Ældreplejer

Når velfærden er for billig til at være sand

Leder: Konkurser er en naturlig reaktion på VLAK-regeringens ambitioner om velfærdsnedskæringer, øget konkurrence udsættelse og mere frit valg. Vi har kun set begyndelsen.