Efterlønnere får lov at arbejde i sundhedssektoren - uden træk i efterlønnen. 3F vil gå videre

Fagforbundet foreslår, at ordningen udvides til at omfatte alle erhverv, hvor der er mangel på arbejdskraft - Dansk Industri: Rigtig god ide
Foto: Colourbox
Tirsdag 2. behandler Folketinget et lovforslagfra beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der skal gøre det muligt for personer på efterløn at tage et job i sundhedssektoren uden at blive trukket i efterløn.

Fagforbundet 3F betegner forslaget som “fornuftigt”, men foreslår at man går endnu videre og giver efterlønnere lov til at tage et job i alle de brancher, hvor der pt. mangler arbejdskraft:

forstår vi ikke, hvorfor man begrænser forslaget til kun at gælde en enkelt sektor

“Når regeringen ønsker at skaffe ekstra hænder på arbejdsmarkedet og selv anerkender, at fradraget i efterlønnen mindsker arbejdsudbuddet, så forstår vi ikke, hvorfor man begrænser forslaget til kun at gælde en enkelt sektor,” siger forretningsfører i 3F’s a-kasse, Eva Obdrup.

Udvidelsen kan være generel eller den kan målrettes efterlønnere beskæftiget i erhverv med mangel på arbejdskraft.

”I 3F vil vi gerne være med til at øge arbejdsudbuddet, men ikke på bekostning af de svage og slidte borgere. Med denne løsning, gør vi det muligt for seniorer fortsat at bidrage til arbejdsmarkedet uden, at de bliver straffet økonomisk eller presset på deres helbred. Det er en løsning, som giver stærke og positive incitamenter for dem, der har styrken og lysten. Det ligger derfor i naturlig forlængelse af regeringens eget forslag og vil være en gevinst for både efterlønnere og arbejdsmarkedet,” siger Eva Obdrup.

Dansk Industri: God ide

Hos arbejdsgiverforeningen Dansk Industri er man positive overfor at lade efterlønnere arbejde i sektorer, hvor der er mangel på arbejdskraft - uden at de trækkes i efterlønnen:

“3F har helt ret i, at der mangler arbejdskraft mange andre steder end i sundhedssektoren, og derfor er vi enige i, at det kan være en god ide at udvide pilotprojektet til at omfatte alle brancher,” skriver Steen Nielsen, vicedirektør i DI, i en svarmail til Netavisen Pio.

I et høringssvar støtter pædagogernes fagforbund, BUPL, at regeringens forslag udvides, sådan at efterlønnere kan tage arbejde i alle de sektorer, hvor der mangler arbejdskraft, uden at blive trukket i efterløn.

Kun Liberal Alliance kunne ikke støtte lovforslaget

Regeringens lovforslag samlede under 1. behandlingen bred tilslutning fra Folketingets partier. Kun Liberal Alliance kunne ikke støtte lovforslaget. Torsdag ventes lovforslaget endeligt vedtaget.

Ordningen skal gælde i to år

Lovforslaget fra regeringen sikrer, at efterlønsmodtageres arbejde i det offentlige og private sundhedsvæsen ikke medfører fradrag i efterlønnen i en midlertidig periode fra den 1. januar 2023 til og med den 31. december 2024.

Lovforslaget får virkning med tilbagevirkende kraft fra 1. januar.

Formålet med forslaget er at tilskynde flere efterlønsmodtagere til at blive længere tid på arbejdsmarkedet.

Forslaget er en udmøntning af aftalen fra februar 2023 mellem regeringen og Danske Regioner om en akutplan for sygehusvæsenet.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det bliver svært at få gennemført så længe skatteplynderen mette sidder ved roret. Se blot på
pensionisterne der har sørget for en rimelig pension privat, de bliver modregnet i pensionstillægget
som tak.

Du behøver ikke være så bekymret for de rige, de skal nok klare sig uden din omklamring. Det er jo dem, der har pengene.

Jeg må også erklære mig enig med 3f her.

Annonce