Eksperters anbefalinger til bedre arbejdsmiljø kræver penge

Et ekspertudvalg nedsat af regeringen præsenterer 18 anbefalinger til en forbedret arbejdsmiljøindsats, men flere fagforbund savner penge til indsatsen.
Der er blevet flere på arbejdsmarkedet, som lider af fysisk eller psykisk overlast. Derfor nedsatte beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i sommeren 2017 et ekspertudvalg, med den tidligere socialdemokratiske finansminister Pia Gjellerup i spidsen.

Udvalgets formål var at komme med forslag og anbefalinger til en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats.

”Vi skal passe godt på de ca. 2,8 millioner mennesker, der hver dag går på arbejde i Danmark. Det er dem, der får vores samfund til at hænge sammen, og de har selvsagt krav på et godt og trygt arbejdsmiljø,” lyder det fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), der fortsætter:  

”Desværre kan vi se, at stadig flere ansatte overbelastes fysisk og psykisk, og det er en uacceptabel udvikling. Derfor har jeg også set meget frem til at modtage udvalgets anbefalinger til, hvordan vi alle i fællesskab kan forbedre arbejdsmiljøet ude på landets arbejdspladser.”

Ekspertudvalget præsenterede torsdag deres anbefalinger.

Arbejdstilsynets værktøjskasse skal udvides

Ekspertudvalget peger på 18 konkrete anbefalinger, som blandt andet skal bringe arbejdsmiljømålene tættere på arbejdspladserne, sikre en mere målrettet myndighedsindsats samt bedre regelefterlevelse og sikre mere viden på området, skriver beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

”Fælles for alle anbefalingerne er, at arbejdspladserne skal være omdrejningspunkt for arbejdsmiljøindsatsen. For de danske arbejdspladser er vidt forskellige, og derfor skal en fremtidig indsats være mere målrettet og tage udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer med arbejdsmiljøet. Og Arbejdstilsynets værktøjskasse skal udvides, så der ikke kun er fokus på påbud – det skal også være muligt at få dialog og vejledning om arbejdsmiljøet.

Der skal i det hele taget være mere fokus på forebyggelse af nedslidning og ulykker, og det skal samtidig være lettere for virksomhederne at efterleve arbejdsmiljøreglerne,” siger ekspertudsvalgets formand Pia Gjellerup.

Udvalgets 18 anbefalinger kan læses her.

Indsats kræver penge, hvis det skal blive til virkelighed

Ekspertudvalgets anbefalinger bliver pænt modtaget af fagbevægelsen, som dog gerne vil se konkret handling og penge på bordet, inden at de lader champagnepropperne springe.

"Det sørgelige udgangspunkt for ekspertudvalgets arbejde er, at beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har givet som opdrag, at udvalgets anbefalinger ikke må koste noget. Men som udvalget understreger, kan det godt betale sig økonomisk at investere i et bedre arbejdsmiljø. Den pointe håber jeg som den første, ministeren vil tage til sig," siger forbundssekretær i FOA, Jens Nielsen.

Ifølge regeringen selv har dansk økonomi det ganske godt. Så nu vil vi gerne have de penge tilbage

Han roser flere af udvalgets anbefalinger, men gerne at der gøres op med en politisk beslutning fra 2010, som betyder, at 50,4 millioner kroner af de midler, der skulle gå til arbejdsmiljøindsatsen, i stedet går i statskassen til genopretning af den danske økonomi.

"Men ifølge regeringen selv har dansk økonomi det ganske godt. Så nu vil vi gerne have de penge tilbage, hvor de kan gøre nytte og forebygge fysisk og psykisk nedslidning," siger Jens Nielsen.

Ønsker 50 procent mere til Arbejdstilsynet

Ifølge FOA er der grund til bekymring, hvis ikke Arbejdstilsynet styrkes økonomisk. Det er helt afgørende, hvis det fremadrettet skal kunne leve op til dets rolle som kontrolmyndighed. Samme bekymring har man i fagforbundet Dansk Metal.

”Anbefalingerne kan blive en forbedring af arbejdsmiljøindsatsen, og anbefalingerne kan også bidrage til en forbedring af arbejdsmiljøet for Danmarks lønmodtagere. Men skal opgaven lykkes, kræver det, at partierne bag arbejdsmiljøaftalen fra 2011 bliver enige om at gennemføre udvalgets anbefalinger.

Samtidig kræver det, at regeringen som minimum sløjfer de foreslåede nedskæringer på Arbejdstilsynet fuldstændig”, siger forbundssekretær Peter Poulsen fra Dansk Metal.

Dansk Metal mener, at Arbejdstilsynets budget bør hæves for de godt 400 millioner kroner som tilsynet får i 2019, til 600 millioner kroner årligt.

”Det giver både et bastant Arbejdstilsyn, der kan mærkes af de virksomheder, som spiller russisk roulette med medarbejdernes sikkerhed og helbred. Det bidrager også til at fastholde de gode erfarne medarbejdere i Arbejdstilsynet, som stadig forlader den synkende skude i en lind strøm”, siger han.

David Troels Garby-Holm er konstitueret chefredaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook