Ellers tak, Søren Pind – København skal ikke splittes op

Det vil gøre planlægningen besværlig og skade sammenhængskraften i København, hvis byen splittes op i små kommuner

Annonce

Nu har den dårlige idé om højere vandtryk i København mødt sin overmand, når forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind (V) i Berlingske Tidende udsender en prøveballon om at splitte Københavns Kommune op i flere små kommuner med egen borgmester, skatteudskrivning, skolevæsen og ældrepleje.

Søren Pinds argument lyder, at syv-otte mindre kommuner vil skabe større nærvær mellem politikere og borgere and Københavns Kommune kan i dag.

Som københavner og som socialdemokrat er jeg dybt uenig med Søren Pind.

Mere besværlig hverdag for Københavnerne
For det første vil det gå ud over sammenhængskraften i vores by. At dele landets hovedstad op i flere kommuner vil gøre det svært at lægge langsigtede planer for vores byudvikling, infrastruktur og velfærd. Og jeg frygter, at hverdagen bliver mere besværlig for mange københavnere.
Forestil jer Tobias, en dreng med ADHD, som bor i Brønshøj, går på specialskole på Nørrebro og har en sagsbehandler i Nordvest. Flere små kommuner vil uden tvivl betyde, at han bliver tabt mellem flere stole.

For det andet vil det koste mange millioner. I dag er vi 55 politikere, som repræsenterer københavnerne. En opsplitning af København i flere små kommuner vil betyde flere politikere og flere borgmestre, som hver især skal have et vederlag.

Det vil formentligt også betyde, at vi kan vinke farvel til driftsfordelene ved at være en stor kommune, så det vil blive dyrere for de nye kommuner at købe hjælpemidler til byens handicappede og medicin til byens ældre. Det vil forringe vores velfærd.

Kampen er allerede lokal forankret
For det tredje køber jeg ikke Søren Pinds præmis om, at forslaget vil styrke lokaldemokratiet. Vi er som sagt 55 politikere på Københavns Rådhus, som vælges af alle københavnere. Mit indtryk er, at langt de fleste politikere gør en dyd ud af at repræsentere det område, de er valgt fra. Jeg er eksempelvis fra Brønshøj-Husum, hvorfor jeg for eksempel kæmper for opførelsen af et nyt storcenter i Husum.

Jeg vil også gerne minde Søren Pind om, at vi har engagerede ildsjæle i de enkelte bydeles lokaludvalg, som vi politikere rådfører os med, når der er lokale sager på dagsordenen. At have én kommune i stedet for mange spænder ikke nødvendigvis ben for lokal repræsentation og lokalt engagement.


Laura Rosenvinge er socialordfører for Socialdemokratiet i København.

 

Indlægget er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Medlem af Borgerrepræsentationen for Socialdemokratiet

Socialordfører og medlem af Børne- og Ungdomsudvalget


Kommentarer fra Facebook