Efter kritik af “syg kultur” får De Radikale nu hjælp fra konsulenter

Sofie Carsten Nielsen kan ikke genkende kritik fra tidligere medarbejdere, men man "kan aldrig tage oplevelser fra folk”
Foto: Netavisen Pio/Niels Jespersen
Sofie Carsten Nielsen, partileder, De Radikale
En række tidligere ansatte i Radikale Venstre har oplevet en “grænseoverskridende og konfliktskabende kultur” i partiet, og også en “konfliktskabende og grænseoverskridende ledelse”.

Det skriver 10 tidligere ansatte i et  brev, som Berlingske bringer i sin helhed mandag:

“Vi har ingen personlig vinding i dette opråb. Tværtimod. Men nok er nok. Der er ikke flere, der skal blive syge af at arbejde i Radikale Venstre,” lyder det blandt andet i brevet.

De tidligere medarbejdere beretter, ifølge brevet, om en syg kultur i partiet, hvor ansatte er gået ned med stress og angst, har hørt ledelsen bagtale medarbejdere, er blevet råbt i hovedet og fået at vide af ledelsen, at man hellere ville ansætte personer, som ikke var i et fast forhold.

I det radikale opråb indgår en række personligt oplevede eksempler på dårlige oplevelser som ansat i partiet:

ramt af blandt andet stress, angst og depressioner

Brevet bærer overskriften “Man skal ikke blive syg af at arbejde i Radikale Venstre”.

Brevet opremser en lang række eksempler på 'grænseoverskridende ledelse', som de tidligere ansatte angiveligt har været udsat for.

“Det har medført en konstant udskiftning i medarbejdergruppen og haft store konsekvenser for mange ansatte, der er blevet ramt af blandt andet stress, angst og depressioner,” hedder det i brevet.

Ekstra Bladet omtalte 8. april brevet i uddrag. Ved den lejlighed udtalte Sofie Carsten Nielsen og partiets afgående landsformand, Svend Thorhauge, at de tager anklagerne i brevet meget alvorligt:

Vi kan dog ikke genkende det overordnede billede af kulturen og ledelsesstilen

“Det er alvorlige emner, der bringes op i brevet fra de tidligere medarbejdere. Derfor tager vi det også meget alvorligt. Vi kan dog ikke genkende det overordnede billede af kulturen og ledelsesstilen på Radikale Venstres sekretariat, som brevet tegner. Vi har begge oplevet enkelte medarbejdere, der til os har ytret utilfredshed over ledelsen. Men slet ikke på en måde som i brevet her.”

Sofie Carsten Nielsen og Svend Thorhauge føjede til, at partiets nuværende medarbejdere afviser en generel utilfredshed.

De Radikales sekretariatschef Lars Beer skrev ved samme lejlighed i en kommentar til Ekstra Bladet, at han virkelig er ked af, at der sidder mennesker “med disse oplevelser”, og at en meget stor del af udsagnene i brevet er helt nye for ham.

Sofie Carsten: Vi har satte en masse ting i gang

På baggrund af at brevet fra de tidligere ansatte nu er offentliggjort i sin helhed siger Sofie Carsten Nielsen til Politiken, at selv om den radikale ledelse ikke kan genkende det billede de tidligere ansatte giver af partiet, så kan man “aldrig tage oplevelser fra folk”.

Hun oplyser også, at De Radikale nu har bedt om hjælp hos eksterne arbejdsmiljøkonsulenter:   

“Der er taget en lang række initiativer, og vi har nu entreret med eksterne arbejdsmiljøkonsulenter, som har rapporteringspligt til Arbejdstilsynet. Så der er en masse ting, der er i gang – og også har været.”

På spørgsmålet om den radikale ledelse har overvejet, om partiet har de rette chefer ansat, svarer Sofie Carsten Nielsen, at “sådan noget skal man hele tiden overveje”, men også, at de nuværende medarbejdere er glade for deres nuværende chefer:

“Jamen, altså, vi har medarbejdere, der er meget glade for deres chefer nu. Og selvfølgelig kan man forbedre arbejdsmiljøet, og det kommer vi også til at gøre. Der er sat en lang række initiativer i gang.”

Sekretariatschef: Arbejdsmiljø løftet markant

Over for  Berlingske understreger sekretariatschef Lars Beer , at partiet kontinuerligt har arbejdet med partiets arbejdsmiljø, og “vi kan heldigvis konstatere, at det i løbet af de seneste år er løftet markant”:

“Det bekræftes både af vores løbende målinger og af vores nuværende medarbejderes reaktion på brevet. Vi kan og skal altid blive bedre, og derfor er arbejdsmiljøet også et fortsat opmærksomhedspunkt, som vi arbejder målrettet med. Vi har som det seneste tilknyttet eksterne arbejdsmiljøkonsulenter, der skal hjælpe os med at blive endnu bedre. I det arbejde vil brevet også indgå,” skriver Lars Beer i en mail til Berlingske.

Tillidsrepræsentanten for de nuværende ansatte, Rasmus Grønborg,siger til Berlingske, at han “ikke kan genkende” det billede af ledelsen eller arbejdskulturen, der tegnes i brevet:

Så brevet kan ganske enkelt ikke siges at beskrive vores arbejdsplads

“Slet ikke. Brevets beskrivelse er også i klar kontrast til vurderinger af både arbejdsmiljø og ledelse i de seneste års APV-undersøgelser. Så brevet kan ganske enkelt ikke siges at beskrive vores arbejdsplads.”

“Bevidst fravalg af overenskomst”

I brevet fremlægger de tidligere ansatte en række eksempler på stærkt belastende arbejdsforhold, dårlig ledelse og andre belastende forhold

  • “Medarbejdere trues til at tage skylden for alvorlige fejl begået af sekretariatsledelsen.”
  • “Bevidst fravær af overenskomst og trusler om at andre kunne overtage ens job, hvis man kontaktede sin fagforening.”
  • “Forsøg på at spille medarbejdere ud imod hinanden.”
  • “Hyppig bagtalelse af medarbejdere foran andre medarbejdere.”
  • “Direkte opfordringer til at arbejde gratis af hensyn til partiet.”
  • “Efterfølgende behov for længere psykologforløb for en lang række tidligere medarbejdere.”

Sekretariatschef Lars Beer har tidligere overfor Ekstra Bladet kommenteret kritikpunkterne. Læs nærmere her.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce