Efterlysning: Hvor er Thyra Frank?

Kommentar: Efter et lille år med Thyra Frank på posten er det forsat uklart, hvad Danmark egentlig skal med en ældreminister.
I næste måned kan Thyra Frank fejre ét års jubilæum som ældreminister. Den tidligere plejehjemsleder, der røg ud af Folketinget ved valget i 2015, blev i november 2016 hentet ind som Liberal Alliances joker i forbindelse med, at partiet indtrådte i regeringen.

Thyra Frank kom da også omgående i fokus. Først forklarede hun i et interview, at hun ikke havde tænkt sig at gøre noget ved dårlige forhold på landets plejehjem – det er kommunernes opgave, måtte man forstå på ældreministeren.

Det kom også frem, at hendes meget omtalte plejehjem ’Lotte’ måske var blevet overbetalt i forhold til sammenlignelige plejehjem, og at Thyra Frank tidligere havde underholdt med, at hun som plejehjemsleder brød de lovpligtige regler om arbejdsmiljøvurdering (APV) – ja, at hun måske endda begik dokumentfalsk.

Thyra Frank har da også siden da ligget blandt de mest upopulære ministre i mediernes popularitetsmålinger over ministrene. Men samtidig er der også blevet meget stille om Thyra Frank. Hvad laver hun egentlig? Netavisen Pio forsøger her at finde ud af, hvad ældreministeren egentlig laver.

Nul lovforslag fra Thyra Frank
En væsentlig opgave for en minister er at fremlægge forslag til ny lovgivning. Og særligt for et selverklæret ’reformparti’ som Liberal Alliance burde man derfor forvente, at en ny minister vil præsentere en masse nye lovforslag.

Derfor vakte det også noget opmærksomhed, da regeringen i forbindelse med Folketingets åbning præsenterede sit lovprogram – en oversigt over de lovforslag, regeringen forventer at fremsætte i denne folketingssamling – og hvor der, ud for Thyra Franks navn, ikke var oplistet ét eneste lovforslag. Alle de øvrige ministre har lovforslag på programmet.

Det affødte en hurtige forsvarsreaktion fra Liberal Alliance, her leveret af den politiske ordfører Christina Egelund: ”Jeg må bare sige det lige ud: LA deltager ikke i et eller andet verdensmesterskab i at være dem, der lovgiver og regulerer mest. Vi er her for det modsatte”.

Det er jo et lidt besynderligt argument, idet der her sættes lighedstegn mellem ’lovgivning’ og ’mere regulering’. Christina Egelund overser her, at lovgivning jo også kan handle om at ændre eller afskaffe regler – for der kommer jo ikke færre regler eller mindre bureaukrati, med mindre nogen tager initiativ til det! Hvis en minister ikke ønsker at ændre noget, men mener alt er i den skønneste orden, hvad var så formålet med at oprette et ældreministerium?

Mindst omtalte minister i dagblade
Det er altså ikke på lovgivningsfronten, at Thyra Frank bruger sin vågne tid. Men hvad så med medierne? Er Thyra Frank ude at kommunikere regeringens ældrepolitik ud til danskerne? Et hurtigt opslag viser, at Thyra Frank klart er den minister i regeringen, som de seneste tre måneder har været mindst omtalt i landsdækkende dagblade.

Blot 49 gange er Thyra Frank omtalt, hvilket er det mindste blandt ministrene. Og faktisk handler en stor del af artiklerne netop om, at Thyra Frank ikke har nogen lovforslag på programmet og kritik af, at hun er for usynlig.

Faktisk kan Netavisen Pio kun identificere ét enkelt budskab fra Thyra Frank, der kan kaldes politisk, nemlig to artikler hvor hun kritiserer Alternativets spidskandidat i København, Niko Grünfeld, der vil indføre en ugentlig vegetardag på de københavnske plejehjem. Det kalder Thyra Frank ”et overgreb på de ældres personlige frihed”, men hun slår samtidig fast, at der er kommunalt selvstyre, så det er ikke noget, hun som minister vil blande sig i.

Men hvad så med de lokale aviser? Her har Thyra Frank en del flere omtaler, nemlig 210. Hun er dog stadig den minister med færrest omtaler. Mange af artiklerne handler om, at Thyra Frank er ude at besøge plejehjem og mødes med de lokale beboere.

Det er naturligvis al ære værd, at landets ministre kommer ud i virkeligheden og ser hvordan tingene foregår i praksis. Onde tunger vil måske pege på det mærkelige i, at Thyra Frank har så travlt med at finde ud af, hvad der rør sig på de danske plejehjem, eftersom hedens primære kvalifikation netop var, at hun på forhånd havde et stort kendskab til området.

Køkkenpenge var afsat i finansloven
Vi bliver altså ikke så meget klogere på Thyra Franks ministergerning ved at kigge i regeringens lovprogram eller i aviserne. Men hvad så med de pressemeddelelser, der sendes fra hendes eget ministerium?

Sundheds- og ældreministeriet rummer både sundhedsminister Ellen Trane Nørby og ældreminister Thyra Frank. Og det er ikke nogen overdrivelse at sige, at langt de fleste pressemeddelelser vedrører sundhedsministeren.

Der findes dog også pressemeddelelser fra ældreministeren. Man kan eksempelvis læse om, at hun har set på ældrepleje i Holland, har holdt tale til Danske Seniorers Kongres, og at hun tager på ”faglig studietur” til Morsø, Jammerbugt, Frederikshavn og Hjørring Kommune.

Der er dog et konkret tiltag, som går igen flere gange. Nemlig, at der sendes 450 millioner kroner ud på landets plejehjem til at bygge nye køkkener og renovere gamle køkkener. Og det er indfrielsen af et gammelt ønske hos ældreministeren, må man forstå:

”Det har altid ligget mig meget på sinde, at der skal være køkkener på plejehjem, for et køkken er en naturlig del af ethvert hjem. Jeg er sikker på, at det vil give plejehjemsbeboerne bedre madoplevelser og lyst til at spise mere”

Partiformand Anders Samuelsen har sågar ved flere lejligheder fremhævet det som et eksempel på, at Liberal Alliance får indflydelse i regeringen, blandt andet i et indslag på TV2/News 15. august i år.

Sagen er bare den, at puljen med de 425 millioner kroner stammer fra den finanslovsaftale, som den daværende Venstreregering indgik med de blå partier 18. november 2016 – altså et par uger inden Thyra Frank blev minister. Pengene har altså ikke rigtig noget med Thyra Franks virke som minister at gøre.

Ikke opdateret Facebook 10 måneder
Men det seneste udspil fra regeringen om frit valg inden for ældreplejen virker da umiddelbart om en Thyra Frank-dagsorden? Hun har da også udsendt en pressemeddelelse om det, men om hun har haft så meget med selve forslaget at gøre, er nok tvivlsomt. At dømme efter præsentationen er det minister for offentlig innovation Sophie Løhde, der har været den drivende minister bag udspillet.

Det samme er tilfældet i forhold til den aftale om konkurser i hjemmeplejen, som et bredt flertal på Christiansborg indgik i starten af oktober. Også den er forhandlet på plads i Finansministeriet med innovationsminister Sophie Løhde. Den skitserer tiltag inden for områderne, der dækkes af Justitsministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet. Men der er ikke et ord om Sundheds- og ældreministeriet.

Thyra Frank kan heller ikke beskyldes for at spilde tiden på de sociale medier. Frank er ikke på Twitter, og hendes politikerprofil på Facebook er ikke opdateret siden 16. december 2016. Derudover har hun en privatprofil, hvor der dog er begrænset adgang, men det er muligt at se en række opslag fra oktober måned, hvor hun er ude at besøge plejehjem. Det ser hyggeligt ud.

Der er altså ingen tvivl om, at Thyra Frank er en minister, der bruger rigtig meget tid på at besøge plejehjem og tale med de ældre. Men hvad Thyra Frank vil politisk, ud over nogle noget luftige formuleringer om at ”gøre op med de unødige regler og krav”, står stadig hen i det uvisse. Og hvad landets mange ældre har fået ud af den nye minister, ud over måske et besøg på plejehjemmet, er også stadig uklart.


Kommentarer fra Facebook

Annonce