Efterlysning: Regeringens visioner på energi- og miljøområdet

Kommunerne har fuld gang i arbejdet med energirigtige og miljøvenlige løsninger, der gavner både miljøet og væksten. Men der er brug for handling fra regeringens side, hvis kommunerne skal holde dampen oppe.
I Danmark har vi årelang tradition for at tænke i energirigtige og miljøvenlige løsninger. Behøver jeg nævne Svends Aukens betydning for dette? Nej vel. Både produktion af grøn energi og reduktion af energiforbruget er en vigtig opgave, og den skal tages alvorlig hele vejen rundt.

Det kan generere arbejdspladser og vækst

I Frederikshavn Kommune definerede vi for år tilbage fire vækstspor. Et af de vækstspor er energiområdet. Vi satser på energiområdet fordi det er godt for miljøet, fordi det er godt for pengepungen og fordi vi har nogle kompetencer på området, som vi kan bygge videre på.

Det kan generere arbejdspladser og vækst. For eksempel kan investeringer i energioptimering af kommunens bygninger og i borgernes ejendomme betyde job for håndværkerne. Flere kommuner arbejder med energiområdet.

Havde regeringen blot Stena Lines ambitioner
Forleden hørte jeg Stena Lines rutedirektør udtale, at Stena Line arbejder med innovative, energi- og miljørigtige løsninger, fordi "we care", som direktøren udtalte. Men også fordi det er fremtiden at finde holdbare løsninger, der kan spares brændstof, så der forurenes mindre og vores efterkommere også kan bade og sejle i et rent hav. Så kan det ikke siges mere ambitiøst.

Besparelser og bæredygtige løsninger - det er vel et sprog, ministeren taler?

Jeg mangler i den grad at opleve energiminister Lars Christian Lilleholts engagement i forhold til energi, fremtidens løsninger og regeringens ambitioner på området. Det kan godt være, det ikke er speciel venstrepolitik at tale miljø, men besparelser og bæredygtige løsninger - det er vel et sprog, ministeren taler?

Der er brug for en synlig linje og handling fra minister og regering, hvis kommunerne skal holde dampen oppe i forhold til energiområdet.

Bureaukrati forhindrer effektiv omstilling
Som et konkret eksempel kan nævnes, at MAN Diesel & Turbos testcenter i Frederikshavn gik foran sammen med Frederikshavn Forsyning. Overskudsvarmen fra test af motorer skulle udnyttes og ledes ud i fjernevarmenettet.

Fremadrettet er der mulighed for at op til tyve procent af varmeproduktionen i Frederikshavn kan komme fra MAN Diesel & Turbos testcenter. Og så begynder det trods alt at give mening at kæmpe mod bureaukratiet for at få det til at lykkes. For mens det teknisk og økonomisk set er en ukompliceret manøvre at lede overskudsvarme fra industrien ud i fjernvarmenettet, så er det politisk en helt anden sag at være energikommune.

Afgiftssystemet tillader ikke umiddelbart at genanvende overskudsvarmen

Afgiftssystemet tillader ikke umiddelbart at genanvende overskudsvarmen fra de store produktionsvirksomheder, fordi der ikke er betalt afgift af den energi, de anvender i produktionen. Eller sagt med andre ord, virksomhedernes incitament til at deltage i overskudsvarmeprojekter er mindre, så længe der kræves så stor tovtrækning med lovgivningen, som der gør. Og det er hver eneste gang.

Nødvendigt med ny afgiftssystem
Hvis afgiftssystemet derfor blev ændret én gang for alle, ville det gøre en stor forskel. I eksemplet med MAN Diesel har virksomheden vurderet, at brandingeffektens værdi heldigvis er langt større end regningen fra den skatteadvokat, der skulle kæmpe kampen mod afgifterne og bane vejen for virksomhedens udnyttelse af overskudsvarmen.

Vi har ikke mistet energien endnu. Vi klør på med at hente de rationaler, der kan hentes indenfor de rammer, der er. For miljøets skyld, for pengepungens skyld og for de afledte effekter ved at arbejde målrettet med energi - nemlig arbejdspladser og vækst.

Hvis vi skal holde dampen, skal regeringen med ministeren på området vise interesse, handling og opbakning - for miljøet og for Danmarks skyld!

 

Birgit Stenbak Hansen er borgmester i Frederikshavn Kommune, valgt for Socialdemokraterne.

‘Kommunale rødder’ er en fast klumme på Netavisen Pio, der to gang ugentligt vil bringe indlæg fra en række af socialdemokratiets førende byrådsmedlemmer.


Kommentarer fra Facebook