu

”Før valgkampen var vi imod uddannelsesloftet, og det er vi også nu. Og vi ser det fortsat gerne afskaffet. Ligesom vi også er helt åbne over for at videreføre taxameterløftet. Og det kan jo sagtens blive udkommet af finanslovsforhandlingerne. Men det er jo noget af det, vi må drøfte med regeringens støttepartier,” siger han til Netavisen Pio.

Hvad er taxameterløftet?

Universiteterne bliver betalt efter en taxameterordning.

Der er tre takster i 2019:

  • Takst 1: 31.900 kr.
  • Takst 2: 45.400 kr.
  • Takst 3: 66.400 kr.

De fleste humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser er på takst 1.

I 2009 viste en rapport, at uddannelserne på takst 1 var underfinansierede. Rapporten var bestilt af Videnskabsministeriet og Finansministeriet og blev udarbejdet af konsulentfirmaet McKinsey.

Derfor lavede man et såkaldt taxameterløft for uddannelserne på takst 1 på 5.000 kr. for hver studerende, der har bestået sine eksamener.

Siden 2010 er taxameterløftet blevet forlænget løbende.

Ifølge regeringens eget kasseeftersyn fra august koster taxameterløftet årligt 290 mio. kr.

Kilde: DR

Politisk medarbejder i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU) og tidligere student på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Havde det ikke været nemmere at sige taxa og udloft tager vi som planlagt til forhandlingerne Vel vidende at alle nok stemmer lige som os på væk og videre førsel - men dejligt at det er i støbeskeen

Annonce