Ekspertgruppe anbefaler at styrke Arbejdstilsynet

Udviklingen går den forkerte vej for arbejdsmiljøet i Danmark. Ekspertgruppe anbefaler at styrke Arbejdstilsynet og tilbagerulle nedskæringer.
Arbejdsmiljøindsatsen skal forbedres, så flere danskere kan få endnu flere gode år på arbejdsmarkedet.

Det var omdrejningspunktet for dagens høring på Christiansborg, hvor LO i samarbejde med Teknologirådet havde inviteret til debat og præsentation af en række anbefalinger til en bedre indsats for arbejdsmiljøet.

Anbefalingerne er udarbejdet af en ekspertgruppe for Teknologirådet, som har bestået af forskere og repræsentanter fra relevante organisationer og virksomheder.

Deres anbefalinger peger i én samlet retning: en stærkere og mere koordineret indsats for et bedre arbejdsmiljø.

Anbefalingerne indeholder blandt andet forslag til at etablere en permanent fond på 500 millioner kroner om året, der skal finansiere nye tiltag for arbejdsmiljøindsatser. Derudover skal alle nedskæringer på Arbejdstilsynet tilbagerulles, og der skal investeres i forskning, som skal finde nye muligheder for at forhindrer nedslidning.

Nedslidning er mere aktuelt end nogensinde
Sidste år, da fagbevægelsen tog den store kamp mod en forhøjet pensionsalder, kunne 3F præsentere en uhyggelig udvikling hos deres medlemmer. For med udsigten til, at vi alle skal arbejde flere år, er det særligt de fysisk aktive faggrupper, der rammes hårdt.

På baggrund af tal fra Finansministeriet, kunne Fagbladet 3F i sommers berette, at en fjerdedel af 3Fs medlemmer forventes at nå en førtidspension før den almindelige pension. Dette grundet hårdt fysisk arbejde, der nedslider kroppen.

I en ny undersøgelse foretaget af Epinion for LO, svarer 29 procent af de adspurgte lønmodtagere ’ja’ til, at "Der er forhold i mit arbejdsliv, der kan gøre det vanskeligt for mig at blive på arbejdsmarkedet frem til pensionsalderen,” skriver Avisen.dk i dag. Undersøgelsen er lavet blandt 3.484 danskere med tilknytning til arbejdsmarkedet.

Tallene viser det akutte behov for at handle, lyder det fra LO.

”Vi må finde ud af, hvad det er for nogle tiltag, der kan gøre, at folk kan blive længere tid på arbejdsmarkedet uden at blive nedslidt. Det er simpelthen en enormt stor falliterklæring for vores velfærdssamfund, at så mange lønmodtagere bliver slidt op af at gå på arbejde og ikke får mulighed for at få en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet”, siger Morten Skov, næstformand i LO til avisen.dk.

Anbefalinger peger i én retning: stærkere indsats og flere ressourcer
Ekspertgruppen præsenterede i dag 14 anbefalinger, der skal give politikerne og arbejdsmarkedets parter redskaber til at sikre et arbejdsmiljø, hvor flere kan forblive på arbejdsmarkedet længere - og med udsigt til, at de sidste år også blive gode.

I rapporten skriver de indledningsvist: ”Problemet med tilbagetrækningsreformerne er, at fordelene først kan høstes, hvis arbejdsmiljøet bliver så godt, at mange flere kan undgå fysisk og psykisk overbelastning og nedslidning.”

Tilbagetrækningsreformerne har trukket i én retning. Nedskæringerne på arbejdsmiljøindsatsen har trukket i en anden.

Kilde: ”Hvordan kan arbejdsmiljøet sikre flere gode år på arbejdsmarkedet? Politikforslag om arbejdsmiljø og tilbagetrækning”, rapport fra arbejdsgruppen under Fonden Teknologirådet

Og netop nedskæringerne på Arbejdstilsynet er en væsentlig faktor i at vende udviklingen. For med anbefalingerne, peger ekspertgruppen på, at Arbejdstilsynet skal gå forrest og lede en koordinering af et bedre samarbejde på arbejdsmiljøområdet.

Sådan skriver de i anbefalingerne: ”Folketinget bør give Arbejdstilsynet, som samfundets repræsentant for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, ansvar for at tage initiativ til denne sammenhængende og koordinerede arbejdsmiljøindsats – og tilføre midler til at løse opgaven.”

Derfor peger de også på, at nedskæringerne på Arbejdstilsynet skal vendes igen:

”Arbejdsgruppen anbefaler, at Folketinget tilfører større og mere stabile bevillinger til Arbejdstilsynet, som kompenserer for de seneste års nedskæringer og gør det muligt at opretholde et højt niveau.”

LO bakker op om anbefalingerne, og Morten Skov udtaler via LO’s hjemmeside ”Vi har i årevis påpeget, at Arbejdstilsynet har brug for et permanent løft. Det er paradoksalt og helt urimeligt, at arbejdsmiljøindsatsen er blevet løbende udsultet over de seneste år, når vi alle sammen skal kunne holde længere på arbejdsmarkedet. Det er gået hårdt ud over Arbejdstilsynets kontrol, og det skal vi have rettet op på.”

Arbejdstilsynet har oplevet massive nedskæringer de seneste år, og har siden 2015 mistet næsten 100 medarbejdere på grund af nedskæringer.

Særlig indsats for udsatte arbejdsgrupper
De bekymrende tal fra Finansministeriet og LO’s egne medlemmers udsagn om en usikker fremtid på arbejdsmarkedet får også anbefalinger med på vejen. Der skal gøres en ekstra indsats for de arbejdsgrupper, som er særligt udsatte i forhold til nedslidning.

Arbejdstilsynet skal have en stærkere lovhjemmel til at kunne stille krav til virksomheder om en lavere arbejdsintensitet i brancher med hårdt fysisk arbejde og mange gentagelser, anbefaler ekspertgruppen.

Samtidig skal medarbejdere i brancher, der har en høj risiko for nedslidning, have ekstra hjælp og rådgivning til et jobskifte, før kroppen siger fra. Konkret anbefaler ekspertgruppen, at alle medarbejdere over 50 år i brancher med en særlig høj risiko skal have deres kompetencer vurderet og udarbejdet en uddannelsesplan, så han eller hun kan få uddannelse, der opkvalificerer til et andet arbejde.

Ekspertgruppen peger også på, at noget så enkelt som at stille træning og fysisk aktivitet til rådighed i arbejdstiden kan hjælpe mange.

Ekspertudvalg modtager anbefalingerne
Til stede ved høringen var også formanden for regeringens nedsatte Ekspertudvalg om arbejdsmiljø, Pia Gjellerup. Udvalget blev nedsat i juli 2017, da en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) viste, at udviklingen gik den forkerte vej for arbejdsmiljøet i Danmark. Undersøgelsen viste blandt andet, at siden 2012 er der 17 procent flere beskæftigede, der overbelastes psykisk, og 15 procent mere har overbelastninger af muskel og skelet.

Udvalget er sat til at levere anbefalinger til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) i sommeren 2018.

Line Sofie Gluud er student på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce